VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Bạn Ước Mong Gì Ở Hội Thánh?

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 63 xem
Xem lần cuối 9.55 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 384 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 19:32:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Bạn Tìm Gì​?

Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 298 xem
Xem lần cuối 6/28/2016 7:29:0
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Ba Ngôi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 166 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 10:27:44
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đừng Làm Buồn Lòng Thánh Linh

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 22:31:22
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tình Thương Trọn Vẹn

Châm-ngôn 31:10-31; 1 Cô-rinh-tô 13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/8/2016; 453 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 13:53:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/24/2016; P: 4/25/2016; 204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 10:10:44
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Sau Phục Sinh

Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 118 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/8/2016 16:35:13
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Để Thực Sự Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/3/2016; 458 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 9:10:8
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Vì Giê-su Sống

Giăng 2:18-22; Giăng 20:19-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/27/2016; P: 3/28/2016; 162 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2016 4:55:12
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng