VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đền Thờ Của Thân Thể

Đền Thờ Của Thân Thể

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/19/2014; 1632 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/11/2016 2:39:7
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Phép Lạ Thứ Nhất

Phép Lạ Thứ Nhất

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/12/2014; 1780 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:47:14
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu

Giăng 1:35-51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/5/2014; 1410 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 4:1:38
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Bình An Cho Nhân Thế

Bình An Cho Nhân Thế

Lu-ca 2:14
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2013; 1915 xem 26 lưu
Xem lần cuối 1/13/2016 6:57:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Cuộc

Nhập Cuộc

1 Giăng 1:1-2:2
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/15/2013; 1385 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 10:48:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Thế

Nhập Thế

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/8/2013; 1005 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:47:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhập Thể

Nhập Thể

Giăng 1:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/1/2013; 1262 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:48:10
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Nhìn Nai Kia

Nhìn Nai Kia

Thi-thiên 42:0-43:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/17/2013; 1651 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/28/2016 15:46:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Trước Tôi Trẻ, Nay Đã Già

Thi-thiên 37
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/10/2013; 1770 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/10/2016 7:22:9
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Một Kinh Nghiệm Sống

Một Kinh Nghiệm Sống

Thi-thiên 34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/3/2013; 1871 xem 16 lưu
Xem lần cuối 2/11/2016 0:22:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  9 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng