VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Vô Cửa Nào?

Ma-thi-ơ 7:13; Châm-ngôn 14:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/2/2015; P: 8/8/2015; 646 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 3:1:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vô Hậu Và Ân Hậu

Cô-lô-se 4:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/16/2015; P: 8/21/2015; 507 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 3:37:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Che Đậy Lỗi Lầm

Sáng-thế Ký 9:18-28
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 471 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 0:22:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thuận Với Người, Hợp Ý Trời

Ma-thi-ơ 5:23-24; Ma-thi-ơ 18:15-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/23/2015; P: 8/24/2015; 466 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 2:6:33
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vườn Nho Của Chúa

Ê-sai 5:1-7
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/30/2015; P: 9/2/2015; 363 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/4/2015 6:49:17
Nghe Lưu  Share Embed
Hai Cảnh Đời

Hai Cảnh Đời

Lu-ca 16:19-31
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 1291 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/2/2015 1:12:4
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Thân Thể Sau Sự Chết

2 Cô-rinh-tô 5:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/12/2015; P: 7/28/2015; 726 xem 10 lưu
Xem lần cuối 10/1/2015 21:30:7
Nghe Lưu  Share Embed
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:7/12/2015; P: 7/13/2015; 913 xem 11 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 23:20:54
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Bền Lòng Cầu Nguyện

Bền Lòng Cầu Nguyện

Lu-ca 18:1-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:6/14/2015; P: 6/18/2015; 1176 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/3/2015 10:17:26
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bạn Có Thỏa Lòng Chưa?

Giăng 4:1-30
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/20/2015; P: 9/18/2015; 175 xem
Xem lần cuối 10/4/2015 4:38:51
Đọc  Share

Đầu  Lùi  10 / 618  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng