VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 11 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 14:54:36
Xem  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1825 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 17:34:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 2 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 0:39:13
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1020 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 6:41:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 3 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 3:45:57
Xem  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1109 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 3:46:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 817 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 6:25:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 550 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 19:25:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1451 xem 30 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 3:36:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 778 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 19:40:15
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc