VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 10:51:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

mớiTít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 84 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 0:36:25
Xem mới  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 22 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 22:37:47
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 1232 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 9:20:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 7 xem
Xem lần cuối 10/23/2014 22:9:41
Xem  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 1476 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 22:8:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 1673 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 9:35:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 8 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 3:45:15
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 6 xem
Xem lần cuối 10/24/2014 0:6:41
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 947 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 6:30:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật