VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1452 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 15:57:42
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1163 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 8:40:11
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 699 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 7:10:6
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 1029 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 11:28:8
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 551 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 11:3:9
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 820 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 22:43:0
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 978 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 16:55:46
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 593 xem
Xem lần cuối 9/24/2016 0:22:0
Đọc  Chia Sẻ
Autumn Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 884 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 8:27:3
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 704 xem
Xem lần cuối 9/25/2016 17:55:50
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |