VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Autumn PhotoAutumn Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1498 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 9:24:54
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 799 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 20:5:51
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 951 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 21:29:55
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1082 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 21:28:42
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 607 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2015 10:28:36
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 497 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2015 21:39:50
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 696 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 4:36:58
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 498 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2015 22:11:49
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 789 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 3:35:21
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 440 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 4:36:5
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 59  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng