VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Winter PhotoWinter Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 493 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 20:19:29
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 370 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:27:14
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 519 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:27:24
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/22/2014 4:27:6
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 450 xem
Xem lần cuối 12/17/2014 1:16:31
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 570 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:26:57
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 368 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:19:29
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 400 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:25:42
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 377 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:26:31
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 372 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 4:26:37
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |