VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1367 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 5:0:31
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1062 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/22/2015 17:34:27
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1251 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/19/2015 12:8:45
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/4/2014; 1698 xem 35 lưu
Xem lần cuối 11/22/2015 0:20:10
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Thập Giá Và Tôi

Thập Giá Và Tôi

1 Phi-e-rơ 3:18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/18/2014; 1563 xem 36 lưu
Xem lần cuối 11/17/2015 4:2:18
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Nghênh Đón Vua Hòa Bình

Giăng 12:12-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/13/2014; 799 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/9/2015 11:54:59
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Tận Hiến

Tận Hiến

Giăng 12:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/6/2014; 1761 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 11:42:1
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Tư

Phép Lạ Thứ Tư

Giăng 6:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/16/2014; 1637 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 11:20:33
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Ba

Phép Lạ Thứ Ba

Giăng 5:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/9/2014; 1462 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 9:30:43
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Hai

Phép Lạ Thứ Hai

Giăng 4:46-54
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/2/2014; 1649 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 8:56:43
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  7 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng