VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Chúa Hy Vọng Mời Gọi

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 199 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 21:13:18
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 7:26:5
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Chúa Làm Việc Chung Quanh Chúng Ta

Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 287 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/9/2016 5:40:42
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 399 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 10:33:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Chúa Sắp Làm Một Việc Mới

Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 184 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 5:20:30
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 401 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/2/2016 13:43:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đức Tin Trong Khó Khăn

Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 426 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/2/2016 21:32:17
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Chỉ Có Đời Sống Tin Kính Mới Đẹp Lòng Chúa

Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 337 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 23:28:7
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Công Việc Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/2/2016 13:33:55
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Anh Còn Thiếu Một Điều

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 253 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 6:11:32
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng