VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Năm Mới (1)

Winter PhotoWinter Photo

Nguyên Tắc Nếp Sống Mới

Sáng-thế Ký 1:26a;
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/25/2015; P: 1/27/2015; 6 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 12:55:55
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ưu Tiên Thì Giờ Cho Những Điều Quan Trọng

Ê-phê-sô 5:15-16; Ma-thi-ơ 6:31-33; Truyền-đạo 8:5-6; Thi-thiên 90:12
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/18/2015; P: 1/21/2015; 713 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 12:16:24
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Ngày Tết Nhìn Lại Cuộc Đời

Thi-thiên 90:1-12
Mục Sư Trần Hữu Thành
C:1/18/2015; 136 xem
Xem lần cuối 1/27/2015 2:40:23
Đọc  Share
Tầm Nhìn Về Vương Quốc Đức Chúa Trời

Tầm Nhìn Về Vương Quốc Đức Chúa Trời

Cô-lô-se 1:12-29
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/11/2015; P: 1/14/2015; 486 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 8:15:55
Xem Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đổi Mới Tâm Trí

Rô-ma 12:2
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:1/11/2015; P: 1/13/2015; 940 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 11:43:35
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Sẽ Dâng Gì Cho Thượng Đế Trong Năm Mới?

Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 1:33:17
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời Hứa Cho Năm Mới

Ê-sai 58:8-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/11/2015; 182 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 1:6:49
Nghe Lưu  Share Embed
Tầm Nhìn Đầu Năm

Tầm Nhìn Đầu Năm

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/4/2015; P: 1/10/2015; 457 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 8:50:12
Xem Nghe Lưu  Đọc   Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Lời Chúc Phước Trong Năm Mới

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:1-14
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/4/2015; 244 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 11:3:49
Nghe Lưu  Share Embed
Hướng Tới Tương Lai

Hướng Tới Tương Lai

Thi-thiên 23
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 487 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/27/2015 6:42:21
Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 23  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng