VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

Giăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 369 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 18:30:59
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 384 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 19:27:14
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1018 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/7/2016 20:21:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1241 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 18:8:37
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1131 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 18:8:52
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1237 xem
Xem lần cuối 1/22/2016 16:57:44
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1024 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/28/2016 19:37:44
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1535 xem
Xem lần cuối 1/24/2016 22:17:28
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng