VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Summer Photo

Cuộc Chiến Nội Tâm về Quyền Tể Trị

Ga-la-ti 5:17
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 2/5/2012; 362 xem
Xem lần cuối 7/10/2014 22:19:55
Đọc  Share

Ga-la-ti 5 :: Tìm Ga-la-ti 5 Trên SermonCentral.com.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật