VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (7)

Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1598 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 2:12:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1685 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 18:16:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1754 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 8:10:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2013; 1947 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 16:58:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 1547 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 5:48:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 1307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 21:16:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 1393 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 20:46:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2013; 1330 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/20/2015 23:28:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bắt Chước Đức Chúa Trời

Bắt Chước Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2013; 1315 xem 7 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 20:14:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mặc Lấy Người Mới

Mặc Lấy Người Mới

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2013; 1174 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/7/2015 22:18:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  7 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng