VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1038 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 8:18:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

40 Năm Nhìn Lại (Full Screen)

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 161 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 6:11:25
Xem  Share Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 811 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 5:44:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Full Screen)

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 225 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 20:23:13
Xem  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 826 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 1:48:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Gặp Chúa Phục Sinh (Full Screen)

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 202 xem
Xem lần cuối 5/27/2015 8:19:36
Xem  Share Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 796 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 21:48:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Một Tiến Trình Thờ Phượng (Full Screen)

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 200 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 4:44:45
Xem  Share Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1168 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 6:12:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 197 xem
Xem lần cuối 6/19/2015 21:4:7
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng