VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Autumn PhotoAutumn Photo

Kẻ Nô Lệ của Đấng Christ

Giăng 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/11/2012; 403 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 23:15:43
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng