VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Năm Mới

Toàn thể ban VietChristian xin chân thành kính chúc quý vị, gia quyến và toàn thể con dân Chúa một Mùa Xuân vui tươi, mạnh khỏe, an khang, và phước hạnh từ Chúa Cứu Thế ban cho.

02/09/2016

Tài Liệu Tham Khảo