VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 708 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 12:47:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

mớiXuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 145 xem
Xem lần cuối 1/29/2015 1:47:16
Xem mới  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 167 xem
Xem lần cuối 1/29/2015 9:3:37
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1049 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 14:17:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 206 xem
Xem lần cuối 1/29/2015 0:42:37
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 884 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 12:11:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 992 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 23:9:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Full Screen)

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Full Screen)

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 202 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 13:18:5
Xem  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 246 xem
Xem lần cuối 1/28/2015 13:6:18
Xem  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1095 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 12:44:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng