VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chết Để Được Sống

mớiRô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 10/12/2014; 174 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 5:11:47
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/28/2014; 183 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 2:41:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/21/2014; 304 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 4:48:43
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/14/2014; 398 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 14:13:18
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 8/24/2014; 296 xem 16 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 13:12:52
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/27/2014; 414 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 0:5:25
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/20/2014; 305 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 5:51:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 7/13/2014; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 10:52:30
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/29/2014; 245 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/17/2014 17:3:29
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 6/22/2014; 156 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 0:48:35
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật