VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 886 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 4:28:46
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 928 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 5:14:20
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 825 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 19:26:40
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1245 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 5:12:52
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1096 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 14:18:48
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1345 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 10:45:9
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 934 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 17:27:55
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 942 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 6:44:19
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1101 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 7:37:11
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1505 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 16:3:54
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  4 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng