VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Năm Mới (1)

Summer PhotoSummer Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 190 xem
Xem lần cuối 8/1/2015 19:3:3
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 202 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 20:51:43
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 228 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/1/2015 1:10:28
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 1)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 244 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 10:32:56
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Hành Trang Năm Mới

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/22/2015; P: 3/1/2015; 179 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 4:5:3
Nghe Lưu  Share Embed
Một Năm Mới Bình An

Một Năm Mới Bình An

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1193 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/31/2015 1:38:36
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1491 xem 22 lưu
Xem lần cuối 8/3/2015 1:3:45
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 693 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/28/2015 22:20:1
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 467 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/23/2015 23:5:2
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 249 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/29/2015 6:46:40
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng