VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trương Văn Sáng

Spring PhotoSpring Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 328 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/29/2015 20:38:29
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 342 xem
Xem lần cuối 5/23/2015 10:20:0
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 959 xem
Xem lần cuối 5/26/2015 16:40:2
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1204 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/20/2015 0:46:46
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1109 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2015 21:38:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1181 xem
Xem lần cuối 5/21/2015 10:20:55
Xem  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1004 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2015 4:3:25
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1529 xem
Xem lần cuối 5/25/2015 19:52:41
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng