VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 962 xem 3 lưu
Xem lần cuối 24.87 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chiến Thắng Cám Dỗ (Full Screen)

Chiến Thắng Cám Dỗ (Full Screen)

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 171 xem
Xem lần cuối 2/6/2016 17:34:1
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Báp Têm Và Cám Dỗ (Full Screen)

Báp Têm Và Cám Dỗ (Full Screen)

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 114 xem
Xem lần cuối 2/4/2016 3:38:37
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Báp Têm Và Cám Dỗ

Báp Têm Và Cám Dỗ

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 709 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 9:13:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phúc Âm Là Gì? (Full Screen)

Phúc Âm Là Gì? (Full Screen)

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 131 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 22:59:50
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 804 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:22:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tin Lành Cho Muôn Dân (Full Screen)

Tin Lành Cho Muôn Dân (Full Screen)

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 146 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 13:52:12
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 656 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 16:21:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh (Full Screen)

Những Bài Ca Giáng Sinh (Full Screen)

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 201 xem
Xem lần cuối 1/26/2016 19:38:15
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1118 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 20:50:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng