VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (5)

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1084 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/11/2015 19:41:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1560 xem 31 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 1:10:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1499 xem 35 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 18:23:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 764 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 12:47:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1674 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 5:57:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1566 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 22:17:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1409 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/11/2015 7:44:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1579 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/11/2015 12:48:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhướng Mắt Lên

Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:27-42
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/16/2014; 1607 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 13:57:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bên Bờ Giếng

Bên Bờ Giếng

Giăng 4:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/9/2014; 1442 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/10/2015 9:48:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  5 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng