VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Chúa Làm Việc Chung Quanh Chúng Ta

Giăng 5:16-23
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/17/2016; 336 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/8/2016 8:54:2
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Năm Mới, Khởi Đầu Mới

Phi-líp 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/3/2016; P: 1/6/2016; 420 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/18/2016 9:55:46
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Sắp Làm Một Việc Mới

Hê-bơ-rơ 12:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/27/2015; P: 12/29/2015; 201 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/8/2016 18:44:57
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Giáng Sinh: Chúa Đến Cùng Bạn

Ê-sai 7:14; Ê-sai 9:6-7; Mi-chê 5:2; Lu-ca 2:1-4; Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/20/2015; P: 12/21/2015; 414 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/11/2016 4:29:14
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đức Tin Trong Khó Khăn

Hê-bơ-rơ 11:20-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/13/2015; P: 12/15/2015; 468 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2016 5:56:34
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chỉ Có Đời Sống Tin Kính Mới Đẹp Lòng Chúa

Hê-bơ-rơ 11:8-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/29/2015; 353 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/20/2016 19:20:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Công Việc Đức Tin

Hê-bơ-rơ 11:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/22/2015; P: 11/23/2015; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/23/2016 22:35:46
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Anh Còn Thiếu Một Điều

Mác 10:17-27
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/8/2015; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/6/2016 9:1:32
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Châu Chấu Đá Xe

Rô-ma 8:31-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/25/2015; P: 10/26/2015; 310 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 0:37:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Ai Là Chủ Bạn?

Phi-líp 2:12-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/18/2015; 378 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/19/2016 7:32:54
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  3 / 18  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng