VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Autumn PhotoAutumn Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
Đăng 9/7/2014; 278 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 23:42:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 1/12/2014; 1242 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 16:19:16
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 2/7/2010; 536 xem
Xem lần cuối 10/11/2014 8:14:53
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/2/2006; 1602 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 7:37:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
Đăng 8/5/2012; 231 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 6:19:45
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/23/2000; 1206 xem
Xem lần cuối 10/20/2014 14:9:44
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 5/6/2012; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/2/2014 2:22:8
Nghe Lưu  Share Embed
Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/22/2013; 647 xem
Xem lần cuối 10/1/2014 14:31:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 5/26/2013; 645 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 13:28:48
Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/4/2009; 2513 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật