VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Học Chúa

Spring PhotoSpring Photo

Học Chúa

Ê-phê-sô 4:17-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2011; 192 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/10/2015 7:20:59
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 4 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng