VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Winter PhotoWinter Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1177 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 0:15:36
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 644 xem
Xem lần cuối 2/27/2015 16:44:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 773 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 1:32:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 727 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 5:40:3
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 505 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 4:16:57
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 2:5:41
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 510 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/27/2015 6:39:1
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 388 xem
Xem lần cuối 2/23/2015 22:15:19
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 619 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/23/2015 16:38:57
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 334 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/23/2015 15:24:45
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng