VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Năm Mới (1)

Spring PhotoSpring Photo

Người Yếu Thắng Người Mạnh (Phần 1)

2 Sử-ký 14:8-15
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/22/2015; 229 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 8:15:58
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 117 xem
Xem lần cuối 4/18/2015 7:33:20
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 126 xem
Xem lần cuối 4/18/2015 11:16:5
Đọc  Share
Spring PhotoSpring Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 205 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 18:17:21
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 666 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 14:9:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1286 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/19/2015 0:27:25
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Mừng Xuân Mới (Full Screen)

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 36 xem
Xem lần cuối 4/16/2015 15:45:57
Xem  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Mùa Xuân Ngập Phước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 201 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/17/2015 22:38:24
Nghe Lưu  Share Embed
Spring PhotoSpring Photo

Hơn Cả Ngũ Phúc Lâm Môn

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 274 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/18/2015 21:11:4
Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 441 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/14/2015 4:24:51
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 26  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng