VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Summer PhotoSummer Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1152 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 2:53:51
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 948 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 2:59:38
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 609 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 6:52:34
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 862 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 3:0:37
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 412 xem
Xem lần cuối 6/30/2015 15:19:27
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 680 xem
Xem lần cuối 6/30/2015 23:42:31
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 511 xem
Xem lần cuối 6/24/2015 17:21:1
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 799 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 6:57:43
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 715 xem
Xem lần cuối 6/30/2015 23:17:17
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 564 xem
Xem lần cuối 7/1/2015 15:57:18
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |