VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/16/2014; 347 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/5/2014 20:1:38
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/2/2014; 443 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 13:54:48
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/26/2014; 443 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/5/2014 18:10:43
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thất Lạc Chúa Giê-su

Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/12/2014; 320 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/27/2014 16:58:0
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọn Đời Phục Vụ

2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/29/2013; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 7:15:46
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Quí Nhất

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/22/2013; 285 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2014 21:36:36
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bình An Trong Hy Vọng

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/15/2013; 352 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/17/2014 12:1:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Yêu Thương Vui Mừng Trong Công Chính

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/8/2013; 253 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/8/2014 8:28:37
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Tin Phục Vụ Cách Ân Sủng

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 11/24/2013; 260 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/22/2014 9:3:5
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tại Sao Chúng Ta Hiện Hữu?

Rô-ma 12:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 11/17/2013; 348 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 10:35:56
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật