VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1360 xem 29 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 19:15:24
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 953 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 5:5:47
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 777 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 16:2:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1667 xem 42 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 5:59:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 894 xem 26 lưu
Xem lần cuối 8.35 phút
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 495 xem 19 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 2:41:58
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1084 xem 31 lưu
Xem lần cuối 2/3/2016 22:29:22
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1398 xem 17 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 14:54:36
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1092 xem 20 lưu
Xem lần cuối 2/4/2016 2:37:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1290 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 8:44:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  7 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng