VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Spring PhotoSpring Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 452 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 5:38:58
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 343 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/7/2015 0:59:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 441 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 21:21:28
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 347 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 11:52:34
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 359 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/22/2015 14:2:10
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 254 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/15/2015 16:40:14
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 164 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/23/2015 21:12:53
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 269 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 13:4:47
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 217 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 6:26:46
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Thần Tượng Cuối Cùng

Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 255 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/13/2015 18:35:56
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng