VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Spring PhotoSpring Photo

Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả

mớiRô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 148 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 1:48:44
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 237 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 7:15:49
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 178 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 23:20:49
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đạo Ở Gần Ngươi

Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/16/2015 23:57:23
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 21:11:4
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùi Hương Của Ân Sủng

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 14:10:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 302 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/13/2015 21:34:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 266 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/30/2015 15:49:55
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lời Chúa Thất Bại?

Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 278 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/12/2015 7:27:19
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 292 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/15/2015 3:3:57
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng