VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Autumn PhotoAutumn Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
Đăng 9/7/2014; 268 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 22:20:47
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 1/12/2014; 1227 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2014 3:34:47
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 2/7/2010; 534 xem
Xem lần cuối 9/18/2014 17:15:32
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/2/2006; 1602 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 7:37:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
Đăng 8/5/2012; 228 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 21:27:39
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1198 xem
Xem lần cuối 9/29/2014 0:48:35
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 5/6/2012; 242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/28/2014 1:22:0
Nghe Lưu  Share Embed
Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/22/2013; 645 xem
Xem lần cuối 8/30/2014 16:31:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 5/26/2013; 638 xem
Xem lần cuối 9/29/2014 0:47:58
Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/4/2009; 2506 xem
Xem lần cuối 9/23/2014 8:38:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật