VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Winter PhotoWinter Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 498 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 21:12:50
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 373 xem
Xem lần cuối 1/21/2015 6:27:52
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 525 xem
Xem lần cuối 1/31/2015 5:28:49
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 588 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/10/2015 22:6:57
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 458 xem
Xem lần cuối 1/22/2015 3:26:23
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 576 xem
Xem lần cuối 1/29/2015 6:42:12
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 371 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 1:23:45
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 407 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 1:24:5
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 383 xem
Xem lần cuối 1/24/2015 5:7:23
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 377 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 1:22:18
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |