VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Trương Văn Sáng

Spring PhotoSpring Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 306 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/5/2015 10:16:9
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 327 xem
Xem lần cuối 3/4/2015 22:5:49
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 938 xem
Xem lần cuối 2/25/2015 22:59:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1176 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 20:17:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1093 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/19/2015 18:25:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1171 xem
Xem lần cuối 2/6/2015 7:52:22
Xem  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 994 xem
Xem lần cuối 2/26/2015 12:2:53
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1459 xem
Xem lần cuối 3/3/2015 19:39:8
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng