VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1610 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/15/2016 14:59:50
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 837 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 18:43:2
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1006 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 7:6:42
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1171 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 9:26:51
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 640 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/21/2016 21:57:20
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 521 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/25/2016 10:53:36
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 768 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 2:36:16
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 526 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/25/2016 14:32:25
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 847 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 5:36:48
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 1:58:23
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 61  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng