VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Thông Biết Chúa Trọn Vẹn

Xuất Ê-díp-tô Ký 33:8-23
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/15/2015; P: 11/12/2015; 145 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 0:53:15
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Đến Với Chúa Để Được Nghỉ Ngơi

Ma-thi-ơ 11:28-30
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:10/4/2015; P: 10/7/2015; 503 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 19:31:20
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Người Được Phước

Thi-thiên 112:1-10
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; 51 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 0:50:48
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mạng Lệnh Chúa Con Nào Dám Trái

Ê-phê-sô 5:1-7
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:11/1/2015; 255 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 7:41:19
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng

Ê-phê-sô 5:6-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:8/2/2015; P: 8/7/2015; 1113 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 7:56:30
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Chuyện Ba Thành Phố

Chuyện Ba Thành Phố

Công-vụ các Sứ-đồ 17:1-34
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/28/2015; P: 7/1/2015; 1468 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 9:57:32
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tạ Ơn Chúa (Phần 2)

Cô-lô-se 1:12-14
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:11/8/2015; 178 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/26/2015 1:55:15
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Họa Phúc Không Lường

2 Sa-mu-ên 4:8-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1597 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/19/2015 23:29:0
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sức Mạnh Của Lời Công Bố Trong Đức Tin

Mác 11:22-24
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:6/7/2015; P: 6/9/2015; 1663 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/25/2015 10:6:58
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Điểm Khởi Đầu Để Bước Lên Cao

Thi-thiên 42:1-2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/19/2015; P: 7/22/2015; 1219 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 21:55:9
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  10 / 629  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng