VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 1 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 6:35:42
Xem  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 1062 xem 21 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 22:11:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 800 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 22:16:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 528 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 22:23:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 1426 xem 30 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 7:55:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/29/2014; 759 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 22:33:51
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/28/2014; 357 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2014 15:39:55
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 858 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 17:3:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 1136 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 1:53:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 894 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 17:4:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật