VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

mớiRô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/14/2014; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/17/2014 16:15:1
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 8/24/2014; 270 xem 16 lưu
Xem lần cuối 9/17/2014 8:57:1
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/27/2014; 386 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 17:47:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/20/2014; 286 xem 10 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 3:9:37
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/13/2014; 297 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 16:51:57
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/29/2014; 240 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/2/2014 20:19:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/22/2014; 151 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/11/2014 17:2:1
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/15/2014; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/8/2014 20:15:19
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/8/2014; 201 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/3/2014 12:7:18
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thần Tượng Cuối Cùng

Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 5/18/2014; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/29/2014 7:50:54
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật