VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 332 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/20/2015 5:45:9
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 49 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 15:49:38
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 367 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/21/2015 17:13:46
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vô Minh?

Giăng 8:12; Phi-líp 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 274 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/8/2015 21:56:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vô Tích Sự?

Rô-ma 12:3; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Phi-líp 4:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/1/2015; P: 2/2/2015; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 8:44:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1356 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 22:39:28
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 589 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/26/2015 23:8:30
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1706 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 6:18:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 279 xem
Xem lần cuối 10/1/2015 2:48:1
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 264 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/1/2015 14:55:44
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng