VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 884 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 20:3:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 663 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/6/2015 21:7:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1547 xem 36 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 20:41:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 841 xem 25 lưu
Xem lần cuối 5/15/2015 8:43:8
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 452 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 4:7:22
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 994 xem 26 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 17:23:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1283 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 1:24:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1015 xem 18 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 9:13:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1139 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 8:28:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1608 xem 31 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 6:15:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng