VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Năm Mới (1)

Summer PhotoSummer Photo

Sự Chuộc Tội

Ê-phê-sô 1:7
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/15/2015; P: 3/22/2015; 172 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 9:1:16
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Tìm Dịp Tiện Để Làm Điều Thiện

Ga-la-ti 6:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:3/1/2015; P: 3/14/2015; 186 xem
Xem lần cuối 7/2/2015 21:31:37
Đọc  Share
Summer PhotoSummer Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 2)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 223 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/3/2015 1:51:46
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Xuân Mới Sự Sống Mới (Phần 1)

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:2/22/2015; P: 3/2/2015; 240 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/2/2015 21:47:17
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Hành Trang Năm Mới

Sáng-thế Ký 28:10-22
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/22/2015; P: 3/1/2015; 178 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 10:10:19
Nghe Lưu  Share Embed
Một Năm Mới Bình An

Một Năm Mới Bình An

Giăng 14:27
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/22/2015; P: 2/26/2015; 1191 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/29/2015 17:55:51
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ

1 Sa-mu-ên 15:10-19
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/22/2015; P: 2/25/2015; 1471 xem 20 lưu
Xem lần cuối 7/1/2015 7:52:27
Nghe Lưu  Share Embed
Chúc Phước

Chúc Phước

Sáng-thế Ký 47:7-10; Sáng-thế Ký 48:1-2; Sáng-thế Ký 48:8-9
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/22/2015; P: 2/24/2015; 690 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/24/2015 22:34:8
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Năm Mới Sức Mới

Năm Mới Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 453 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/20/2015 19:2:25
Nghe Lưu  Share Embed
Summer PhotoSummer Photo

Phước

Ê-phê-sô 1:1-3
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/15/2015 21:48:55
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng