VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Summer PhotoSummer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/1/2002; 924 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/24/2014 17:22:35
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/8/2002; 478 xem
Xem lần cuối 8/23/2014 8:39:59
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 9/29/2002; 663 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/24/2014 8:21:27
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/13/2002; 608 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/21/2014 23:9:11
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/20/2002; 404 xem
Xem lần cuối 8/12/2014 12:26:54
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 10/27/2002; 336 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/26/2014 10:50:10
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/10/2002; 405 xem
Xem lần cuối 8/26/2014 12:57:2
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/17/2002; 309 xem
Xem lần cuối 8/27/2014 2:16:21
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 11/24/2002; 477 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/27/2014 7:51:23
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 12/1/2002; 258 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/25/2014 21:13:23
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 55  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật