VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Năm Mới (1)

Spring PhotoSpring Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 46 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 11:28:31
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 1)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 51 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 11:55:20
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hành Trang Năm Mới

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/22/2015; P: 3/1/2015; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 10:13:16
Nghe Lưu  Share Embed
Một Năm Mới Bình An

Một Năm Mới Bình An

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1018 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 12:5:57
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1049 xem 9 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 10:40:26
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 595 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 11:42:24
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 410 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 7:33:54
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 206 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 11:39:32
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 212 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/3/2015 11:56:33
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùa Xuân Ngập Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/2/2015 18:12:40
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng