VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Để Được Bình An, Vui Vẻ Trong Hy Vọng

Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 9/21/2014; 303 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 3:10:29
Nghe Lưu  Share Embed
Tháo Tung Xiềng Xích

Tháo Tung Xiềng Xích

Ma-thi-ơ 8:28-34
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
Đăng 7/13/2014; 990 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 0:28:10
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Chọn Lựa Của Chúa

A-ghê 2:20-23
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
Đăng 10/19/2014; 20 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 9:16:33
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Cớ?

Vô Cớ?

Giăng 15:35; Thi-thiên 69
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/21/2014; 293 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 7:55:48
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Yên Ủi Dân Ta

Yên Ủi Dân Ta

Ê-sai 40:1-11
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 7/27/2014; 800 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/18/2014 17:44:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Trung Tín Chờ Đấng Thành Tín

Giô-suê 23:1-16
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
Đăng 10/5/2014; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 8:13:40
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Làm Thế Nào Để Xây Dựng Lại Đời Sống

Nê-hê-mi 1:2-4; Nê-hê-mi 1:9; Nê-hê-mi 2:5-17
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 6/22/2014; 1142 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/19/2014 6:42:26
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khi Đá Không Còn Chồng Lên Nhau

Ma-thi-ơ 23:37-39; Ma-thi-ơ 24:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
Đăng 9/28/2014; 218 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2014 5:57:51
Nghe Lưu  Share Embed
Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới

Đồng Hành Với Chúa Trong Năm Mới

Sáng-thế Ký 5:21-24
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 1/5/2014; 2690 xem
Xem lần cuối 10/18/2014 15:48:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Những Gì Còn Lại?

Những Gì Còn Lại?

1 Cô-rinh-tô 13:13
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 8/31/2014; 464 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/20/2014 19:48:33
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 540  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật