VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 16 xem
Xem lần cuối 5/5/2015 23:24:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

mớiPhục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 5 xem
Xem lần cuối 5/5/2015 23:23:54
Xem mới  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 168 xem
Xem lần cuối 5/5/2015 13:22:26
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 647 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/5/2015 16:14:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 195 xem
Xem lần cuối 5/5/2015 9:30:27
Xem  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 751 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/5/2015 4:56:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 185 xem
Xem lần cuối 5/5/2015 4:51:52
Xem  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1048 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/5/2015 4:52:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 182 xem
Xem lần cuối 5/4/2015 17:48:11
Xem  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 854 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/5/2015 8:6:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng