VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Full Screen)

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Full Screen)

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 2 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 23:15:20
Xem  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 516 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 18:45:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa (Full Screen)

Tôi Thấy Chúa (Full Screen)

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 7 xem
Xem lần cuối 9/24/2014 12:47:17
Xem  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 1391 xem 27 lưu
Xem lần cuối 9/28/2014 9:56:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/29/2014; 739 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/27/2014 18:16:27
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/28/2014; 353 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/28/2014 3:37:49
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật (Full Screen)

Ta Là Gốc Nho Thật (Full Screen)

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 9 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 17:44:42
Xem  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 820 xem 21 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 4:32:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi (Full Screen)

Đấng Yên Ủi (Full Screen)

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 3 xem
Xem lần cuối 9/18/2014 18:39:14
Xem  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 1106 xem 14 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 18:44:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật