VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Chúa Làm Điều Mới

Summer PhotoSummer Photo

Chúa Làm Điều Mới

Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/11/2012; 273 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2015 12:57:22
Nghe Lưu  Share Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 2 mới.

Liên Lạc, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.

Trang Chủ | Bài Giảng