VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (1)

Winter PhotoWinter Photo

Tình Yêu Bền Vững Cho Bạn

mớiRô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 131 xem
Xem lần cuối 12/21/2014 9:7:59
Nghe Lưu mới  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đau Khổ Hiện Tại Vinh Hiển Tương Lai

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 351 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2014 6:39:39
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 243 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 5:22:0
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 236 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 5:56:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 421 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 20:56:16
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 349 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 12:57:4
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 223 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 22:7:25
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 204 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 19:56:3
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 346 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2014 9:12:31
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 424 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 1:37:5
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng