VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Summer PhotoSummer Photo

Đau Khổ Hiện Tại Vinh Hiển Tương Lai

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 402 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/20/2015 8:8:2
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 288 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/25/2015 10:16:31
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/15/2015 8:32:40
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 479 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/22/2015 17:41:0
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 383 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/21/2015 20:16:19
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 248 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/11/2015 13:1:9
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 239 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/25/2015 5:9:31
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 369 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/16/2015 17:43:21
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/14/2014; 469 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/26/2015 16:26:55
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Nuôi Tôi

1 Phi-e-rơ 1:22; 1 Phi-e-rơ 2:3
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:8/24/2014; 346 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/19/2015 17:43:55
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng