VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2016

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 357 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 23:36:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 398 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 22:55:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2) (Full Screen)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2) (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 60 xem
Xem lần cuối 8/27/2016 1:44:57
Xem  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 718 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 20:5:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Full Screen)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 124 xem
Xem lần cuối 8/27/2016 13:13:5
Xem  Chia Sẻ Embed
Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 583 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 20:32:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Bài Học Lịch Sử (Full Screen)

Bài Học Lịch Sử (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 102 xem
Xem lần cuối 8/27/2016 1:45:10
Xem  Chia Sẻ Embed
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 770 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 1:45:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Giá Trị Trong Đời Sống

Những Giá Trị Trong Đời Sống

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 748 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 23:56:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1156 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 7:17:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng