VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter PhotoWinter Photo

Quẳng Gánh Lo Đi

Ma-thi-ơ 6:25-34; Phi-líp 4:4-7
VPNS
C:12/3/2010; 1298 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2015 18:9:14
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Bình An

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-10; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:7/8/2009; 1033 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2015 8:20:12
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Điều Luật Thứ Năm

1 Cô-rinh-tô 15:10; Phi-líp 4:13; Giăng 3:30
VPNS
C:6/12/1991; 641 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 23:25:3
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter PhotoWinter Photo

Đổi Mới Tâm Trí

2 Cô-rinh-tô 10:4-5; Phi-líp 4:4-9
VPNS
C:5/9/2008; 934 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2015 7:34:11
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Niềm Vui Vĩnh Viễn - 4

Phi-líp 4
VPNS
C:2/8/2003; 469 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 17:58:15
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Năng Lực Để Chịu Đựng

Phi-líp 4:10-13
VPNS
C:11/2/1996; 744 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 17:59:16
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter PhotoWinter Photo

Giúp Nhau Lúc Khó

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:9/19/1991; 543 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 17:58:41
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Winter PhotoWinter Photo

Tin Kính và Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
VPNS
C:8/22/2012; 868 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 17:59:8
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ngài Sẽ Chu Cấp

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:3/3/2011; 784 xem
Xem lần cuối 11/29/2015 19:36:30
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vui Mừng Trong Sự Quan Phòng

Phi-líp 4:10-23
VPNS
C:12/29/2002; 617 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 17:59:25
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |