VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (4)

Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1096 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 22:10:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1166 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 7:5:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 860 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/25/2015 18:10:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 656 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/10/2015 13:11:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1522 xem 35 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 7:48:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 801 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/18/2015 23:58:28
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 410 xem 18 lưu
Xem lần cuối 2/24/2015 12:39:23
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 943 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/21/2015 14:33:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1224 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 14:31:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 944 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 17:7:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  4 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng