VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 665 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/19/2016 18:35:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1231 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 4:33:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 922 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 8:14:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 981 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 5:18:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 925 xem 15 lưu
Xem lần cuối 4/8/2016 11:14:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1291 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 9:16:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1198 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/23/2016 23:49:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1500 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/13/2016 21:47:51
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 974 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 9:44:5
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 973 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 3:21:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  5 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng