VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mục Sư Trương Văn Sáng

Spring Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1

Đăng 7/1/2012; 226 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/17/2014 18:12:7
Nghe Lưu mới  Share Embed
Spring Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13

Đăng 7/1/2012; 286 xem
Xem lần cuối 4/13/2014 7:10:7
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21

Đăng 6/17/2012; 835 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10

Đăng 8/14/2011; 1115 xem
Xem lần cuối 4/14/2014 1:30:21
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24

Đăng 3/14/2010; 1004 xem
Xem lần cuối 4/11/2014 23:55:30
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4

Đăng 7/1/2006; 1140 xem
Xem lần cuối 4/6/2014 4:45:46
Xem  Share Embed
Spring Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20

Đăng 7/1/2004; 956 xem
Xem lần cuối 4/15/2014 18:48:55
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24

Đăng 3/23/2000; 1415 xem
Xem lần cuối 4/18/2014 18:58:32
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật