VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Lời Rủa Sả Hiệu Nghiệm

Ma-thi-ơ 27:23-31
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2015; 577 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 22:59:5
Nghe Lưu  Share Embed
Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1062 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/3/2015 20:10:20
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hôn Nhân Theo Ý Chúa

Sáng-thế Ký 2:18-25
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:7/26/2015; P: 7/27/2015; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/4/2015 1:41:50
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Khuyên Bảo Nhau Vì Ngày Ấy Hầu Gần

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/26/2015; P: 7/30/2015; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/4/2015 2:7:23
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đằng Sau Người Đàn Ông Thành Đạt...

Châm-ngôn 31:10-31
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1177 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/1/2015 19:49:42
Nghe Lưu  Share Embed
Hơn Tình Mẫu Tử

Hơn Tình Mẫu Tử

Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:5/10/2015; P: 5/14/2015; 1159 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/3/2015 21:13:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Từ Lòng Đến Lời

Ma-thi-ơ 12:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/31/2015; P: 6/2/2015; 962 xem 8 lưu
Xem lần cuối 9/3/2015 17:31:45
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vườn Nho Hoang Tàn

Ê-sai 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/17/2015; P: 5/19/2015; 1116 xem 11 lưu
Xem lần cuối 9/4/2015 6:43:0
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Con Đại Thử

Sáng-thế Ký 21:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:5/10/2015; P: 5/13/2015; 1149 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/3/2015 3:38:36
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Vô Nhân Và Thụ Nhân

Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:7/19/2015; P: 7/23/2015; 415 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/2/2015 19:22:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 612  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng