VietChristian
VietChristian
httl.org

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1262 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 12:5:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1139 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 20:17:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1464 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 3:8:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 946 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/28/2016 18:55:49
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 959 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:39:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1120 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:39:46
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1522 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:39:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1566 xem 27 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:39:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1488 xem 24 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:38:51
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1393 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/30/2016 20:26:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  5 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng