VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 7 xem
Xem lần cuối 3/26/2015 18:30:11
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1407 xem 19 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 11:45:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 0 xem
Xem lần cuối 3/11/2015 21:57:32
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1439 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 9:34:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa I (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1 xem
Xem lần cuối 3/18/2015 18:54:42
Xem  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1345 xem 20 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 8:4:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1255 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 5:51:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1357 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/17/2015 9:22:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1082 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/23/2015 23:11:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1445 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 7:22:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng