VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Summer PhotoSummer Photo

Bạn Khước Từ Kẻ Chúa Tiếp Nhận

mớiRô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 509 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/3/2015 11:26:29
Nghe Lưu mới  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tại Sao Phải Sống Yêu Thương

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 602 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/27/2015 16:27:47
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người Cha Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 85 xem
Xem lần cuối 7/30/2015 22:3:54
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 196 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 15:11:44
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 282 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 2:42:17
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Khi Thần Chúa Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 160 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 0:36:6
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 2:43:26
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Biết Mình, Biết Thân, Biết Ân

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 404 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 19:53:11
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả

Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 195 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 0:26:25
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/20/2015 23:36:36
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng