VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Winter PhotoWinter Photo

Thay Đổi Quan Điểm - Chúa Và Bịnh Tâm Thần

Giô-na 2:1-10; Phi-líp 4:11-12
Pastor Michael Faber
C:9/7/2014; 299 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/29/2014 17:55:50
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Các Suy Nghĩ Mới

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 117 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 1:10:32
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

New Thoughts

Ma-thi-ơ 4:17; Rô-ma 6:11; Phi-líp 4:8; Châm-ngôn 2:10
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 8 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 23:21:43
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tâm Trí Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Ma-thi-ơ 5:21-22; Mác 7:21-22; Phi-líp 4:8; Cô-lô-se 3:1-4
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/12/2014; 1283 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2015 14:45:33
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vui Mừng

Ga-la-ti 5:22; Phi-líp 4:4
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:2/7/2010; 547 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/20/2015 18:11:6
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi

Phi-líp 4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/2/2006; 1624 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/17/2015 20:26:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đứng Vững Trong Chúa

Phi-líp 4:1
Rev. Doug Kellum
C:8/5/2012; 243 xem
Xem lần cuối 1/26/2015 9:39:17
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Một Cái Ôm Chân Tình

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/6/2012; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/24/2014 14:20:28
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Niềm Vui Trong Sự Thỏa Lòng

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/23/2000; 1235 xem
Xem lần cuối 1/23/2015 1:46:43
Đọc  Share
Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Thay Thái Độ, Đổi Tâm Tình

Phi-líp 4:11
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/22/2013; 653 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/18/2015 18:5:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4 mới

Trang Chủ | Bài Giảng