VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/1/2002; 1032 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 6:0:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/8/2002; 532 xem
Xem lần cuối 10/27/2014 7:39:43
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/29/2002; 709 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 15:19:4
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/13/2002; 639 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 4:19:30
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/20/2002; 447 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 9:45:14
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/27/2002; 372 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/26/2014 16:48:38
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/10/2002; 443 xem
Xem lần cuối 10/26/2014 23:59:11
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/17/2002; 337 xem
Xem lần cuối 10/25/2014 10:12:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/24/2002; 531 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 9:42:23
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 12/1/2002; 283 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 6:26:25
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật