VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1663 xem 17 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 14:48:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1560 xem 12 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 12:58:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1405 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 7:26:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1578 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 23:26:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1606 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/17/2015 19:56:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1441 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/11/2015 21:57:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1721 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 7:1:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1519 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 7:7:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1645 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 15:22:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1313 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/26/2015 6:43:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng