VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Sống Đạo Suốt Năm

Sống Đạo Suốt Năm

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/13/2013; 1262 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 19:5:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Đầu Năm

Hạnh Phúc Đầu Năm

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 1/6/2013; 1402 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 0:16:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/24/2012; 1491 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 0:18:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/9/2012; 1261 xem
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/2/2012; 1593 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 9:19:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/18/2012; 1770 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/18/2014 23:53:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/11/2012; 1808 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 2:20:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/4/2012; 1326 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 4:44:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

A-ghê 2:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/14/2012; 1488 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2014 0:51:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/7/2012; 2036 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/18/2014 17:42:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật