VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/2/2014; 1584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 18:41:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/19/2014; 1452 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2014 21:21:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/12/2014; 1559 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 17:6:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/5/2014; 1227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 9:7:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/24/2013; 1519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/31/2014 23:3:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/15/2013; 1256 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 3:37:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/8/2013; 911 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 19:43:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/1/2013; 1131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 20:36:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/17/2013; 1553 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 22:10:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/10/2013; 1590 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 9:7:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật