VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Spring PhotoSpring Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/25/2015 20:24:27
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 250 xem 9 lưu
Xem lần cuối 2/13/2015 15:22:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/26/2014 17:43:34
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 254 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/7/2015 7:59:14
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 213 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/10/2015 23:30:40
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Thần Tượng Cuối Cùng

Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 247 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/25/2015 11:14:4
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Gia Tài Của Mẹ

2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 239 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2015 2:55:50
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ai Là Người Giải Hòa?

Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 4:34:55
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Nguy Hiểm Của Sự Theo Đạo Bề Ngoài

Rô-ma 2:17-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/27/2014; 438 xem 10 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 15:2:21
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin

Giăng 20:24-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/20/2014; 437 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 21:29:46
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng