VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nguyên Nhân Của Sự Xung Đột

Gia-cơ 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 248 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 7:51:23
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Phước Hạnh Xuyên Suốt Thời Gian

Ê-phê-sô 1:3-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/14/2016; P: 8/18/2016; 352 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 8:49:15
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Phục Vụ Và Thừa Hưởng

Ma-thi-ơ 22:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:6/12/2016; P: 6/15/2016; 938 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 16:2:23
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Khi Phải Đối Diện Với Sư Tử

Đa-ni-ên 6:1-28
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 13:51:29
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn

Thi-thiên 77:1-10
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/17/2016; P: 4/21/2016; 1350 xem 13 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 9:21:4
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Chữ Tín Của Người Cơ-đốc

Chữ Tín Của Người Cơ-đốc

Gia-cơ 5:12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/29/2016; P: 6/3/2016; 990 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 13:50:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Lời Cầu Nguyện Cho Hội Thánh

Ê-phê-sô 1:15-23
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/28/2016; P: 8/30/2016; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/26/2016 14:32:27
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
YouTube

Bình Tịnh

Giăng 14:27
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/31/2016; P: 8/5/2016; 448 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 1:41:6
Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed
Autumn Photo

Tại Sao Phải Phục Vụ Chúa

Gia-cơ 2:17-18
Mục Sư Nguyễn Tấn Dương
C:7/17/2016; P: 8/10/2016; 405 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 13:51:34
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
YouTube

Dìu Dắt

Rô-ma 8:14
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:8/21/2016; P: 8/30/2016; 235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2016 1:22:22
Nghe Lưu +Playlist  Xem-YT  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  10 / 688  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng