VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Winter PhotoWinter Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 297 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/8/2014 19:0:48
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1263 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/14/2014 21:57:32
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 539 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2014 14:56:32
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1620 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 22:36:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 233 xem
Xem lần cuối 12/12/2014 17:53:18
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 245 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2014 23:4:15
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1223 xem
Xem lần cuối 12/10/2014 22:6:42
Đọc  Share
Winter PhotoWinter Photo

Thay Thái Độ, Đổi Cuộc Đời

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/26/2013; 663 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2014 1:50:42
Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/22/2013; 652 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2014 13:3:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Quyết Tâm Đầu Năm

Quyết Tâm Đầu Năm

Phi-líp 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2009; 2514 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/9/2014 15:51:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng