VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 378 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/5/2016 2:57:10
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 403 xem
Xem lần cuối 4/15/2016 10:23:44
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1021 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 11:57:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1251 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/4/2016 14:49:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/24/2016 5:51:42
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1243 xem
Xem lần cuối 4/28/2016 23:28:10
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1025 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/15/2016 16:40:2
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1588 xem
Xem lần cuối 4/2/2016 15:31:11
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng