VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Năm Mới (1)

Spring PhotoSpring Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 134 xem
Xem lần cuối 5/25/2015 5:26:15
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 159 xem
Xem lần cuối 5/25/2015 3:28:49
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 214 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 20:35:0
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 684 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/25/2015 0:17:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1313 xem 11 lưu
Xem lần cuối 5/22/2015 7:20:5
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 40 xem
Xem lần cuối 4/26/2015 18:0:51
Xem  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùa Xuân Ngập Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 205 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2015 10:38:49
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 278 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/21/2015 19:17:20
Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 447 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/19/2015 21:59:35
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1439 xem 17 lưu
Xem lần cuối 5/23/2015 19:14:53
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng