VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Chúa Sống Trong Tôi (Full Screen)

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 213 xem
Xem lần cuối 8/27/2015 22:24:21
Xem  Share Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1028 xem 10 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 3:28:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1335 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/24/2015 19:10:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 900 xem 14 lưu
Xem lần cuối 8/27/2015 9:16:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 921 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 8:59:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1077 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 15:5:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1485 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/29/2015 8:9:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1509 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 23:12:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1443 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 2:32:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1300 xem 9 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 22:18:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng