VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh

Spring PhotoSpring Photo

Ðời sống cầu nguyện linh nghiệm

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/1/2002; 1215 xem 7 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 13:50:43
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lời tiên tri về 70 tuần lễ

Đa-ni-ên 9:24-27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/8/2002; 649 xem
Xem lần cuối 3/19/2015 9:2:16
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ðối Diện Với Bão Tố Trong Đời Sống

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/29/2002; 788 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/15/2015 5:58:11
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Cầu nguyện là chiến trận thuộc linh

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/13/2002; 749 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2015 10:3:12
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Lời tiên báo của Ðức Chúa Trời

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/20/2002; 520 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 20:44:3
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Xây dựng một di sản lâu bền

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/27/2002; 436 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/23/2015 21:2:41
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người thật sự tin Chúa

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/10/2002; 528 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/25/2015 19:44:1
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Có Thể Dùng Bạn Được Không

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/17/2002; 397 xem
Xem lần cuối 3/23/2015 20:15:0
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Quyền năng của ngợi khen cảm tạ

Thi-thiên 18:3; Khải-huyền 5:11-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:11/24/2002; 625 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/14/2015 18:25:44
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Làm Sao Sống Đời Sống Xuất Chúng

Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/1/2002; 340 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 0:0:18
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 57  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng