VietChristian
VietChristian
#CơĐốcNhân

Năm Mới (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Mác 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
Đăng 2/16/2014; 235 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2014 7:21:22
Nghe Lưu  Share Embed
Đời Mới Trong Đấng Christ

Đời Mới Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
Đăng 2/9/2014; 268 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2014 1:41:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
Đăng 2/2/2014; 443 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 13:54:48
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đời Đời Hay Ngắn Ngủi

Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
Đăng 2/2/2014; 372 xem
Xem lần cuối 9/24/2014 1:47:35
Nghe Lưu  Share Embed
Sức Mới

Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
Đăng 2/2/2014; 277 xem
Xem lần cuối 9/28/2014 3:39:34
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mừng Xuân Phước Hạnh

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
Đăng 2/2/2014; 944 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/29/2014 20:43:5
Nghe Lưu  Share Embed
Thịnh Vượng Mọi Mặt

Thịnh Vượng Mọi Mặt

3 Giăng 1:1-15
Mục Sư Lê Thế Đinh
Đăng 2/2/2014; 504 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2014 18:39:12
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
Đăng 2/2/2014; 373 xem
Xem lần cuối 9/26/2014 15:43:57
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Năm Mới Phát Tài

2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
Đăng 2/2/2014; 137 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/25/2014 3:18:58
Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
Đăng 2/2/2014; 1556 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2014 5:19:22
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật