VietChristian
VietChristian
Donate Online

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 958 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 20:31:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

mớiTít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 120 xem
Xem lần cuối 10/31/2014 1:58:26
Xem mới  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 40 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 8:2:40
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 1338 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/31/2014 1:19:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 11 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 8:4:30
Xem  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 1528 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 21:54:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 1710 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/31/2014 2:46:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 10 xem
Xem lần cuối 10/28/2014 17:22:11
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 12 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 12:22:56
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 967 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/31/2014 0:48:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật