VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Winter PhotoWinter Photo

Ai Là Người Giải Hòa?

Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 308 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 2:35:9
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Nguy Hiểm Của Sự Theo Đạo Bề Ngoài

Rô-ma 2:17-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/27/2014; 429 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/5/2014 3:51:31
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin

Giăng 20:24-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/20/2014; 432 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/5/2014 3:51:47
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Gậy Ông Đập Lưng Ông

Rô-ma 2:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/30/2014; 323 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2014 3:51:58
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tôi Vẫn Cần Tin Lành

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/16/2014; 297 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/5/2014 3:52:8
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Mắc Nợ Vì Tin Lành

Rô-ma 1:8-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/9/2014; 341 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 9:34:24
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Để Sống Gắn Bó Với Phúc Âm

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/23/2014; 364 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2014 5:18:40
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 23:37:27
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 453 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/28/2014 18:42:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 447 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2014 4:28:55
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng