VietChristian
VietChristian
httl.org

Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 961 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 11:29:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1506 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 22:19:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tình Cha

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 687 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 13:12:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Biểu Dương Quyền Lực

Biểu Dương Quyền Lực

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 878 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 22:6:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1099 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/2/2016 2:6:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 643 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 12:1:51
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1187 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 17:9:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 904 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 7:24:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 947 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 15:1:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 835 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/28/2016 18:54:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  4 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng