VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (10)

Spring PhotoSpring Photo

Mở Rộng Khải Tượng

Ê-sai 54:1-5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 842 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/24/2015 8:6:40
Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1472 xem 23 lưu
Xem lần cuối 5/21/2015 2:22:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vác Thập Tự

Vác Thập Tự

Ma-thi-ơ 10:34-42
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1106 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 6:42:10
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Vọng?

Vô Vọng?

1 Cô-rinh-tô 15:12-20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/22/2015; P: 3/27/2015; 635 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 0:55:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Ưu Tiên Thì Giờ Cho Những Điều Quan Trọng

Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 1339 xem 22 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 20:5:8
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Thập Toàn?

Vô Thập Toàn?

Gia-cơ 3:2; Ma-thi-ơ 5:48
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:4/26/2015; P: 4/27/2015; 300 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 13:10:12
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1387 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/15/2015 19:52:49
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Làm Sao Để Có Thể Thêm Sự Nồng Cháy Vào Hôn Nhân

Ê-phê-sô 5:25-28
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1111 xem 21 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 13:55:35
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc

Cô-lô-se 3:18-21
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:5/3/2015; P: 5/6/2015; 211 xem
Xem lần cuối 5/26/2015 3:30:10
Đọc  Share
Câu Chuyện Vườn Nho

Câu Chuyện Vườn Nho

Ma-thi-ơ 21:33-46
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/25/2015; P: 2/1/2015; 1190 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 2:11:23
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 594  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng