VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1602 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/29/2015 16:12:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1430 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 16:8:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1681 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 3:35:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1498 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 4:31:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1613 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/30/2015 2:32:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1263 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 4:24:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1804 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 8:50:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1299 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 6:27:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 961 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/11/2015 7:16:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1195 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 18:51:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng