VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1394 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 1:40:13
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 22:33:59
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 684 xem
Xem lần cuối 6/24/2016 23:20:48
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 1004 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 18:19:40
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 514 xem
Xem lần cuối 6/21/2016 5:23:52
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 793 xem
Xem lần cuối 6/23/2016 22:33:47
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 932 xem
Xem lần cuối 6/17/2016 4:18:12
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 573 xem
Xem lần cuối 6/17/2016 19:51:49
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 842 xem
Xem lần cuối 6/23/2016 20:26:2
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 663 xem
Xem lần cuối 6/23/2016 22:34:13
Nghe Lưu +Playlist  Đọc  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |