VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/10/2013; 1101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/18/2014 10:22:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/24/2013; 1676 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 0:9:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/17/2013; 1477 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 0:36:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/10/2013; 1287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 5:56:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sống Đạo Suốt Năm

Sống Đạo Suốt Năm

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/13/2013; 1253 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Đầu Năm

Hạnh Phúc Đầu Năm

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/6/2013; 1401 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/24/2012; 1485 xem
Xem lần cuối 9/18/2014 20:47:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/9/2012; 1258 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 0:24:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/2/2012; 1590 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/18/2012; 1744 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật