VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Vô Ích?

Vô Ích?

Thi-thiên 127; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1007 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 20:56:45
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

Giăng 1:1-4
Pastor John Altfeltis
C:12/14/2014; 75 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 15:48:2
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

The Pattern of Thanksgiving

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:11/23/2014; P: 11/25/2014; 61 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/30/2014 21:2:24
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đừng Bối Rối

Giăng 14:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:11/9/2014; P: 11/11/2014; 487 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 19:17:35
Nghe Lưu  Share Embed
Tạ Ơn Đấng Chí Cao

Tạ Ơn Đấng Chí Cao

2 Cô-rinh-tô 9:15; Thi-thiên 103:1-5
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:11/27/2014; P: 12/1/2014; 231 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 11:5:24
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Khi Có Nan Đề Trong Đời Sống

Gia-cơ 5:13-20
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/23/2014; 3267 xem 47 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 21:23:52
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Quán Trọ Không Còn Chổ

Lu-ca 2:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:12/21/2014; 12 xem
Xem lần cuối 12/22/2014 2:31:2
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Con Người Thật Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 12:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/5/2014; 920 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 22:2:21
Nghe Lưu  Share Embed
Cho Đến Bao Giờ

Cho Đến Bao Giờ

Đa-ni-ên 8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:9/14/2014; 1138 xem 21 lưu
Xem lần cuối 12/21/2014 13:52:59
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Gia Phổ Đức Chúa Giê-su

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:11/30/2014; P: 12/6/2014; 161 xem
Xem lần cuối 12/20/2014 15:38:30
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 556  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng