VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Trương Văn Sáng

Winter PhotoWinter Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 279 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 10:16:6
Nghe Lưu mới  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 317 xem
Xem lần cuối 12/20/2014 10:48:1
Nghe Lưu  Share Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 926 xem
Xem lần cuối 11/15/2014 9:41:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1166 xem
Xem lần cuối 11/25/2014 18:43:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1072 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 5:31:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1167 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 19:53:14
Xem  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 984 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 12:15:19
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1451 xem
Xem lần cuối 11/6/2014 14:30:17
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng