VietChristian
VietChristian
Hội Đồng Tây Bắc 2016

Summer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1693 xem 15 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 4:32:28
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 880 xem 4 lưu
Xem lần cuối 45.82 phút
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 1043 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 21:58:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 1209 xem 11 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 19:41:55
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 665 xem 7 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 22:35:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 544 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/21/2016 19:0:24
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 805 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/23/2016 6:33:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 561 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/28/2016 20:29:46
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 902 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/26/2016 18:53:49
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/29/2016 13:47:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng