VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Chúa Phán Cùng Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/14/2016; P: 2/15/2016; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 22:45:47
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Hy Vọng Mời Gọi

Lu-ca 19:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 269 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/29/2016 1:34:49
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Thượng Đế Tìm Kiếm Bạn

1 Giăng 4:7-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/24/2016; P: 1/25/2016; 365 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/29/2016 4:34:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Làm Việc Chung Quanh Chúng Ta

Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 348 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 22:49:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 428 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/30/2016 14:24:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Sắp Làm Một Việc Mới

Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 208 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 8:54:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 419 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/20/2016 16:31:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đức Tin Trong Khó Khăn

Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 480 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 11:21:7
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chỉ Có Đời Sống Tin Kính Mới Đẹp Lòng Chúa

Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 361 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 7:43:41
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Công Việc Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 234 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/27/2016 6:47:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng