VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 1019 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 22:40:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

mớiÊ-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 167 xem
Xem lần cuối 9/29/2014 21:52:20
Xem mới  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 49 xem
Xem lần cuối 9/28/2014 2:47:1
Xem  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 1490 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 9:40:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 21 xem
Xem lần cuối 9/29/2014 3:49:21
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 871 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 9:17:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 985 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 2:28:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 6 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:27:40
Xem  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta (Full Screen)

Yên Ủi Dân Ta (Full Screen)

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 7 xem
Xem lần cuối 9/27/2014 18:19:19
Xem  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 777 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 14:43:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật