VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Spring PhotoSpring Photo

Chuẩn Bị Cho Việc Kế Tiếp

Ê-sai 10:27
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/28/2014; P: 12/30/2014; 768 xem 15 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 8:1:21
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mắt Lòng

Ma-thi-ơ 20: 29-34
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:2/1/2015; 352 xem
Xem lần cuối 3/1/2015 6:2:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Khóc Như Đavít Xưa

Thi-thiên 51:1-13
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/8/2015; P: 2/10/2015; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 2:41:5
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Âm Tín?

Vô Âm Tín?

Lu-ca 15:24
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/4/2015; P: 1/10/2015; 619 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/1/2015 15:42:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Thời Điểm Cứu Chuộc

Thời Điểm Cứu Chuộc

Ru-tơ 4
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 1100 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 16:11:50
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mối Quan Hệ Tuyệt Vời

Thi-thiên 8
Cô Phạm An Kỳ
C:1/25/2015; P: 2/2/2015; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 3:20:53
Nghe Lưu  Share Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1148 xem 11 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 5:53:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vô Hương?

Vô Hương?

2 Cô-rinh-tô 2:14-15; Truyền-đạo 10:1
Mục Sư Trương Văn Hoàng
C:3/1/2015; 12 xem
Xem lần cuối 3/2/2015 4:36:40
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Tạ Ơn Phải Lẽ

Tạ Ơn Phải Lẽ

1 Ti-mô-thê 1:12-17
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/2/2014; P: 11/6/2014; 1338 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/26/2015 14:17:16
Nghe Lưu  Share Embed
Tầm Nhìn Đầu Năm

Tầm Nhìn Đầu Năm

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/4/2015; P: 1/10/2015; 583 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/28/2015 18:7:31
Xem Nghe Lưu  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 574  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng