VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 987 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 22:30:25
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1240 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 6:43:24
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1640 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 20:43:42
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1746 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/13/2015 2:30:39
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1850 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 10:42:10
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Hạnh Phúc Của Người Được Tha Thứ

Thi-thiên 32
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/20/2013; 1983 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/3/2015 11:3:53
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Sợ Ai? Ai Sợ

Sợ Ai? Ai Sợ

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/13/2013; 1590 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/21/2015 16:36:58
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Thờ Phượng Thật

Thờ Phượng Thật

Thi-thiên 24
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/6/2013; 1368 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 20:36:45
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chiến Tranh Tâm Linh

Chiến Tranh Tâm Linh

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/29/2013; 1555 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 2:39:48
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Gia Đình Cơ Đốc

Gia Đình Cơ Đốc

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/22/2013; 1382 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 6:30:33
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  9 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng