VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Autumn PhotoAutumn Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 7/16/2004; 484 xem
Xem lần cuối 10/12/2014 19:50:25
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 9/12/2001; 359 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 13:37:46
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 12/6/2007; 507 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 20:28:22
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 12/6/2012; 569 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 17:44:52
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 6/1/2013; 440 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 10:7:32
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
Đăng 1/6/2010; 557 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 18:57:13
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 8/18/1994; 358 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 4:37:59
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 11/24/1995; 384 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 21:4:55
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 6/16/1996; 367 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 20:25:6
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 6/14/1997; 363 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 15:20:31
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Hướng Dẫn Kỹ Thuật