VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 152 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 16:2:34
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Sau Phục Sinh

Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 11:49:49
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Để Thực Sự Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 432 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/2/2016 4:4:22
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Vì Giê-su Sống

Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 156 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 7:39:41
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lượng Giá Để Vâng Phục

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 351 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 8:35:29
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chỉnh Sửa Đời Sống Để Vâng Phục

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/13/2016; P: 3/16/2016; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 5:32:15
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Để Liên Hệ Tốt

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/6/2016; P: 3/7/2016; 197 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 22:23:50
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Khủng Hoảng Đức Tin

Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 547 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 16:55:18
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Phán (Phần 2)

1 Cô-rinh-tô 2:6-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/21/2016; 167 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/1/2016 7:18:36
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Phán Cùng Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 211 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 5:39:49
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng