VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Yêu Kẻ Thù Mình

Autumn PhotoAutumn Photo

Yêu Kẻ Thù Mình

Rô-ma 12:17-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/4/2012; 447 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 6:48:14
Đọc  Share

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 12 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật