VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Đường Lối Của Chúa Để Mang Lại Sự Phục Hưng

Nê-hê-mi 9:1-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 8/17/2014; 745 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 7:1:53
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đối Diện Với Những Chi Phối

Nê-hê-mi 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/20/2014; 1047 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 18:36:17
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Lý?

Vô Lý?

Giăng 8:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/14/2014; 424 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 0:36:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bội Ước Với Chúa Phải Chịu Hình

Giô-suê 7:1-9
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 9/21/2014; 249 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2014 15:30:16
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Càng Mạnh Mẽ Trong Đức Tin

Rô-ma 4:13-25
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/14/2014; 398 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/22/2014 14:13:18
Nghe Lưu  Share Embed
Biết Chúa Qua Kinh Nghiệm

Biết Chúa Qua Kinh Nghiệm

Phi-líp 3:8-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
Đăng 10/5/2014; 198 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 21:24:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Được Tỉa Sửa Để Kết Quả Hơn

Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
Đăng 9/21/2014; 306 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 7:50:45
Nghe Lưu  Share Embed
Đau Yếu, Bình Phục, Tán Dương

Đau Yếu, Bình Phục, Tán Dương

Ê-sai 38
Mục Sư Trần Thiện Tri
Đăng 8/31/2014; 546 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2014 6:17:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/21/2014; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 3:10:29
Nghe Lưu  Share Embed
Vượt Thắng Thử Thách

Vượt Thắng Thử Thách

Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 6/22/2014; 1237 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/23/2014 12:52:45
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 541  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật