VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1262 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 14:15:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1718 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 6:28:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1276 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 10:36:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1340 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 9:19:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1592 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:51:51
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1969 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 0:55:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2098 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 11:23:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2236 xem 36 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 5:6:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1325 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/29/2016 10:35:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1456 xem 35 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 6:19:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  7 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng