VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 174 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 19:56:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh (Full Screen)

mớiMa-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 44 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 20:6:37
Xem mới  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Gia Phả Nhà Vua (Full Screen)

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 185 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 13:31:41
Xem  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 633 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 18:22:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va (Full Screen)

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 216 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 14:54:41
Xem  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 955 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 12:42:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 758 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 13:2:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV (Full Screen)

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 219 xem
Xem lần cuối 12/18/2014 17:30:59
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III (Full Screen)

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 71 xem
Xem lần cuối 12/6/2014 21:37:6
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1004 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/14/2014 18:35:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng