VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (2)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 11 xem
Xem lần cuối 11/24/2014 5:13:37
Xem  Share Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 1694 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 20:30:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường (Full Screen)

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 11 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 14:54:36
Xem  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1828 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 7:52:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Lời Mời Ân Cần (Full Screen)

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 2 xem
Xem lần cuối 11/19/2014 0:39:13
Xem  Share Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1027 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 21:35:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ (Full Screen)

Người Đầy Tớ (Full Screen)

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 4 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 4:4:5
Xem  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1111 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 4:4:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 822 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 7:22:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 559 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 22:36:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  2 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng