VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Tập Sống Kiên Nhẫn

Gia-cơ 5:7-12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 3/16/2014; 1933 xem 31 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 3:18:33
Nghe Lưu  Share Embed
Mù Hay Sáng

Mù Hay Sáng

Giăng 9:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 5/4/2014; 1425 xem 24 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 10:39:27
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chiến Thuật Chinh Phục Giê-ri-cô

Giô-suê 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 9/7/2014; 131 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 9:29:42
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cần Một Khải Tượng

Nê-hê-mi 1:1-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 5/18/2014; 1258 xem 34 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 1:42:24
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phép Lạ Của Chúa

Sáng-thế Ký 11:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/22/2014; 898 xem 30 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 5:42:41
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Dâng Hiến Bằng Trọn Cả Tấm Lòng

Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
Đăng 8/24/2014; 272 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/21/2014 7:28:23
Nghe Lưu  Share Embed
Lắng Nghe

Lắng Nghe

Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
Đăng 8/10/2014; 393 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/20/2014 11:15:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đừng Bối Rối

Đừng Bối Rối

Giăng 14:1-3
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 6/5/2014; 1007 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/19/2014 20:5:54
Nghe Lưu  Share Embed
Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Lời Nguyện Cầu (Full Screen)

Ê-sai 63:7-64:12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 9/7/2014; 133 xem
Xem lần cuối 9/21/2014 9:0:59
Xem  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cách Chúa Định Tội

Ma-thi-ơ 26:17-25
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 6/4/2014; 968 xem 19 lưu
Xem lần cuối 9/14/2014 4:17:20
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 533  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật