VietChristian
VietChristian
#NgườiTinLành

Xem Nhiều (10)

Spring Photo

Đi Đúng Đường

Ma-thi-ơ 2:1-12

Đăng 12/15/2013; 1387 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2014 23:58:59
Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tính Cơ Đốc Cao Đẹp: Dâng Hiến Rộng Rãi

Đức Tính Cơ Đốc Cao Đẹp: Dâng Hiến Rộng Rãi

1 Sử-ký 29:1-9

Đăng 2/23/2014; 610 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 0:40:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:1-15

Đăng 1/12/2014; 1072 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/14/2014 1:55:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mùa Yêu Thương

Mùa Yêu Thương

1 Giăng 4:19-21

Đăng 12/22/2013; 1338 xem
Xem lần cuối 4/16/2014 9:19:47
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Chúa Luôn Bận Ngay Cả Trên Thập Giá

Lu-ca 23:32-43

Đăng 4/6/2014; 115 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/16/2014 4:13:36
Nghe Lưu  Share Embed
Nên Bậc Thành Nhơn

Nên Bậc Thành Nhơn

Ê-phê-sô 4:4-16

Đăng 3/30/2014; 184 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/15/2014 22:47:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Giữ Gìn Tiêu Chuẩn Hẳn Hoi

Cô-lô-se 1:18

Đăng 3/9/2014; 448 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/17/2014 7:26:17
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Người Mới Trong Đấng Christ

2 Các Vua 5:1-14

Đăng 1/5/2014; 1144 xem
Xem lần cuối 4/15/2014 23:47:44
Nghe Lưu  Share Embed
Thực Trạng Hội Thánh

Thực Trạng Hội Thánh

Mác 2:1-12; Lu-ca 5:17-26

Đăng 3/16/2014; 365 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/17/2014 10:53:12
Nghe Lưu  Share Embed
Spring Photo

Bạn Đã Được Tái Sanh Chưa?

Giăng 3:1-17

Đăng 3/16/2014; 342 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/15/2014 23:13:10
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 497  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật