VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Summer PhotoSummer Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 285 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/19/2015 4:49:25
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/6/2015 19:19:8
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 475 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 17:51:48
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 382 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/13/2015 7:58:27
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 248 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/11/2015 13:1:9
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 238 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/23/2015 19:52:8
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 17:43:21
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 464 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/25/2015 11:45:15
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 344 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/12/2015 18:40:4
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 449 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/27/2015 4:18:58
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng