VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Trương Văn Sáng

Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 7/1/2012; 252 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/1/2014 0:51:46
Nghe Lưu mới  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 7/1/2012; 304 xem
Xem lần cuối 9/6/2014 5:26:42
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 6/17/2012; 915 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 8/14/2011; 1147 xem
Xem lần cuối 9/12/2014 14:34:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 3/14/2010; 1058 xem
Xem lần cuối 9/6/2014 3:45:56
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 7/1/2006; 1156 xem
Xem lần cuối 8/31/2014 13:58:23
Xem  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 7/1/2004; 974 xem
Xem lần cuối 9/13/2014 1:50:10
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
Đăng 3/23/2000; 1439 xem
Xem lần cuối 9/11/2014 5:21:2
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật