VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trương Văn Sáng

Summer PhotoSummer Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 336 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 1:9:24
Nghe Lưu mới  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 350 xem
Xem lần cuối 7/24/2015 5:15:27
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1001 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2015 14:19:37
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1220 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 5:48:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1117 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 0:2:53
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1186 xem
Xem lần cuối 7/29/2015 7:53:2
Xem  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1012 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/30/2015 11:34:6
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1530 xem
Xem lần cuối 7/14/2015 18:44:19
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng