VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Winter PhotoWinter Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

mớiMa-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 169 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 8:27:54
Nghe Lưu mới  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Mùi Hương Của Ân Sủng

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 8:12:38
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 270 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 7:11:5
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 254 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2015 7:0:31
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời Chúa Thất Bại?

Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 252 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 4:58:21
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 286 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 7:9:5
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 173 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2015 15:40:32
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tình Yêu Bền Vững Cho Bạn

Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 188 xem
Xem lần cuối 2/13/2015 12:23:37
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đau Khổ Hiện Tại Vinh Hiển Tương Lai

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 378 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2015 13:55:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 281 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/18/2015 1:10:57
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng