VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1698 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 13:45:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1341 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/1/2015 12:32:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1819 xem 18 lưu
Xem lần cuối 6/18/2015 23:55:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1333 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 0:15:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 973 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/26/2015 19:2:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1210 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/28/2015 20:1:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1618 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/8/2015 0:16:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1711 xem 13 lưu
Xem lần cuối 6/20/2015 8:22:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1798 xem 15 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 3:28:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2013; 1970 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/21/2015 14:1:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng