VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Vượt Sông

Vượt Sông

Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/5/2013; 1089 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 10:27:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/28/2013; 1646 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 9:11:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vững Lòng Bền Chí

Vững Lòng Bền Chí

Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/21/2013; 1525 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 20:16:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/31/2013; 949 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 5:42:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/29/2013; 1085 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/17/2013; 1851 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 3:51:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/10/2013; 1106 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 5:44:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/24/2013; 1690 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 17:41:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/17/2013; 1496 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 5:43:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/10/2013; 1289 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật