VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Đừng Buồn Chúa Thấy Rồi

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 1719 xem 19 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 3:48:44
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Tác Động Của Lời Nói

Tác Động Của Lời Nói

Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 898 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/25/2016 9:54:19
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Đánh Thức Lòng Hăng Say

Rô-ma 12:6-11
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/17/2016; P: 1/18/2016; 1027 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 9:58:8
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Nhận Thức Ra Nhiệm Vụ Của Chúng Ta

Giê-rê-mi 1:5
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/31/2016; P: 2/8/2016; 829 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 23:56:47
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Bình An Trong Giông Bão

Mác 4:35-41
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:7/28/2013; P: 2/3/2016; 856 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 23:29:13
Nghe Lưu +Playlist  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Mong Sống Được Vậy

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:3/13/2016; 398 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2016 19:34:58
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Khủng Hoảng Đức Tin

Ma-thi-ơ 4:7-22
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/28/2016; P: 3/2/2016; 545 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 11:43:40
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Lượng Giá Để Vâng Phục

Lu-ca 6:46-49
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/20/2016; P: 3/24/2016; 350 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/29/2016 6:24:41
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Sau Phục Sinh

Giăng 21:1-19
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/17/2016; P: 4/19/2016; 104 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/30/2016 11:49:49
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Vương Miện Cho Năm Mới

Vương Miện Cho Năm Mới

Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1036 xem 13 lưu
Xem lần cuối 4/27/2016 1:51:34
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  10 / 660  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng