VietChristian
VietChristian
httl.org

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Summer PhotoSummer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1319 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 14:43:29
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 714 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/6/2015 4:43:34
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 867 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 8:32:35
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 847 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 7:16:20
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 569 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 18:32:38
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 3:55:46
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 606 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 14:54:8
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 452 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 14:50:44
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 680 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 7:9:52
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 383 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/5/2015 22:23:23
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng