VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Spring PhotoSpring Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 509 xem
Xem lần cuối 4/21/2015 6:3:59
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 382 xem
Xem lần cuối 4/13/2015 13:16:42
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 532 xem
Xem lần cuối 4/13/2015 13:16:45
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 597 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/3/2015 0:41:51
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 469 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 20:14:1
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 590 xem
Xem lần cuối 4/21/2015 6:4:0
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 392 xem
Xem lần cuối 4/18/2015 7:9:31
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 420 xem
Xem lần cuối 4/15/2015 9:56:48
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 393 xem
Xem lần cuối 4/17/2015 23:48:16
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 389 xem
Xem lần cuối 4/18/2015 6:35:42
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |