VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời

Nhen Lại Ơn Của Đức Chúa Trời

2 Ti-mô-thê 1:3-14

Đăng 5/6/2012; 1712 xem
Xem lần cuối 4/15/2014 10:22:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Thánh Linh Giáng Lâm

Chúa Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-21

Đăng 4/22/2012; 1409 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2014 2:51:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Thăng Thiên

Chúa Thăng Thiên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11

Đăng 4/15/2012; 1337 xem
Xem lần cuối 4/19/2014 7:32:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Con Đường Chúa Đã Đi Qua

Rô-ma 5:8

Đăng 4/6/2012; 1651 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 7:0:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Làm Việc Tốt Cho Chúa

Làm Việc Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1-8

Đăng 4/1/2012; 1377 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ

Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ

Ma-thi-ơ 12:1-7

Đăng 3/18/2012; 1489 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vải Mới, Áo Cũ

Vải Mới, Áo Cũ

Mác 2:13-22

Đăng 3/11/2012; 1540 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 8:3:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Điều Nào Dễ Hơn?

Điều Nào Dễ Hơn?

Mác 2:1-12

Đăng 3/4/2012; 1597 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Giáo Huấn Và Uy Quyền

Giáo Huấn Và Uy Quyền

Mác 1:21-28

Đăng 2/19/2012; 1310 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống

Mác 1:14-20

Đăng 2/12/2012; 1584 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật