VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Spring Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4

Đăng 1/12/2014; 1139 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2014 15:47:38
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4

Đăng 2/7/2010; 517 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:42:22
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4

Đăng 9/2/2006; 1566 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 15:8:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1

Đăng 8/5/2012; 217 xem
Xem lần cuối 4/5/2014 17:3:45
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20

Đăng 3/23/2000; 1137 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 1:31:51
Đọc  Share
Spring Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20

Đăng 5/6/2012; 230 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/6/2014 4:24:6
Nghe Lưu  Share Embed
Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Phi-líp 4:11

Đăng 9/22/2013; 632 xem
Xem lần cuối 4/12/2014 20:22:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời

Phi-líp 4:11

Đăng 5/26/2013; 607 xem
Xem lần cuối 4/12/2014 20:23:8
Nghe Lưu  Share Embed
Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23

Đăng 1/4/2009; 2468 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Cuộc Hành Trình của Đức Tin

Phi-líp 4:13

Đăng 5/29/2011; 608 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 6:8:19
Đọc  Share

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm Bài Học Kinh Thánh :: Tìm Phi-líp 4 Trên SermonCentral.com

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật