VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Tết Vui

Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2016; P: 2/5/2016; 360 xem
Xem lần cuối 4/22/2016 9:0:56
Đọc  Gửi Tin Nhắn
Spring Photo

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 775 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/24/2016 21:40:6
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 954 xem 16 lưu
Xem lần cuối 41.68 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Đến Với Chúa Xuân

Đến Với Chúa Xuân

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 816 xem 9 lưu
Xem lần cuối 4/28/2016 10:46:16
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Năm Mới Phước Mới

Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/23/2016 9:33:44
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/22/2016 12:45:26
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Mùa Xuân

Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 161 xem 2 lưu
Xem lần cuối 4/4/2016 6:10:45
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Bước Vào Năm Hân Hỉ

Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 306 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/11/2016 2:31:18
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Spring Photo

Hồn Việt

Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/7/2016; P: 2/24/2016; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/26/2016 20:44:52
Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 563 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/3/2016 3:49:5
Xem Nghe Lưu +Playlist  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng