VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Xem Nhiều (10)

Winter PhotoWinter Photo

Chúa Hòa Bình Đã Đến Sao Thế Giời Vẫn Còn Chiến Tranh

Lu-ca 2:1-19
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:12/21/2014; P: 12/22/2014; 387 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/22/2015 22:19:8
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào

Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2014; P: 12/30/2014; 318 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 0:36:10
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời Chúc Phước Trong Năm Mới

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/4/2015; 240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 23:2:34
Nghe Lưu  Share Embed
Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Tin Lành Cho Kẻ Khiêm Nhường

Ê-sai 61:1-3
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/17/2014; 1906 xem 25 lưu
Xem lần cuối 1/23/2015 14:40:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đầu Năm Nói Chuyện Sống

Sáng-thế Ký 2:8-17
Mục Sư Nguyễn Thanh Toàn
C:1/1/2015; P: 1/3/2015; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 11:12:26
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đức Tin - Chìa Khóa Của Phép Lạ Và Bứt Phá

Lu-ca 5:25-34
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:10/5/2014; 1282 xem 22 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 18:28:15
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lý Do Ngài Đến

Ma-thi-ơ 1:18-21; Giăng 10:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:12/20/2014; P: 12/25/2014; 343 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 18:29:43
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Những Điều Cần Nhớ

Nê-hê-mi 7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:7/27/2014; 2058 xem 33 lưu
Xem lần cuối 1/24/2015 21:32:56
Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Full Screen)

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 159 xem
Xem lần cuối 1/25/2015 6:9:55
Xem  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đích Đến Phía Trước

Phi-líp 3:13-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 227 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/25/2015 6:35:30
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 564  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng