VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Chúa Muốn Như Thế

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-28
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:5/1/2016; P: 5/4/2016; 453 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 22:38:3
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Những Sóng Gió Trong Đời Sống (Full Screen)

Những Sóng Gió Trong Đời Sống (Full Screen)

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/5/2016; P: 6/9/2016; 165 xem
Xem lần cuối 6/28/2016 12:54:30
Xem  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Yêu Cho Đến Cuối Cuộc Đời

Nhã-ca 8:5-14
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 797 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/24/2016 18:7:23
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Điều Khó Thành Dễ

Lu-ca 18:18-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/31/2016; P: 2/3/2016; 1238 xem 15 lưu
Xem lần cuối 6/25/2016 7:10:10
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1338 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/24/2016 6:39:8
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ngày Hay Người?

Ngày Hay Người?

Mác 2:23-3:6
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/24/2016; 566 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/29/2016 3:5:6
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Phu-rơ - Thành Phu-rim

Ê-xơ-tê 9:20-32; Ê-xơ-tê 10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/29/2016; 257 xem
Xem lần cuối 6/28/2016 12:40:43
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Giáo Điều Độc Đáo Của Kinh Thánh

1 Cô-rinh-tô 1:18-31
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/21/2016; P: 2/24/2016; 1062 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/27/2016 5:40:21
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Hãy Để Chúa Biến Đổi

Giăng 2:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/24/2016; P: 4/28/2016; 507 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/27/2016 20:47:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Cùng Lùi Để Cùng Tiến

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/1/2016; P: 5/28/2016; 258 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 10:41:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  10 / 670  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng