VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 730 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 20:26:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

mớiChâm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 133 xem
Xem lần cuối 3/2/2015 18:43:59
Xem mới  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 88 xem
Xem lần cuối 3/1/2015 21:26:57
Xem  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 485 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 19:52:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 109 xem
Xem lần cuối 3/2/2015 18:56:5
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 525 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 18:56:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 748 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 18:54:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 134 xem
Xem lần cuối 3/1/2015 2:43:9
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 210 xem
Xem lần cuối 3/2/2015 17:54:33
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1138 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 17:33:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng