VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/23/2013; 1261 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 13:51:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/2/2013; 1173 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 2:36:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thất Bại

Thất Bại

Giô-suê 7:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/26/2013; 1479 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 19:36:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Thắng

Chiến Thắng

Giô-suê 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/19/2013; 1225 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2014 20:25:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vượt Sông

Vượt Sông

Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/5/2013; 1077 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2014 3:4:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/28/2013; 1628 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 12:10:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vững Lòng Bền Chí

Vững Lòng Bền Chí

Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/21/2013; 1503 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/28/2014 6:30:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/31/2013; 946 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2014 23:2:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/29/2013; 1080 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 19:27:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/17/2013; 1836 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/30/2014 8:52:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật