VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Summer PhotoSummer Photo

Mang Đạo Vào Đời

1 Phi-e-rơ 2:11-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 194 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 19:48:10
Nghe Lưu  Share Embed
Nhìn Xem Thập Tự

Nhìn Xem Thập Tự

Lu-ca 23:33-43
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/3/2015; P: 4/6/2015; 875 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/22/2015 17:3:21
Nghe Lưu  Share Embed
Tin Sau Khi Tin

Tin Sau Khi Tin

Ga-la-ti 3:1-7; Ga-la-ti 3:26-29
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:5/24/2015; P: 5/26/2015; 431 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 5:4:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thương Người Như Thể Thương Thân

Thương Người Như Thể Thương Thân

Lu-ca 10:25-37
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/15/2015; P: 3/18/2015; 1189 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 8:47:38
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1320 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/22/2015 23:52:0
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 826 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/4/2015 1:48:13
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hạt Giống Nẩy Mầm

Hạt Giống Nẩy Mầm

Mác 4:26-29
Mục Sư Lê Văn Thái
C:3/8/2015; P: 3/14/2015; 1150 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 11:12:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nợ Công Dân

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 180 xem
Xem lần cuối 7/3/2015 4:47:19
Nghe Lưu  Share Embed
Thế Hệ Chống Nghịch

Thế Hệ Chống Nghịch

Ma-thi-ơ 11:16-24
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 949 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/22/2015 20:38:13
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tình Cha

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:6-9
Pastor John Altfeltis
C:6/21/2015; P: 6/24/2015; 84 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 7:15:45
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 601  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng