VietChristian
VietChristian
httl.org

Ngày Của Chúa

Ngày Của Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/6/2015; P: 9/8/2015; 853 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 16:4:47
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Kỳ Chúa Đến

Kỳ Chúa Đến

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 1357 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 4:22:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Sống Phúc Âm

Sống Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/9/2015; P: 8/12/2015; 767 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 0:1:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tâm Tình Khích Lệ

Tâm Tình Khích Lệ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-3:13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/26/2015; P: 7/31/2015; 1062 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/20/2016 14:47:21
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tâm Tình Phục Vụ

Tâm Tình Phục Vụ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 1015 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 4:31:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 979 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 20:58:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1542 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 0:9:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tình Cha

Tình Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/21/2015; P: 6/25/2015; 702 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 19:36:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Biểu Dương Quyền Lực

Biểu Dương Quyền Lực

Công-vụ các Sứ-đồ 16:16-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 896 xem 19 lưu
Xem lần cuối 5/5/2016 10:59:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1146 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/5/2016 20:33:43
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  4 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng