VietChristian
VietChristian
httl.org

Chân Thần Duy Nhất

Chân Thần Duy Nhất

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6:1-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 548 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 18:29:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 3)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:19-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 626 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 16:14:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Khuôn Mẫu Muôn Đời (Phần 2)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:16-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/14/2016; P: 8/19/2016; 544 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1.77 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:1-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/24/2016; P: 7/26/2016; 858 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 20:23:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Bài Học Lịch Sử

Bài Học Lịch Sử

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:19-46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 723 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 15:39:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Người Cha Hạnh Phúc

Người Cha Hạnh Phúc

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/19/2016; P: 6/20/2016; 828 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 16:16:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Giá Trị Trong Đời Sống

Những Giá Trị Trong Đời Sống

Mác 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/12/2016; P: 6/14/2016; 863 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 18:44:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Những Sóng Gió Trong Đời Sống

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 1298 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 16:3:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 1586 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 19:26:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Bốn Loại Đất

Bốn Loại Đất

Mác 4:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/1/2016; P: 5/2/2016; 811 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 18:56:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng