VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer PhotoSummer Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 521 xem
Xem lần cuối 6/26/2015 22:37:9
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 391 xem
Xem lần cuối 6/23/2015 2:39:36
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 544 xem
Xem lần cuối 6/24/2015 1:23:1
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 611 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 13:49:21
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 489 xem
Xem lần cuối 6/24/2015 6:5:53
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 611 xem
Xem lần cuối 6/26/2015 22:37:11
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 402 xem
Xem lần cuối 6/29/2015 17:16:33
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 427 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 12:29:2
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 417 xem
Xem lần cuối 6/25/2015 3:29:19
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 403 xem
Xem lần cuối 6/24/2015 7:56:29
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |