VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 22:40:58
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 273 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/20/2015 17:42:17
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chúa Thất Bại?

Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 294 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/30/2015 7:16:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 299 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 22:13:18
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 193 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/2/2015 9:29:27
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Yêu Bền Vững Cho Bạn

Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 228 xem
Xem lần cuối 9/5/2015 7:49:41
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đau Khổ Hiện Tại Vinh Hiển Tương Lai

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 406 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/28/2015 4:15:36
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 289 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2015 2:16:8
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2015 16:23:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 491 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 9:5:3
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng