VietChristian
VietChristian
httl.org

Xem Nhiều (10)

Summer PhotoSummer Photo

Ánh Mắt Nhân Từ Của Chúa

Lu-ca 22:54-62
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/12/2015; P: 4/14/2015; 1183 xem 16 lưu
Xem lần cuối 7/27/2015 9:26:28
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nan Đề Hay Cơ Hội?

Dân-số Ký 13:1-3; Dân-số Ký 13:17-20; Dân-số Ký 13:25-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/17/2015; P: 5/20/2015; 756 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 22:48:33
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Nhận Biết Chúa Sống

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/5/2015; P: 4/11/2015; 1103 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/23/2015 4:18:4
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tương Lai Bắt Đầu Khi Nào?

1 Sa-mu-ên 3:1-10; 1 Sa-mu-ên 3:19-21
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/31/2015; P: 6/3/2015; 587 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 6:40:51
Nghe Lưu  Share Embed
Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa

Sẵn Sàng Chờ Đón Chúa

Lu-ca 12:35-48
Mục Sư Lê Văn Thái
C:4/12/2015; P: 4/16/2015; 1099 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 13:34:32
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chén Của Ca Ngợi

Xuất Ê-díp-tô Ký 6:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/26/2015; P: 4/28/2015; 970 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 2:3:22
Nghe Lưu  Share Embed
Thập Tự Giá

Thập Tự Giá

Ga-la-ti 2:20
Trương Anh
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 18:12:29
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Tên Ghi Vào Sách Sự Sống Lúc Nào

Đa-ni-ên 12:1-4
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 1250 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/24/2015 11:44:29
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa, Đấng Đầy Đủ

Giăng 6:1-57
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:7/6/2015; P: 7/10/2015; 174 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/27/2015 20:58:19
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Cầu Xin Trong Lời Cầu Nguyện

Ma-thi-ơ 6:5-13
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 418 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 1:23:16
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 606  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng