VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Châu Chấu Đá Xe

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 307 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/9/2016 9:6:5
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Ai Là Chủ Bạn?

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 375 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/23/2016 2:34:11
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Thánh Hóa Bạn

Giăng 17:13-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/11/2015; P: 10/12/2015; 333 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2016 14:14:24
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lời Chúa Ngọt Ngào Cho Tôi

2 Ti-mô-thê 3:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/27/2015; P: 9/29/2015; 318 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/10/2016 23:43:37
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Hăng Say Thờ Phượng

Giăng 4:19-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/20/2015; P: 9/21/2015; 344 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2016 1:42:4
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chuyện Gia Đình Chúng Ta

Rô-ma 16:1-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/13/2015; 571 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 18:48:24
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Bạn Là Của Lễ Đẹp Lòng Chúa?

Rô-ma 15:14-33
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/30/2015; P: 8/31/2015; 480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/11/2016 21:9:17
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Đẹp Lòng Người Vinh Hiển Chúa

Rô-ma 15:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 290 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2016 18:41:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Điều Gì Quí Hơn Sự Tự Do?

Rô-ma 14:13-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/16/2015; P: 8/17/2015; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/17/2016 3:30:33
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Bạn Khước Từ Kẻ Chúa Tiếp Nhận

Rô-ma 14:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 635 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/16/2016 18:5:54
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  3 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng