VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1214 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 20:2:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 935 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 14:25:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1057 xem 20 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 10:22:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1521 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 23:26:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1389 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 4:24:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 733 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 10:29:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1637 xem 15 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 4:31:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1539 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 10:34:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1394 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/31/2015 0:55:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1558 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 3:18:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng