VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

mớiRô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 21:8:54
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 210 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 15:49:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 396 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 23:28:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 334 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 16:31:59
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 213 xem
Xem lần cuối 11/26/2014 12:5:15
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 198 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 17:9:30
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 339 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 22:29:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 418 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 17:51:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 319 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 21:17:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 428 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2014 8:21:11
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng