VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1101 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 7:37:11
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1505 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 16:3:54
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1548 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 9:38:54
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1475 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 18:40:7
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1329 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 18:21:58
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1390 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 0:1:35
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1144 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 14:15:30
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1625 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 11:57:45
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1164 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 4:54:19
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1238 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 16:35:49
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  5 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng