VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Người Đầy Tớ

Người Đầy Tớ

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/3/2014; 1441 xem 33 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 17:49:35
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/27/2014; 991 xem 17 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 14:56:53
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/20/2014; 803 xem 29 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 12:14:57
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tôi Thấy Chúa

Tôi Thấy Chúa

Ê-sai 6:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/6/2014; 1755 xem 45 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 11:53:13
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tiến Trình Thờ Phượng

Ê-sai 6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2014; 931 xem 27 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 22:18:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đấng Yên Ủi

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2014; 522 xem 20 lưu
Xem lần cuối 8/22/2016 2:42:51
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Gốc Nho Thật

Ta Là Gốc Nho Thật

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/22/2014; 1150 xem 32 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 22:14:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đấng Yên Ủi

Đấng Yên Ủi

Giăng 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/8/2014; 1469 xem 19 lưu
Xem lần cuối 8/24/2016 11:41:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Ta Là Sự Sống Lại Và Sự Sống

Giăng 11:1-6; Giăng 11:17-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/1/2014; P: 6/5/2014; 1200 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 22:14:33
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Ta Là Người Chăn Hiền Lành

Giăng 10:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/18/2014; 1373 xem 23 lưu
Xem lần cuối 8/24/2016 8:39:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  8 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng