VietChristian
VietChristian
httl.org

Ngày Hay Người?

Ngày Hay Người?

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 324 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.22 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ngày Hay Người? (Full Screen)

Ngày Hay Người? (Full Screen)

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 77 xem
Xem lần cuối 4/29/2016 18:36:20
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II (Full Screen)

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II (Full Screen)

Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 88 xem
Xem lần cuối 4/27/2016 5:47:12
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống II

Mác 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/17/2016; 514 xem 4 lưu
Xem lần cuối 40.12 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu (Full Screen)

Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu (Full Screen)

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 148 xem
Xem lần cuối 4/25/2016 2:31:9
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

Ý Nghĩa Cái Chết Chúa Giê-xu

2 Cô-rinh-tô 5:21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/25/2016; P: 3/28/2016; 582 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 20:53:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tha Tội Và Chữa Lành (Full Screen)

Tha Tội Và Chữa Lành (Full Screen)

Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 161 xem
Xem lần cuối 4/23/2016 12:27:14
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Tha Tội Và Chữa Lành

Tha Tội Và Chữa Lành

Mác 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/13/2016; P: 3/17/2016; 929 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 6:32:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chữa Lành (Full Screen)

Chữa Lành (Full Screen)

Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 196 xem
Xem lần cuối 4/29/2016 13:51:19
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Chữa Lành

Chữa Lành

Mác 1:29-45
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/6/2016; P: 3/8/2016; 835 xem 14 lưu
Xem lần cuối 22.29 giây
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng