VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1712 xem 15 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 4:41:16
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 898 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:48:50
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1055 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:48:52
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1224 xem 11 lưu
Xem lần cuối 32.82 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 673 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:48:59
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 550 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:49:1
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 812 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:49:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 569 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 5:28:56
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:31:38
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 520 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/25/2016 17:49:6
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng