VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trịnh Văn Khánh (3)

Winter PhotoWinter Photo

Món Quà Từ Cha

Giăng 3:10-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/15/2014; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/8/2015 13:39:26
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Hãy Nhận Lãnh Quyền Năng

Công-vụ các Sứ-đồ 2:32-41
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/8/2014; 212 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 18:18:22
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Thần Tượng Cuối Cùng

Rô-ma 3:1-20
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/18/2014; 246 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 22:39:16
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Gia Tài Của Mẹ

2 Ti-mô-thê 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/11/2014; P: 5/14/2014; 235 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/21/2015 21:41:30
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ai Là Người Giải Hòa?

Ma-thi-ơ 5:9; 2 Ti-mô-thê 2:23-25; Phi-líp 2:3-4
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/4/2014; 313 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/26/2015 19:56:52
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Nguy Hiểm Của Sự Theo Đạo Bề Ngoài

Rô-ma 2:17-29
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/27/2014; 430 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 0:25:52
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chớ Cứng Lòng, Song Hãy Tin

Giăng 20:24-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/20/2014; 434 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 8:21:57
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Gậy Ông Đập Lưng Ông

Rô-ma 2:1-16
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/30/2014; 324 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/29/2014 17:8:16
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tôi Vẫn Cần Tin Lành

Rô-ma 1:18-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/16/2014; 307 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/20/2015 11:44:7
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Mắc Nợ Vì Tin Lành

Rô-ma 1:8-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/9/2014; 342 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/18/2015 9:21:21
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  3 / 13  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng