VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Spring PhotoSpring Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 6:50:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2015 20:18:59
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 17:43:21
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 458 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 15:40:40
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 343 xem 16 lưu
Xem lần cuối 4/7/2015 0:59:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Phước Hạnh Của Tin Cậy

Rô-ma 4:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/27/2014; 442 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/29/2015 5:48:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cách Tốt Nhất Liên Hệ Với Thượng Đế

Rô-ma 3:21-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/20/2014; 349 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/20/2015 16:34:11
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chớ Yêu Thế Gian

1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/13/2014; 366 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/6/2015 6:53:27
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cứu Cho Nếp Sống Mới

Lu-ca 8:26-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/29/2014; 255 xem 9 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 19:14:42
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đấng Christ Gọi Chúng Ta

Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/22/2014; 167 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/26/2015 1:47:9
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng