VietChristian
VietChristian
Lời Giới Thiệu

Xem Nhiều (10)

Autumn PhotoAutumn Photo

Chết Để Được Sống

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 10/12/2014; 193 xem
Xem lần cuối 10/30/2014 3:49:47
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đèn Không Dầu

Ma-thi-ơ 25:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 8/17/2014; 780 xem 28 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 21:47:33
Nghe Lưu  Share Embed
Đức Tin Giữa Chốn Lưu Đày

Đức Tin Giữa Chốn Lưu Đày

Đa-ni-ên 1
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 7/13/2014; 1143 xem 20 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 2:54:30
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đối Diện Với Những Chi Phối

Nê-hê-mi 6
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 7/20/2014; 1055 xem 25 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 16:27:51
Nghe Lưu  Share Embed
Đức Giê-hô-va Là Đấng Chu Cấp

Đức Giê-hô-va Là Đấng Chu Cấp

Sáng-thế Ký 22:1-14
Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
Đăng 8/3/2014; 923 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 1:29:58
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Bình An Với Chúa Trong Giông Tố

Ma-thi-ơ 8:23-27
Mục Sư Bùi Quang Túc
Đăng 9/21/2014; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 19:59:57
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đường Lối Của Chúa Để Mang Lại Sự Phục Hưng

Nê-hê-mi 9:1-38
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
Đăng 8/17/2014; 763 xem 23 lưu
Xem lần cuối 10/30/2014 1:8:47
Nghe Lưu  Share Embed
Vô Lý?

Vô Lý?

Giăng 8:32
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/14/2014; 431 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/28/2014 13:40:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vô Phương?

Vô Phương?

Công-vụ các Sứ-đồ 4:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
Đăng 9/7/2014; 506 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 21:23:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Vượt Thắng Thử Thách

Vượt Thắng Thử Thách

Gia-cơ 1:2-4
Mục Sư Lê Văn Thái
Đăng 6/22/2014; 1245 xem 19 lưu
Xem lần cuối 10/29/2014 16:6:43
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 542  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật