VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Sứ Vụ Của Hội Thánh (Full Screen)

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 41 xem
Xem lần cuối 4/18/2015 13:21:57
Xem  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 850 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/23/2015 10:20:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 9 xem
Xem lần cuối 4/25/2015 7:23:52
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 848 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 7:25:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 11 xem
Xem lần cuối 4/20/2015 19:37:31
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1002 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/24/2015 18:35:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 10 xem
Xem lần cuối 4/24/2015 21:56:29
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1421 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 18:41:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 4 xem
Xem lần cuối 4/24/2015 20:2:25
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1454 xem 23 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 6:5:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng