VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tết Vui

Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2016; P: 2/5/2016; 284 xem
Xem lần cuối 2/14/2016 2:46:51
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Ba Điều Mới (Full Screen)

Ba Điều Mới (Full Screen)

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 50 xem
Xem lần cuối 2/14/2016 3:17:52
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 245 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.80 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đến Với Chúa Xuân

Đến Với Chúa Xuân

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 207 xem 4 lưu
Xem lần cuối 46.09 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Năm Mới Phước Mới

Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 55 xem 2 lưu
Xem lần cuối 31.30 phút
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 250 xem 3 lưu
Xem lần cuối 2/13/2016 22:26:24
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Mùa Xuân

Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.12 phút
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Bước Vào Năm Hân Hỉ

Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 281 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/13/2016 20:52:15
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Winter Photo

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 154 xem 3 lưu
Xem lần cuối 48.23 giây
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 513 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/13/2016 18:19:59
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng