VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn PhotoAutumn Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 530 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 4:27:4
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 400 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 4:25:16
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 558 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 7:38:43
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 619 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/18/2015 16:6:59
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 505 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 9:8:23
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 627 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2015 5:42:53
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 410 xem
Xem lần cuối 8/24/2015 4:6:20
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 436 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 8:54:29
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 434 xem
Xem lần cuối 8/29/2015 0:3:3
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 414 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 4:25:11
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |