VietChristian
VietChristian
httl.org

Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1118 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 20:50:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Những Bài Ca Giáng Sinh (Full Screen)

Những Bài Ca Giáng Sinh (Full Screen)

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 201 xem
Xem lần cuối 1/26/2016 19:38:15
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Thiên Sứ Báo Tin (Full Screen)

Thiên Sứ Báo Tin (Full Screen)

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 206 xem
Xem lần cuối 1/30/2016 5:20:21
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1049 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 19:14:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa (Full Screen)

Cảm Tạ Thiên Chúa (Full Screen)

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 138 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 1:50:28
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 767 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/12/2016 5:41:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Làm Người Giữ Cửa (Full Screen)

Làm Người Giữ Cửa (Full Screen)

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 136 xem
Xem lần cuối 2/12/2016 7:0:9
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 814 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 1:28:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi! (Full Screen)

Xin Hãy Thương Xót Tôi! (Full Screen)

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 212 xem
Xem lần cuối 1/29/2016 10:55:44
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 944 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/12/2016 16:21:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  2 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng