VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 56.59 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Bài Học Lịch Sử (Full Screen)

Bài Học Lịch Sử (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 53 xem
Xem lần cuối 7/24/2016 9:55:37
Xem  Chia Sẻ Embed
Người Cha Hạnh Phúc (Full Screen)

Người Cha Hạnh Phúc (Full Screen)

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 95 xem
Xem lần cuối 7/24/2016 15:40:56
Xem  Chia Sẻ Embed
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 671 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 16:31:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Giá Trị Trong Đời Sống (Full Screen)

Những Giá Trị Trong Đời Sống (Full Screen)

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 142 xem
Xem lần cuối 7/24/2016 12:18:0
Xem  Chia Sẻ Embed
Những Giá Trị Trong Đời Sống

Những Giá Trị Trong Đời Sống

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 596 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 15:44:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống (Full Screen)

Những Sóng Gió Trong Đời Sống (Full Screen)

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 194 xem
Xem lần cuối 7/24/2016 15:41:23
Xem  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1005 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 6:19:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay (Full Screen)

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay (Full Screen)

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 155 xem
Xem lần cuối 7/23/2016 8:18:13
Xem  Chia Sẻ Embed
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1400 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 0:24:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng