VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1503 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 18:52:32
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1243 xem 18 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 17:57:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1705 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 15:51:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1255 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 15:51:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1318 xem 13 lưu
Xem lần cuối 8/19/2016 18:43:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1577 xem 16 lưu
Xem lần cuối 8/18/2016 5:58:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1955 xem 24 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 14:8:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2067 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 18:1:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2222 xem 34 lưu
Xem lần cuối 8/24/2016 1:14:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1302 xem 21 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 10:12:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  7 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng