VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1621 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 15:47:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1523 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 21:22:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1382 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 22:12:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1538 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/7/2014 23:19:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1590 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2014 12:19:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/11/2014 4:6:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1618 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 2:3:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1482 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 17:3:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1587 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 9:9:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 10:50:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng