VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Trương Văn Sáng

Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Điều Tốt Cho Chúa

mớiGiăng 12:1
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 356 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2015 10:54:43
Nghe Lưu mới  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sửa Soạn Gặp Đức Chúa Trời

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2012; 369 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 1:21:50
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Giô-suê 24:11-21
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:6/17/2012; 1007 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 14:19:51
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Đi Trong Sự Sáng

Đi Trong Sự Sáng

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:8/14/2011; 1230 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/8/2015 5:4:4
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Những Hòn Đá Kỷ Niệm

Giô-suê 4:1-9; Giô-suê 4:19-24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/14/2010; 1123 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2015 21:39:13
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

Chăn Bầy Của Đức Chúa Trời

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2006; 1213 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 18:54:55
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trọng Trách Cần Hoàn Tất

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:7/1/2004; 1020 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/2/2015 1:43:17
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chúa Phục Sinh

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24
Mục Sư Trương Văn Sáng
C:3/23/2000; 1530 xem
Xem lần cuối 7/14/2015 18:44:19
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng