VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Công Việc Đức Tin

mớiHê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 137 xem
Xem lần cuối 42.61 phút
Nghe Lưu mới  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Anh Còn Thiếu Một Điều

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 221 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 20:8:8
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Châu Chấu Đá Xe

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 274 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 8:51:12
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ai Là Chủ Bạn?

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 354 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 5:19:23
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Thánh Hóa Bạn

Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 3:48:14
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chúa Ngọt Ngào Cho Tôi

2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/21/2015 21:34:53
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hăng Say Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 329 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 22:17:7
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chuyện Gia Đình Chúng Ta

Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 553 xem 5 lưu
Xem lần cuối 43.69 phút
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Là Của Lễ Đẹp Lòng Chúa?

Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 460 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 7:18:57
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đẹp Lòng Người Vinh Hiển Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 268 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 6:2:11
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng