VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 875 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/21/2016 20:11:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 1007 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/27/2016 5:52:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Yên Lặng

Hãy Yên Lặng

Thi-thiên 46
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/8/2015; P: 11/10/2015; 1246 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 9:8:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1081 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/22/2016 19:7:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1077 xem 31 lưu
Xem lần cuối 6/26/2016 2:38:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 879 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/21/2016 6:0:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1041 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/22/2016 13:37:55
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1452 xem 19 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 20:57:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 868 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 2:35:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1387 xem 21 lưu
Xem lần cuối 6/18/2016 5:10:18
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  4 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng