VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tại Sao Phải Sống Yêu Thương

Rô-ma 13:8-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 668 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/3/2016 4:45:27
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Người Cha Thiên Thượng

Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 100 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/18/2015 6:52:49
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/1/2016 8:56:36
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:12-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 299 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/24/2015 21:58:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Khi Thần Chúa Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/24/2015; P: 5/25/2015; 167 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 1:43:21
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Luôn Làm Lành

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 276 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/15/2015 23:47:36
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Biết Mình, Biết Thân, Biết Ân

Rô-ma 12:3-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 427 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/15/2015 23:53:20
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Để Tỏ Lòng Thương Xót Tất Cả

Rô-ma 11:25-36
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 214 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/5/2016 9:39:32
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Có Phải Chúa Bỏ Dân Sự Ngài?

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/17/2016 19:23:37
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Tiếp Nhận Và Rao Truyền

Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 212 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/9/2016 6:31:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  3 / 17  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng