VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền Tể Trị Tối Cao của Đấng Christ

1 Cô-rinh-tô 6:19-20
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 1/8/2012; 341 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 15:39:25
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 6 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật