VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Năm Mới (1)

Spring PhotoSpring Photo

Người Yếu Thắng Người Mạnh (Phần 1)

2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/22/2015; 190 xem
Xem lần cuối 3/29/2015 12:1:25
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 92 xem
Xem lần cuối 3/29/2015 17:7:3
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 109 xem
Xem lần cuối 3/28/2015 6:9:59
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 196 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/26/2015 21:24:27
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 656 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 22:11:42
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1260 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/29/2015 10:22:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 26 xem
Xem lần cuối 3/27/2015 5:30:27
Xem  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùa Xuân Ngập Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 187 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/24/2015 23:32:50
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 257 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 0:14:29
Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 436 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/28/2015 3:53:26
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng