VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 1552 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/15/2015 20:31:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 1321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/17/2015 8:35:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 1419 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 22:54:41
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2013; 1342 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/13/2015 0:21:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bắt Chước Đức Chúa Trời

Bắt Chước Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 5:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/8/2013; 1322 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/11/2015 10:30:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mặc Lấy Người Mới

Mặc Lấy Người Mới

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2013; 1182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/12/2015 14:45:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1296 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 6:15:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 1007 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 3:20:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/18/2015 6:9:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/3/2015 5:10:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng