VietChristian
VietChristian
httl.org

Hai Sức Mạnh

Hai Sức Mạnh

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/21/2016; 912 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 17:12:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 1286 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 9:4:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 951 xem 16 lưu
Xem lần cuối 54.07 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1297 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 15:34:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Báp Têm Và Cám Dỗ

Báp Têm Và Cám Dỗ

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 806 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 7:26:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 913 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 7:27:39
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 694 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 20:54:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1132 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 21:47:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1061 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 4:9:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 794 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 3:1:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  2 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng