VietChristian
VietChristian
httl.org

Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1425 xem 33 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 4:29:1
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 977 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/11/2016 8:3:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 792 xem 29 lưu
Xem lần cuối 7/22/2016 6:0:39
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1727 xem 45 lưu
Xem lần cuối 7/15/2016 19:47:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 922 xem 27 lưu
Xem lần cuối 7/22/2016 9:49:18
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 517 xem 20 lưu
Xem lần cuối 6/29/2016 6:43:45
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1123 xem 32 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 6:58:5
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1445 xem 19 lưu
Xem lần cuối 7/23/2016 8:58:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1179 xem 22 lưu
Xem lần cuối 7/23/2016 8:47:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1343 xem 23 lưu
Xem lần cuối 7/24/2016 2:41:0
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  8 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng