VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Autumn PhotoAutumn Photo

Gậy Ông Đập Lưng Ông

Rô-ma 2:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/30/2014; 321 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 12:59:34
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tôi Vẫn Cần Tin Lành

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/16/2014; 296 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 12:57:22
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mắc Nợ Vì Tin Lành

Rô-ma 1:8-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/9/2014; 338 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 11:11:6
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Sống Gắn Bó Với Phúc Âm

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/23/2014; 360 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2014 17:14:56
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lo Việc Nhà Thế Nào Rồi

1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/16/2014; 353 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 23:37:27
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 452 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 17:39:5
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khoan Dung Và Tha Thứ

Cô-lô-se 3:12-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/26/2014; 446 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/25/2014 16:41:37
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thất Lạc Chúa Giê-su

Lu-ca 2:41-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/12/2014; 321 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2014 21:24:54
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọn Đời Phục Vụ

2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/29/2013; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/8/2014 8:47:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Món Quà Quí Nhất

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/22/2013; 290 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/14/2014 4:29:44
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc