VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nguyên Tắc Nếp Sống Mới

Sáng-thế Ký 1:0-2:0
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1401 xem 21 lưu
Xem lần cuối 2/8/2016 9:3:25
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Hôn Nhân Trong Công Cuộc Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/2/2015; P: 8/5/2015; 1034 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 19:34:11
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Sự Trông Cậy Đời Đời

Sáng-thế Ký 1:26-27; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/31/2013; 885 xem
Xem lần cuối 2/7/2016 5:52:7
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/17/2007; 3980 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/31/2016 4:53:0
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Ý Nghĩa Của Kiếp Người

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/28/2010; 3207 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/27/2016 8:29:30
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Pastor Nick Mangoutas
C:6/21/2009; 2001 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/26/2016 4:53:28
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 323 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/15/2016 5:58:32
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 6186 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 7:22:46
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đức Chúa Trời, Con Người, và Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10183 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/6/2016 7:10:30
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thịnh Vượng

Sáng-thế Ký 1:8-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1730 xem
Xem lần cuối 2/5/2016 6:25:51
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng