VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 23:1:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

mớiGa-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 68 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 22:58:38
Xem mới  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 26 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 5:30:27
Xem  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1259 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 9:42:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 25 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 9:14:45
Xem  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 788 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 16:39:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 821 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 17:29:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 4 xem
Xem lần cuối 3/26/2015 6:34:5
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 8 xem
Xem lần cuối 3/21/2015 0:27:58
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 964 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 12:54:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng