VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn PhotoAutumn Photo

Một Hội Thánh Gương Mẫu

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
VPNS
C:5/16/2013; 688 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 22:35:46
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Kết Quả của Sự Trưởng Thành Thuộc Linh

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
VPNS
C:10/19/2009; 725 xem
Xem lần cuối 11/12/2015 6:39:20
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Tin Thật

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
VPNS
C:10/17/2003; 687 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 1:28:7
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tôn Thờ Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
VPNS
C:12/28/1995; 394 xem
Xem lần cuối 11/9/2015 0:1:57
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tín Nhân Gương Mẫu

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1191 xem
Xem lần cuối 11/8/2015 17:33:27
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Nhìn Thấy Gương Tốt

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-3
VPNS
C:5/27/2001; 356 xem
Xem lần cuối 11/22/2015 22:35:11
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Lòng Biết Ơn

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 1301 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 11:37:37
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tác Phong Của Người Đại Diện

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
VPNS
C:11/11/1996; 292 xem
Xem lần cuối 11/19/2015 2:18:13
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Lãnh Đạo Tốt: Người Có ĐứcTin

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-10
VPNS
C:9/12/2007; 485 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 19:33:52
Nghe Lưu  Đọc  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền Năng của Tin Lành

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-7
Nguyễn Sinh
C:3/23/2000; 780 xem
Xem lần cuối 11/18/2015 1:28:23
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh |