VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Summer PhotoSummer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/1/2002; 905 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/28/2014 9:21:44
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/8/2002; 471 xem
Xem lần cuối 7/21/2014 5:46:2
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/29/2002; 648 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/29/2014 17:19:54
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/13/2002; 593 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/29/2014 20:33:58
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/20/2002; 402 xem
Xem lần cuối 7/20/2014 23:24:13
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/27/2002; 319 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2014 19:7:49
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/10/2002; 392 xem
Xem lần cuối 7/29/2014 18:55:29
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/17/2002; 294 xem
Xem lần cuối 7/14/2014 0:5:48
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/24/2002; 463 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/27/2014 21:28:24
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 12/1/2002; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/25/2014 4:50:28
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 54  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật