VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Spring Photo

Bạn Là Nguồn Phước Hay Bất Hạnh

Gia-cơ 3:1-12

Đăng 9/15/2013; 439 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:41
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Đức Tin Cứu Rỗi Là Gì?

Gia-cơ 2:14-26

Đăng 8/25/2013; 258 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:39
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Tôi Thuộc Về Đây

Gia-cơ 2:1-13

Đăng 8/18/2013; 235 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:37
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Đức Tin Thực Hành

Gia-cơ 1:19-27

Đăng 8/11/2013; 357 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:35
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Đắc Thắng Cám Dỗ

Gia-cơ 1:12-18

Đăng 7/28/2013; 386 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:32
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Vui Mừng Trong Thử Thách

Gia-cơ 1:1-11

Đăng 7/21/2013; 318 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:31
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Hãy Nói Chớ Làm Thinh

Công-vụ các Sứ-đồ 18:1-11

Đăng 6/30/2013; 311 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:29
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Bạn Là Dê Hay Chiên

Ma-thi-ơ 25:31-46

Đăng 5/26/2013; 267 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:27
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Ơn Càng Trên Ơn

Ê-phê-sô 3:7-14

Đăng 5/19/2013; 348 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:25
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Điều Cần Dạy Cho Con

2 Ti-mô-thê 1:1-7

Đăng 5/12/2013; 300 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 12:47:24
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật