VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

Từ Sáng Tạo Đến Phục Sinh

1 Ti-mô-thê 1:15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2013; 1132 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 18:51:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ma-thi-ơ 6:19-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/17/2013; 1966 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 21:47:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha

Ma-thi-ơ 6:7-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/10/2013; 1187 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/31/2015 0:6:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Đạo Đức Thật / Đạo Đức Giả

Ma-thi-ơ 6:1-6; Ma-thi-ơ 6:16-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/24/2013; 1768 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 20:1:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Tiêu Chuẩn Sống Đạo

Ma-thi-ơ 5:17-48
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/17/2013; 1594 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 2:48:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Xuân Bất Tận

Mùa Xuân Bất Tận

Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/10/2013; 1353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 23:36:6
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sống Đạo Suốt Năm

Sống Đạo Suốt Năm

Ma-thi-ơ 5:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/13/2013; 1313 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2015 18:55:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạnh Phúc Đầu Năm

Hạnh Phúc Đầu Năm

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/6/2013; 1516 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/15/2015 20:55:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Bình An

Chúa Bình An

Ê-sai 9:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2012; 1580 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 1:52:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/9/2012; 1304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 22:39:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng