VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Full Screen)

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Full Screen)

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 2 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 23:15:20
Xem  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 505 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa (Full Screen)

Tôi Thấy Chúa (Full Screen)

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 0 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 1369 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 1:38:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/29/2014; 724 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/7/2014 16:53:22
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/28/2014; 339 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/11/2014 3:33:32
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật (Full Screen)

Ta Là Gốc Nho Thật (Full Screen)

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 5 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 8:52:36
Xem  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 807 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 8:54:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi (Full Screen)

Đấng Yên Ủi (Full Screen)

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 0 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 1066 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 22:16:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật