VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19

Đăng 4/13/2014; 383 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 13:54:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Full Screen)

Nghênh Đón Vua Hòa Bình (Full Screen)

mớiGiăng 12:12-19

Đăng 4/13/2014; 2 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 12:50:43
Xem mới  Share Embed
Tận Hiến (Full Screen)

Tận Hiến (Full Screen)

Giăng 12:1-8

Đăng 4/6/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8

Đăng 4/6/2014; 1073 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 11:29:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Tư (Full Screen)

Giăng 6:1-15

Đăng 3/16/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15

Đăng 3/16/2014; 1258 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 12:2:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18

Đăng 3/9/2014; 1205 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 12:36:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Ba (Full Screen)

Giăng 5:1-18

Đăng 3/9/2014; 0 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai (Full Screen)

Phép Lạ Thứ Hai (Full Screen)

Giăng 4:46-54

Đăng 3/2/2014; 1 xem
Xem lần cuối 4/20/2014 10:18:43
Xem  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54

Đăng 3/2/2014; 1382 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 10:14:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật