VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1052 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 17:38:38
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 540 xem
Xem lần cuối 11/23/2014 18:49:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 722 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2014 6:12:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 650 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2014 23:50:32
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 454 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 23:45:27
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 377 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 19:52:3
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 459 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/24/2014 23:52:11
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 347 xem
Xem lần cuối 11/24/2014 23:49:9
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 553 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/24/2014 21:37:6
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 291 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 17:41:22
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng