VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (1)

Tâm Tình Khích Lệ (Full Screen)

Tâm Tình Khích Lệ (Full Screen)

mới1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/2/2015; P: 7/31/2015; 90 xem
Xem lần cuối 8/4/2015 12:4:46
Xem mới  Share Embed
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 512 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 16:49:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tâm Tình Phục Vụ (Full Screen)

Tâm Tình Phục Vụ (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 120 xem
Xem lần cuối 8/4/2015 0:22:18
Xem  Share Embed
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 710 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 14:21:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm (Full Screen)

Hội Thánh Và Phúc Âm (Full Screen)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 151 xem
Xem lần cuối 7/31/2015 21:52:30
Xem  Share Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 778 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 8:31:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuyện Ba Thành Phố (Full Screen)

Chuyện Ba Thành Phố (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 34 xem
Xem lần cuối 7/23/2015 4:34:29
Xem  Share Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1301 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 8:14:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tình Cha

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 560 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 8:4:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tình Cha (Full Screen)

Tình Cha (Full Screen)

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 139 xem
Xem lần cuối 8/3/2015 5:15:7
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng