VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/3/2013; 1678 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 18:40:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/20/2013; 1875 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/13/2013; 1457 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 7:57:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/6/2013; 1242 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2014 13:42:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/29/2013; 1304 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 3:47:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/22/2013; 1251 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 3:41:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bắt Chước Đức Chúa Trời

Bắt Chước Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/8/2013; 1243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 3:44:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mặc Lấy Người Mới

Mặc Lấy Người Mới

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/1/2013; 1135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 5:39:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/25/2013; 1235 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 3:34:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/18/2013; 936 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 2:0:16
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật