VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn PhotoAutumn Photo

Của Cải Bị Đánh Mất

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:7/16/2004; 551 xem
Xem lần cuối 11/17/2015 16:13:18
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Yêu Tội Nhân

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:9/12/2001; 419 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 12:22:24
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm và Cứu

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2007; 583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2015 14:1:1
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Mừng Vui

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:12/6/2012; 642 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2015 1:3:13
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thiên Đàng Vui Mừng

Lu-ca 15:1-10
VPNS
C:6/1/2013; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/22/2015 22:12:49
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu và Cha Chúng Ta

Lu-ca 15:11-23
VPNS
C:1/6/2010; 656 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 16:46:47
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xưng tội

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:8/18/1994; 429 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 16:43:24
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tha Thứ

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:11/24/1995; 456 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 16:44:5
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Tình Của Người Cha

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/16/1996; 459 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 17:42:5
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Trở Về Với Gia Đình

Lu-ca 15:11-24
VPNS
C:6/14/1997; 437 xem
Xem lần cuối 11/21/2015 5:50:22
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |