VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 0 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:43
Xem  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/3/2014; 1052 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/19/2014 15:16:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 800 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2014 17:44:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/20/2014; 528 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 9:56:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/6/2014; 1412 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 3:4:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/29/2014; 759 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 4:41:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/28/2014; 357 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/19/2014 15:39:55
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/22/2014; 855 xem 22 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:2:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/8/2014; 1133 xem 14 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 1:16:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/5/2014; 892 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 21:3:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật