VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 554 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 0:18:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

mớiÊ-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 69 xem
Xem lần cuối 9/15/2014 23:57:9
Xem mới  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 4 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 12:19:49
Xem  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 1382 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 0:18:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 1 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 5:23:51
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 829 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 17:42:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 938 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 22:9:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 0 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta (Full Screen)

Yên Ủi Dân Ta (Full Screen)

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 2 xem
Xem lần cuối 9/15/2014 14:12:29
Xem  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 751 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 22:35:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật