VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Spring Photo

Gậy Ông Đập Lưng Ông

mớiRô-ma 2:1-16

Đăng 3/30/2014; 259 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 13:58:0
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring Photo

Tôi Vẫn Cần Tin Lành

Rô-ma 1:18-32

Đăng 3/16/2014; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2014 19:54:22
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Mắc Nợ Vì Tin Lành

Rô-ma 1:8-17

Đăng 3/9/2014; 316 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/20/2014 23:23:52
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Để Sống Gắn Bó Với Phúc Âm

Rô-ma 1:1-7

Đăng 2/23/2014; 331 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2014 12:45:23
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15

Đăng 2/16/2014; 325 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 10:7:25
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34

Đăng 2/2/2014; 428 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2014 12:45:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19

Đăng 1/26/2014; 409 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 7:2:38
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Thất Lạc Chúa Giê-su

Lu-ca 2:41-52

Đăng 1/12/2014; 307 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:45:15
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Trọn Đời Phục Vụ

2 Ti-mô-thê 4:1-8

Đăng 12/29/2013; 227 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/13/2014 23:18:36
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Món Quà Quí Nhất

Ma-thi-ơ 1:18-25

Đăng 12/22/2013; 284 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2014 19:31:0
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật