VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Winter PhotoWinter Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1084 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2014 7:16:46
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 557 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 20:25:1
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 734 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 20:29:22
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 667 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 6:20:21
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 460 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 22:55:50
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 22:5:53
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 470 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/16/2014 21:0:27
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 358 xem
Xem lần cuối 12/16/2014 21:53:25
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 571 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 6:21:19
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 300 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 6:46:32
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 56  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng