Trang ĐầuGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmShare

Phúc Âm

[ Hoa Ngữ | Anh Ngữ | Việt Ngữ | Câu Truyện Phúc Âm ]


Features:
No.NameLast ViewedVisits
1Một Quốc Gia Dưới Quyền Thượng Đế4/28/2016 9:2:102133
2Sự Chọn Lựa Quan Trọng Nhất Mà Ban Chưa Từng Làm4/26/2016 2:11:142190
3Trong Thượng Đế Chúng Ta Tin4/29/2016 6:52:261822

Lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lạy Thiên Chúa, Đấng chủ tể, sáng tạo và bảo trì muôn loài, là đấng dựng nên con. Con nhận biết mình có tội đối với Chúa. Con biết Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết trên thập giá để chịu án phạt thế cho con. Con xin ăn năn tội, tiếp nhận Chúa, trao thác đời con từ nay để Chúa làm chủ. Xin Chúa tha tội cho con, nhận con làm con dân Ngài, ban cho con có sự sống sung mãn, bình an trong đời nầy và thiên đàng vinh hiển đời sau. Xin Chúa Thánh linh ngự trong con, hướng dẫn cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu.

Nếu bạn có câu hỏi nào khác, xin liên lạc với chúng tôi.


214817
70,578,478