VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Đưa Đến Sự Sống

mớiRô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 2:16:26
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 386 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 23:23:57
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 328 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 4:16:26
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 211 xem
Xem lần cuối 11/10/2014 7:49:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 4:13:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 336 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 22:52:21
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 413 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 22:53:8
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 319 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 21:17:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 426 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 4:3:0
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 323 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 0:39:11
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc