VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1749 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/30/2015 2:52:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 469 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2015 19:30:49
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Phụ Nữ Đẹp Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 833 xem 17 lưu
Xem lần cuối 6/25/2015 8:53:44
Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 1336 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/28/2015 21:9:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hưu Hạ

Hưu Hạ

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/2/2013; 1240 xem
Xem lần cuối 6/21/2015 10:17:10
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thất Bại

Thất Bại

Giô-suê 7:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2013; 1588 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/23/2015 21:55:59
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chiến Thắng

Chiến Thắng

Giô-suê 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/19/2013; 1283 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/23/2015 21:51:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vượt Sông

Vượt Sông

Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/5/2013; 1163 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 5:44:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/28/2013; 1729 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/25/2015 7:58:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vững Lòng Bền Chí

Vững Lòng Bền Chí

Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/21/2013; 1691 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/28/2015 4:19:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng