VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Nguyễn Thỉ (9)

Ngước Nhìn Lên Núi

Ngước Nhìn Lên Núi

Thi-thiên 121
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/11/2012; 1786 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 11/4/2012; 1311 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

Khích Lệ, Thái Độ và Xác Nhận

A-ghê 2:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/14/2012; 1481 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ưu Tiên Trong Đời Sống

Ưu Tiên Trong Đời Sống

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 10/7/2012; 2021 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 9:9:39
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Kết Ước

Kết Ước

Nê-hê-mi 9:38-10:39
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/16/2012; 1244 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa Trong Đời Sống

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/9/2012; 2112 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/13/2014 9:8:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Phục Hưng

Phục Hưng

Nê-hê-mi 8:1-18
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/2/2012; 1133 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bảo Vệ

Bảo Vệ

Nê-hê-mi 6:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/19/2012; 1213 xem
Xem lần cuối 9/14/2014 14:59:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Liêm Chính

Liêm Chính

Nê-hê-mi 5:1-19
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/12/2012; 1231 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 18:31:9
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chống Đối

Chống Đối

Nê-hê-mi 4:1-23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 8/5/2012; 1279 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2014 18:32:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  9 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật