VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Vượt Sông

Vượt Sông

Giô-suê 3:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/5/2013; 1129 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/1/2015 20:41:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Đức Tin Của Một Kỹ Nữ

Giô-suê 2:1-14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/28/2013; 1690 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 6:6:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vững Lòng Bền Chí

Vững Lòng Bền Chí

Giô-suê 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/21/2013; 1615 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 22:41:14
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Phục Sinh Và Sau Phục Sinh

Ma-thi-ơ 28:1-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/31/2013; 976 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 6:24:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2013; 1105 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/5/2015 5:52:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2013; 1952 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/24/2015 10:39:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2013; 1178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 6:14:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/24/2013; 1758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/4/2015 5:51:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2013; 1581 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 6:22:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2013; 1340 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/1/2015 18:46:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng