VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 18:4:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II (Full Screen)

mớiTít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/12/2014; 72 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 16:20:33
Xem mới  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Gia Đình Của Đức Chúa Trời (Full Screen)

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 17 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 14:59:55
Xem  Share Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/5/2014; 1173 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 18:14:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 5 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 15:57:32
Xem  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 1474 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 15:57:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 1668 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 6:31:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/17/2014; 8 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 3:45:15
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 4 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 13:10:45
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/10/2014; 944 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 15:31:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật