VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chúa Ngọt Ngào Cho Tôi

mới2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 17:59:57
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hăng Say Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 279 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 18:23:45
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chuyện Gia Đình Chúng Ta

Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 515 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 17:54:41
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Là Của Lễ Đẹp Lòng Chúa?

Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 432 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 13:34:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đẹp Lòng Người Vinh Hiển Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 7:20:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Điều Gì Quí Hơn Sự Tự Do?

Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 14:18:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Khước Từ Kẻ Chúa Tiếp Nhận

Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 598 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 13:22:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tại Sao Phải Sống Yêu Thương

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 642 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 7:24:6
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Cha Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 90 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2015 19:28:32
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 199 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2015 19:1:46
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng