VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1073 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 15:24:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1540 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/19/2015 3:48:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1398 xem 28 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 20:38:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 740 xem 12 lưu
Xem lần cuối 2/15/2015 18:33:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1646 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 15:27:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1548 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 5:36:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1397 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/17/2015 16:15:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1564 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/21/2015 18:51:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1602 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 16:12:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1434 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/23/2015 17:35:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng