VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 1385 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 18:51:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2013; 1325 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 3:12:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bắt Chước Đức Chúa Trời

Bắt Chước Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2013; 1299 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 5:54:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mặc Lấy Người Mới

Mặc Lấy Người Mới

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2013; 1171 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 20:39:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/16/2015 17:42:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 987 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2015 23:54:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1190 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/20/2015 23:54:47
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1264 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 7:49:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 1374 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 1:37:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1697 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 3:28:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng