VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 887 xem 14 lưu
Xem lần cuối 6/11/2015 15:9:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 664 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/9/2015 20:28:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1567 xem 36 lưu
Xem lần cuối 7/1/2015 19:38:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 847 xem 25 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 1:0:19
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 456 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/14/2015 13:56:9
Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1001 xem 27 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 6:28:11
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1327 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/30/2015 4:57:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1023 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/27/2015 16:13:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1184 xem 22 lưu
Xem lần cuối 6/17/2015 23:55:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1629 xem 31 lưu
Xem lần cuối 7/1/2015 3:41:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng