VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 914 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 15:27:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1133 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 21:21:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1562 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/14/2014 14:12:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1601 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 8:37:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1687 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 21:3:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2013; 1893 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/11/2014 19:57:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 1467 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/16/2014 9:3:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 1246 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 15:45:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 1316 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 9:10:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2013; 1253 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/11/2014 18:26:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật