VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 578 xem
Xem lần cuối 4/27/2016 6:38:34
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 452 xem
Xem lần cuối 4/19/2016 19:8:38
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 614 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2016 10:11:19
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 670 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 17:53:22
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 560 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 6:41:21
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 689 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 21:22:40
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 459 xem
Xem lần cuối 4/25/2016 23:25:40
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 491 xem
Xem lần cuối 4/19/2016 2:9:24
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 508 xem
Xem lần cuối 4/23/2016 23:17:9
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 466 xem
Xem lần cuối 4/30/2016 17:3:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |