VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/9/2014; 1349 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 5:55:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/2/2014; 1504 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 5:54:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/16/2014; 1559 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 9:11:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/9/2014; 1397 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 6:31:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/2/2014; 1553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 1:12:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/19/2014; 1428 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2014 23:44:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/12/2014; 1549 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 5:53:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/5/2014; 1221 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2014 8:50:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/24/2013; 1494 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 4:57:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/15/2013; 1249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 8:49:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật