VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 268 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2015 1:59:29
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 208 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 2:16:40
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đạo Ở Gần Ngươi

Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 21:22:38
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/4/2015 7:0:27
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mùi Hương Của Ân Sủng

Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 216 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/21/2015 14:13:55
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hăng Say Thờ Phượng Chúa

Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 351 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2015 4:13:23
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Chúa Là Chúa

Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 277 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/13/2015 11:53:37
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Chúa Thất Bại?

Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 298 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/14/2015 0:54:37
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/14/2015 15:53:15
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 194 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/26/2015 14:9:5
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  3 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng