VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Summer PhotoSummer Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1351 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 10:13:58
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 739 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 7:16:31
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 883 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 16:55:47
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 863 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 8:38:28
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 578 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 8:25:36
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 475 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 5:11:12
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 636 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 16:56:24
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 467 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 7:58:26
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 700 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 7:48:1
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 395 xem 3 lưu
Xem lần cuối 8/2/2015 4:33:19
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 58  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng