VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1324 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2016 4:28:33
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1064 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/3/2016 17:18:6
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 654 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 1:30:13
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 959 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 16:55:18
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 483 xem
Xem lần cuối 2/2/2016 1:51:13
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 760 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 0:42:51
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 550 xem
Xem lần cuối 1/26/2016 19:57:25
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 885 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 11:6:55
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 797 xem
Xem lần cuối 1/30/2016 3:52:0
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 627 xem
Xem lần cuối 1/25/2016 17:9:49
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |