VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer PhotoSummer Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 14:40:27
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 975 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2015 13:8:52
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 625 xem
Xem lần cuối 8/24/2015 4:37:14
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 888 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 5:13:12
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 434 xem
Xem lần cuối 8/21/2015 18:13:15
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 701 xem
Xem lần cuối 8/23/2015 7:12:32
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 524 xem
Xem lần cuối 8/19/2015 8:38:52
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 827 xem
Xem lần cuối 8/23/2015 17:44:43
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 744 xem
Xem lần cuối 8/21/2015 22:42:17
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 584 xem
Xem lần cuối 8/24/2015 3:41:23
Nghe Lưu  Đọc  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |