VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Spring Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10

Đăng 7/16/2004; 447 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 2:21:39
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10

Đăng 9/12/2001; 314 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 1:59:43
Đọc  Share
Spring Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10

Đăng 12/6/2007; 459 xem
Xem lần cuối 4/8/2014 8:25:56
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10

Đăng 12/6/2012; 522 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/18/2014 8:31:2
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10

Đăng 6/1/2013; 396 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 0:54:37
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23

Đăng 1/6/2010; 512 xem
Xem lần cuối 4/17/2014 12:4:33
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24

Đăng 8/18/1994; 313 xem
Xem lần cuối 4/12/2014 12:37:36
Đọc  Share
Spring Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24

Đăng 11/24/1995; 333 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 9:4:18
Đọc  Share
Spring Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24

Đăng 6/16/1996; 314 xem
Xem lần cuối 4/10/2014 20:16:9
Đọc  Share
Spring Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24

Đăng 6/14/1997; 316 xem
Xem lần cuối 4/17/2014 22:8:26
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Hướng Dẫn Kỹ Thuật