VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chỉ Có Một Việc Cần

Lu-ca 10:38-42
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 89 xem
Xem lần cuối 22.80 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Sống Liên Hệ Với Đấng Christ

Lu-ca 12:49-56
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/14/2016; P: 8/16/2016; 269 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/31/2016 10:28:26
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Nếp Sống Gia Đình Cơ Đốc

Cô-lô-se 3:15-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/31/2016; P: 8/2/2016; 360 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/31/2016 8:54:14
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đừng Sợ

Mác 4:35-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/24/2016; 186 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/31/2016 4:47:32
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Sức Lực Từ Chúa

Ê-phê-sô 3:16-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/17/2016; P: 7/19/2016; 419 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 18:50:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Bạn Ước Mong Gì Ở Hội Thánh?

Phi-líp 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/26/2016; P: 6/28/2016; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 14:27:26
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Gõ Cửa Mình Hay Mình Gõ Cửa Chúa?

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/12/2016; P: 6/13/2016; 448 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/31/2016 8:13:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Bạn Tìm Gì​?

Ma-thi-ơ 6:24-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 351 xem
Xem lần cuối 8/30/2016 22:30:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Ba Ngôi

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/22/2016; P: 5/24/2016; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/24/2016 0:38:50
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đừng Làm Buồn Lòng Thánh Linh

Ê-phê-sô 4:17-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/15/2016; 401 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2016 14:22:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng