VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Thượng Đế Gần Bên

Cô-lô-se 1:15-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/25/2016; 110 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.81 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hãy Lớn Lên

Cô-lô-se 1:9-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/18/2016; 248 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 22:33:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hy Vọng Của Chúng Ta

Cô-lô-se 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/11/2016; P: 9/12/2016; 128 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 0:42:53
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chỉ Có Một Việc Cần

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 446 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 0:44:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sống Liên Hệ Với Đấng Christ

Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 312 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/28/2016 4:56:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Nếp Sống Gia Đình Cơ Đốc

Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 408 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 20:36:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Đừng Sợ

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 225 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2016 20:1:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Sức Lực Từ Chúa

Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 461 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 5:23:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Bạn Ước Mong Gì Ở Hội Thánh?

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 315 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 21:41:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 475 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 3:36:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng