VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Mặc Lấy Người Mới

Mặc Lấy Người Mới

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/1/2013; 1214 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/26/2015 3:10:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khuôn Mẫu Muôn Đời

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/25/2013; 1300 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 11:5:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 3:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/18/2013; 1028 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/26/2015 19:34:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Nhân Loại Mới

Nhân Loại Mới

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/4/2013; 1224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/19/2015 3:29:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đời Sống Phục Sinh

Đời Sống Phục Sinh

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/21/2013; 1299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2015 4:27:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Lời Cầu Nguyện Của Mục Sư

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/14/2013; 1399 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2015 18:32:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phước Thiêng Liêng

Phước Thiêng Liêng

Ê-phê-sô 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/7/2013; 1760 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 5:12:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khuôn Mẫu Muôn Đời

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/1/2013; 473 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 11:3:49
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Phụ Nữ Đẹp Theo Tiêu Chuẩn Kinh Thánh

1 Phi-e-rơ 3:1-6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/29/2013; 842 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/26/2015 1:37:40
Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sự Chúa

Phục Sự Chúa

Giô-suê 24:1-28
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/23/2013; 1351 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 20:47:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 60  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng