VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Summer PhotoSummer Photo

Đẹp Lòng Người Vinh Hiển Chúa

mớiRô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 170 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 21:12:2
Nghe Lưu mới  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Điều Gì Quí Hơn Sự Tự Do?

Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 258 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/28/2015 9:42:21
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Bạn Khước Từ Kẻ Chúa Tiếp Nhận

Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 584 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/26/2015 16:50:6
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tại Sao Phải Sống Yêu Thương

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 616 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 9:54:44
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Cha Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 88 xem
Xem lần cuối 8/25/2015 10:25:40
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 197 xem
Xem lần cuối 8/8/2015 18:13:33
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 16:28:43
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khi Thần Chúa Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 0:36:6
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 257 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 17:2:35
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Biết Mình, Biết Thân, Biết Ân

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/19/2015 17:33:10
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng