VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Năm Mới (1)

Autumn PhotoAutumn Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Mác 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2014; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/12/2014 15:5:36
Nghe Lưu  Share Embed
Đời Mới Trong Đấng Christ

Đời Mới Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/27/2014 4:39:35
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 452 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 17:39:5
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Đời Đời Hay Ngắn Ngủi

Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2014; 382 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 3:1:39
Nghe Lưu  Share Embed
Sức Mới

Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2014; 281 xem
Xem lần cuối 10/22/2014 18:28:43
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Mừng Xuân Phước Hạnh

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 952 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 23:12:6
Nghe Lưu  Share Embed
Thịnh Vượng Mọi Mặt

Thịnh Vượng Mọi Mặt

3 Giăng 1:1-15
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/2/2014; 509 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/13/2014 8:57:35
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/2/2014; 379 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 20:43:2
Nghe Lưu  Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Năm Mới Phát Tài

2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2014; 145 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/21/2014 23:56:13
Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1597 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/20/2014 23:10:44
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Hướng Dẫn Kỹ Thuật