VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1250 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 17:1:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 964 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 9:49:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1168 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 17:15:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1241 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2015 17:28:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 1364 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 3:44:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1679 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 5:39:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 442 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/28/2015 7:12:4
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Người Phụ Nữ Đẹp Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 755 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/15/2015 0:43:12
Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 1300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 7:16:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1193 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 7:13:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng