VietChristian
VietChristian
httl.org

Năm Mới (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Nhận Biết Quan Trọng

1 Phi-e-rơ 1:1-2
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/22/2015; 137 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/29/2015 22:24:50
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Cảm Tạ Chúa Đầu Xuân

Thi-thiên 100:1-5
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:11/21/2015; 19 xem
Xem lần cuối 11/26/2015 15:29:44
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 236 xem
Xem lần cuối 11/27/2015 10:13:56
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 260 xem
Xem lần cuối 11/29/2015 6:50:2
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Autumn PhotoAutumn Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 246 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/24/2015 14:24:51
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1553 xem 25 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 14:13:20
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1345 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/20/2015 10:45:9
Xem Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mùa Xuân Ngập Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 213 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/31/2015 8:53:54
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 294 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/4/2015 7:0:27
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 270 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/27/2015 15:53:11
Nghe Lưu  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng