VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1431 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 12:48:0
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 771 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 23:46:22
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 927 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 11:26:13
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1053 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 8:11:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 591 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 2:17:35
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 489 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 2:18:0
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 664 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 13:42:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 480 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/7/2015 3:8:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 734 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 1:12:43
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 415 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/8/2015 15:54:13
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng