VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Sáng-thế Ký

Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Trông Cậy Đời Đời

Sáng-thế Ký 1:26-27; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
Đăng 3/31/2013; 548 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 20:30:12
Đọc  Share
Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
Đăng 6/17/2007; 3770 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 12:30:15
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Pastor Nick Mangoutas
Đăng 6/21/2009; 1833 xem
Xem lần cuối 9/16/2014 19:15:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Ý Nghĩa Của Kiếp Người

Ý Nghĩa Của Kiếp Người

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 2/28/2010; 2860 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2014 21:32:28
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Trời, Con Người, và Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/23/2000; 9886 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 12:30:56
Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 3/23/2000; 5963 xem
Xem lần cuối 9/19/2014 9:39:14
Xem  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
Đăng 7/27/2014; 176 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 5:17:46
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thịnh Vượng

Sáng-thế Ký 1:8-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
Đăng 3/23/2000; 1536 xem
Xem lần cuối 9/20/2014 4:36:58
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Phép Lạ Của Chúa

Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/22/2014; 900 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/22/2014 0:16:7
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tháp Ba-bên Hiện Đại

Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 3/11/2012; 770 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2014 3:21:16
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 19  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký mới

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật