VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1647 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/13/2016 21:19:56
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 858 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 7:34:57
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1021 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/20/2016 6:45:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1188 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/13/2016 0:6:24
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 650 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/11/2016 20:37:11
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 530 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/11/2016 19:58:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 782 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/27/2016 6:23:42
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 540 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2016 2:9:28
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 869 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2016 5:15:49
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/11/2016 20:4:20
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 62  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng