VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/8/2013; 901 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/1/2013; 1125 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/17/2013; 1541 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 13:1:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/10/2013; 1576 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 4:45:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/3/2013; 1660 xem 9 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 8:19:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/20/2013; 1862 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 21:54:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/13/2013; 1436 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/6/2013; 1231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 0:39:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/29/2013; 1268 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/19/2014 22:55:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/22/2013; 1220 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 16:40:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật