VietChristian
VietChristian
httl.org

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1219 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/23/2016 14:39:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Gia Đình Của Đức Chúa Trời III

Tít 3:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/2/2014; P: 11/7/2014; 1275 xem 13 lưu
Xem lần cuối 5/16/2016 4:42:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Gia Đình Của Đức Chúa Trời II

Tít 2:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/12/2014; P: 10/17/2014; 1544 xem 16 lưu
Xem lần cuối 5/17/2016 18:48:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Gia Đình Của Đức Chúa Trời

Tít 1:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/5/2014; P: 10/9/2014; 1896 xem 24 lưu
Xem lần cuối 5/13/2016 18:46:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Nguyện Cầu

Lời Nguyện Cầu

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/7/2014; 2030 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/19/2016 10:56:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 2194 xem 34 lưu
Xem lần cuối 5/19/2016 12:48:51
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Lời Mời Ân Cần

Lời Mời Ân Cần

Ê-sai 55:1-7
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/10/2014; 1263 xem 20 lưu
Xem lần cuối 5/18/2016 7:48:29
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1412 xem 30 lưu
Xem lần cuối 5/22/2016 7:38:12
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 965 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/19/2016 17:37:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 787 xem 29 lưu
Xem lần cuối 5/13/2016 9:46:50
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  7 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng