VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/23/2013; 1254 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 6/2/2013; 1171 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thất Bại

Thất Bại

Giô-suê 7:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/26/2013; 1473 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Thắng

Chiến Thắng

Giô-suê 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/19/2013; 1221 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vượt Sông

Vượt Sông

Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/5/2013; 1074 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/28/2013; 1623 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vững Lòng Bền Chí

Vững Lòng Bền Chí

Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 4/21/2013; 1484 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 8:31:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/31/2013; 946 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/13/2014 23:2:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/29/2013; 1073 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 19:43:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/17/2013; 1832 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 8:58:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật