VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Summer PhotoSummer Photo

Tại Sao Phải Sống Yêu Thương

mớiRô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 363 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 1:25:33
Nghe Lưu mới  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Cha Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 71 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 17:6:4
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 180 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 4:47:19
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 264 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 22:25:47
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khi Thần Chúa Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 4:48:1
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 22:58:13
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Biết Mình, Biết Thân, Biết Ân

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/19/2015 12:47:55
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả

Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 189 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2015 23:17:19
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2015 23:36:36
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 196 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/14/2015 1:25:24
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng