VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Để Sống Gắn Bó Với Phúc Âm

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/23/2014; 359 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 2:38:59
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/16/2014; 350 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 16:42:36
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/2/2014; 448 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2014 6:43:26
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/26/2014; 445 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/11/2014 14:36:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thất Lạc Chúa Giê-su

Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 1/12/2014; 321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2014 21:24:54
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọn Đời Phục Vụ

2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/29/2013; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 7:15:46
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Quí Nhất

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/22/2013; 286 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/3/2014 2:34:4
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bình An Trong Hy Vọng

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/15/2013; 354 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 20:17:59
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Yêu Thương Vui Mừng Trong Công Chính

1 Cô-rinh-tô 13:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 12/8/2013; 259 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 2:47:26
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Tin Phục Vụ Cách Ân Sủng

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 11/24/2013; 263 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/9/2014 19:29:8
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật