VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1175 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 6:54:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1253 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 6:53:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 1372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2015 16:17:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1694 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/23/2015 22:37:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 444 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 7:8:50
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Phụ Nữ Đẹp Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 769 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 15:26:41
Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 1310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 5:25:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1201 xem
Xem lần cuối 2/27/2015 5:27:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thất Bại

Thất Bại

Giô-suê 7:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2013; 1519 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 15:42:52
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Thắng

Chiến Thắng

Giô-suê 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/19/2013; 1256 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 23:31:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng