VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 542 xem
Xem lần cuối 10/6/2015 0:8:23
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 409 xem
Xem lần cuối 10/2/2015 0:55:45
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 572 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2015 10:27:9
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 633 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/9/2015 19:42:36
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 516 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/10/2015 2:12:0
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 647 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/6/2015 0:8:27
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 422 xem
Xem lần cuối 10/10/2015 1:55:31
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 449 xem
Xem lần cuối 10/10/2015 1:55:8
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 447 xem
Xem lần cuối 10/3/2015 7:28:55
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 426 xem
Xem lần cuối 10/10/2015 1:55:51
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |