VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Xem Nhiều (10)

Spring PhotoSpring Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 81 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 6:10:59
Đọc  Share
Vô Nhãn?

Vô Nhãn?

Thi-thiên 119:17
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 253 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 9:1:19
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 436 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 3:53:26
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Kẻ Lạc Đường Được Chúa Thương

Thi-thiên 25:1-12
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 248 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 6:1:49
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sinh Tế Sống

Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/15/2015; P: 3/17/2015; 130 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/27/2015 21:38:9
Nghe Lưu  Share Embed
Tình Yêu Vào Đời

Tình Yêu Vào Đời

1 Giăng 4:8b-9
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2014; P: 12/25/2014; 1102 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/20/2015 9:0:43
Nghe Lưu  Share Embed
Công Cụ Công Chính

Công Cụ Công Chính

Rô-ma 6:11-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 309 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 4:46:55
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Đức Chúa Trời Quyền Năng

Đức Chúa Trời Quyền Năng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1039 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 19:21:44
Nghe Lưu  Share Embed
Cha Đời Đời

Cha Đời Đời

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 959 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/6/2015 19:45:52
Nghe Lưu  Share Embed
Đấng Mưu Luận Lạ Lùng

Đấng Mưu Luận Lạ Lùng

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Lê Văn Thái
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1089 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 12:18:8
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 580  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng