VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Sáng-thế Ký

Autumn PhotoAutumn Photo

Nguyên Tắc Nếp Sống Mới

Sáng-thế Ký 1:0-2:0
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1357 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 11:11:29
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hôn Nhân Trong Công Cuộc Sáng Tạo

Sáng-thế Ký 1:0-3:0
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:8/2/2015; P: 8/5/2015; 966 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 0:19:26
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Trông Cậy Đời Đời

Sáng-thế Ký 1:26-27; Rô-ma 3:23; Rô-ma 6:23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/31/2013; 849 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 0:30:35
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Vai Trò, Vị Trí, và Trách Nhiệm của Người Đàn Ông

Sáng-thế Ký 1:26-28
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/17/2007; 3966 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/18/2015 5:15:10
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Ý Nghĩa Của Kiếp Người

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/28/2010; 3177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/23/2015 11:53:43
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Đức Chúa Trời, Con Người va Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 6164 xem
Xem lần cuối 11/20/2015 8:44:29
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Ảnh Hưởng Của Người Cha Trong Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Pastor Nick Mangoutas
C:6/21/2009; 1989 xem
Xem lần cuối 11/23/2015 3:39:59
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Con Người Từ Đâu Mà Có?

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/27/2014; 315 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2015 14:5:5
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Trời, Con Người, và Gia Đình

Sáng-thế Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 10173 xem 10 lưu
Xem lần cuối 11/28/2015 7:49:46
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đức Chúa Trời Muốn Bạn Thịnh Vượng

Sáng-thế Ký 1:8-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/23/2000; 1714 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 0:31:36
Đọc  Gửi Tin Nhắn

Đầu  Lùi  1 / 22  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng