VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Spring PhotoSpring Photo

Luôn Làm Lành

mớiRô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 153 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/24/2015 7:56:52
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Biết Mình, Biết Thân, Biết Ân

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 382 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 18:48:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả

Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 5:41:51
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 257 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 13:14:46
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 7:15:28
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đạo Ở Gần Ngươi

Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 13:27:3
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2015 19:17:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùi Hương Của Ân Sủng

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2015 17:41:30
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 313 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 13:24:11
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/17/2015 12:47:51
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng