VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Xem Nhiều (10)

Chiên, Rắn, Bồ Câu

Chiên, Rắn, Bồ Câu

Ma-thi-ơ 10:16-23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:2/1/2015; P: 2/3/2015; 1038 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 15:33:59
Nghe Lưu  Share Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1367 xem 21 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 17:59:17
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Chuẩn Bị Cho Tương Lai

Chuẩn Bị Cho Tương Lai

Gia-cơ 4:13-17
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 657 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 14:46:3
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 851 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 17:59:18
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chứng Cớ Chúa Phục Sinh

1 Cô-rinh-tô 15:1-11
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 234 xem
Xem lần cuối 4/25/2015 22:45:42
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đổi Mới Tâm Trí

Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 1256 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 12:29:36
Nghe Lưu  Share Embed
Chúa Thành Tín Giúp Chúng Ta Trung Tín

Chúa Thành Tín Giúp Chúng Ta Trung Tín

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 572 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 8:14:44
Xem Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Đừng Để Bị Nhục

2 Các Vua 25:8-21
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/18/2015; P: 1/20/2015; 1146 xem 22 lưu
Xem lần cuối 4/25/2015 23:21:37
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Người Mới Trong Năm Mới

Ê-sai 43:18-19
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/4/2015; P: 1/7/2015; 1284 xem 24 lưu
Xem lần cuối 4/24/2015 7:43:49
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Nếu Họ Đừng Phạm Tội

Sáng-thế Ký 3:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 1066 xem 20 lưu
Xem lần cuối 4/26/2015 4:25:13
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  10 / 587  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Trang Chủ | Bài Giảng