VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tết Vui

Ma-thi-ơ 5:3
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:2/7/2016; P: 2/5/2016; 378 xem
Xem lần cuối 6/26/2016 10:40:45
Đọc  Chia Sẻ
Summer Photo

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ê-phê-sô 1:3
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 783 xem 10 lưu
Xem lần cuối 6/26/2016 21:10:25
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 998 xem 16 lưu
Xem lần cuối 6/30/2016 16:0:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đến Với Chúa Xuân

Đến Với Chúa Xuân

Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 835 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/29/2016 12:46:26
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Năm Mới Phước Mới

Châm-ngôn 1
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 207 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 21:0:19
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Đổi Mới Đức Tin

Lu-ca 4:14-21
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 315 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/11/2016 20:28:33
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Mùa Xuân

Ê-sai 61:10-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/7/2016; P: 2/8/2016; 162 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/15/2016 10:45:40
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Bước Vào Năm Hân Hỉ

Lê-vi Ký 25:8-55
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/7/2016; 313 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/28/2016 4:10:9
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Summer Photo

Hồn Việt

Ê-xơ-tê 4:10-17
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/7/2016; P: 2/24/2016; 161 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/14/2016 11:37:31
Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/31/2016; P: 2/2/2016; 571 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/1/2016 11:32:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  1 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng