VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Autumn PhotoAutumn Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 7/16/2004; 479 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:24:21
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 9/12/2001; 350 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:24:5
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 12/6/2007; 498 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 5:48:33
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 12/6/2012; 559 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/22/2014 5:48:23
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
Đăng 6/1/2013; 432 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:22:49
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
Đăng 1/6/2010; 549 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 23:37:17
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 8/18/1994; 347 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 5:51:24
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 11/24/1995; 375 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:23:56
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 6/16/1996; 359 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:23:23
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
Đăng 6/14/1997; 352 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 1:24:25
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh | Hướng Dẫn Kỹ Thuật