VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Đếm Số Ngày Và Trở Lại Cùng Chúa

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/9/2014; P: 11/12/2014; 207 xem
Xem lần cuối 11/27/2014 1:56:27
Đọc  Share
Autumn PhotoAutumn Photo

Cây Gậy Của Môi-se

Xuất Ê-díp-tô Ký 4:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 751 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/26/2014 7:2:16
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hậu Quả Khốc Liệt Của Sự Ganh Ghét

Sáng-thế Ký 4:1-26
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:10/12/2014; P: 10/16/2014; 559 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 14:31:33
Nghe Lưu  Share Embed
Chiên Tan Lạc và Mùa Gặt Trúng

Chiên Tan Lạc và Mùa Gặt Trúng

Ma-thi-ơ 9:35-38
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:9/7/2014; 1038 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/25/2014 20:15:23
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Khi Có Nan Đề Trong Đời Sống

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 3232 xem 47 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 8:46:3
Nghe Lưu  Share Embed
Bịt Mồm Sư Tử

Bịt Mồm Sư Tử

Đa-ni-ên 6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/24/2014; 1170 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/23/2014 14:56:17
Nghe Lưu  Share Embed
Từ Tin Dữ Đến Tin Lành

Từ Tin Dữ Đến Tin Lành

Rô-ma 6:23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/31/2014; 1104 xem 11 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 3:24:20
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Sống Sung Mãn

Giăng 10:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:8/31/2014; 1081 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 22:9:21
Nghe Lưu  Share Embed
Hàng Chữ Bí Ẩn

Hàng Chữ Bí Ẩn

Đa-ni-ên 5
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/17/2014; 1104 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/16/2014 15:18:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chủ Định Của Đức Chúa Trời Khi Ban Phước Và Mang Lại Sự Bứt Phá

Ê-sai 45:1-6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:9/21/2014; 811 xem 13 lưu
Xem lần cuối 11/27/2014 17:58:55
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 550  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng