VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1596 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/28/2014 6:37:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1516 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/15/2014 8:13:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1381 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/17/2014 6:2:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1538 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/25/2014 18:47:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1586 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/24/2014 6:49:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1411 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/10/2014 12:30:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1597 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 23:10:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1465 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/12/2014 22:35:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1568 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2014 11:13:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/13/2014 10:34:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng