VietChristian
VietChristian
Liên Lạc

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1042 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 23:32:44
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 539 xem
Xem lần cuối 11/16/2014 0:32:55
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 720 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2014 7:44:43
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 649 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 11:12:8
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 453 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2014 5:47:27
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 376 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2014 20:19:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 453 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 1:43:31
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 346 xem
Xem lần cuối 11/17/2014 7:57:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 552 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 14:4:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 286 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/17/2014 0:20:43
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật