VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 12/2/2012; 1574 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/8/2014 2:13:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/18/2012; 1727 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/27/2014 5:50:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/11/2012; 1770 xem
Xem lần cuối 7/10/2014 7:53:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/4/2012; 1302 xem
Xem lần cuối 7/7/2014 20:0:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

A-ghê 2:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/14/2012; 1466 xem
Xem lần cuối 7/6/2014 2:38:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/7/2012; 1985 xem
Xem lần cuối 7/3/2014 18:40:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Kết Ước

Kết Ước

Nê-hê-mi 9:38-10:39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/16/2012; 1231 xem
Xem lần cuối 6/24/2014 0:35:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/9/2012; 2071 xem
Xem lần cuối 6/30/2014 22:39:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Hưng

Phục Hưng

Nê-hê-mi 8:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/2/2012; 1113 xem
Xem lần cuối 6/28/2014 14:52:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bảo Vệ

Bảo Vệ

Nê-hê-mi 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/19/2012; 1199 xem
Xem lần cuối 6/24/2014 0:36:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật