VietChristian
VietChristian
httl.org

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Của Đức Chúa Trời

1 Cô-rinh-tô 3:9-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/25/2015; P: 10/29/2015; 1120 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 3:44:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Khi Nào Chúa Trở Lại?

Khi Nào Chúa Trở Lại?

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/18/2015; P: 10/24/2015; 1140 xem 31 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 9:56:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chung Hữu Báo

Chung Hữu Báo

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/4/2015; P: 10/6/2015; 904 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/17/2016 5:15:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Mười Điều Tâm Niệm

Mười Điều Tâm Niệm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/20/2015; P: 9/25/2015; 1066 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 16:23:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/13/2015; P: 9/15/2015; 1481 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 16:22:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 889 xem 12 lưu
Xem lần cuối 8/24/2016 2:59:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1420 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/22/2016 5:28:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 828 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 16:21:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1111 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 18:37:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1075 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/18/2016 0:51:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  4 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng