VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (8)

Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2013; 1113 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 21:51:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/24/2013; 1715 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 21:59:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2013; 1540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 6:3:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2013; 1293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/10/2014 12:30:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sống Đạo Suốt Năm

Sống Đạo Suốt Năm

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2013; 1265 xem
Xem lần cuối 11/12/2014 17:50:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Đầu Năm

Hạnh Phúc Đầu Năm

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/6/2013; 1416 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/12/2014 17:37:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2012; 1499 xem
Xem lần cuối 11/20/2014 17:47:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2012; 1265 xem
Xem lần cuối 11/21/2014 6:19:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/2/2012; 1598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 7:37:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mái Ấm Gia Đình

Mái Ấm Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/18/2012; 1790 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 3:49:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  8 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc