VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trương Văn Sáng

Winter PhotoWinter Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 288 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/21/2015 2:55:33
Nghe Lưu mới  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 321 xem
Xem lần cuối 1/13/2015 2:52:56
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 934 xem
Xem lần cuối 1/29/2015 12:1:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1171 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/16/2015 1:31:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1081 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 3:4:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1169 xem
Xem lần cuối 1/21/2015 5:25:8
Xem  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 990 xem
Xem lần cuối 1/21/2015 5:27:46
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1451 xem
Xem lần cuối 11/6/2014 14:30:17
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng