VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Spring PhotoSpring Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

mớiRô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 222 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 8:27:53
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 161 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 5:17:17
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đạo Ở Gần Ngươi

Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 266 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 12:58:0
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 258 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 13:37:8
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùi Hương Của Ân Sủng

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 14:10:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 293 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 14:55:7
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 15:49:55
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lời Chúa Thất Bại?

Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 272 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 6:34:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/7/2015 6:32:29
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 176 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/22/2015 22:27:27
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng