VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Summer PhotoSummer Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 190 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/8/2015 6:26:26
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tình Yêu Bền Vững Cho Bạn

Rô-ma 8:28-39
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/14/2014; P: 12/15/2014; 226 xem
Xem lần cuối 8/26/2015 13:27:41
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đau Khổ Hiện Tại Vinh Hiển Tương Lai

Rô-ma 8:18-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 404 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2015 0:8:51
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Con Trời Giữa Thế Gian

Rô-ma 8:14-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2014; 289 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/15/2015 2:16:8
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đưa Đến Sự Sống

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/16/2014; 282 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2015 16:23:42
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Đối Diện Kẻ Thù, Chính Mình

Rô-ma 7:7-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/9/2014; 484 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/22/2015 10:32:16
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Sự Trung Tín Mới

Rô-ma 7:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/26/2014; P: 10/29/2014; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/15/2015 4:26:25
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/12/2014; 252 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2015 14:10:41
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Từ Tội Lỗi Và Sự Chết Đến Sự Sống Và Hy Vọng

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/28/2014; 240 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/4/2015 22:45:46
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/21/2014; 371 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/9/2015 4:10:38
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 15  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng