VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1287 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 22:55:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 1001 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 22:5:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1202 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 9:47:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1284 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 20:44:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 1383 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/27/2015 0:6:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1719 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 15:34:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 460 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 17:42:17
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Phụ Nữ Đẹp Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 812 xem 17 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 13:7:25
Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 1324 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 20:10:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1225 xem
Xem lần cuối 4/25/2015 5:12:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng