VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Năm Mới (1)

Winter PhotoWinter Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Mác 1:1-8
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/16/2014; 252 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/17/2014 8:19:14
Nghe Lưu  Share Embed
Đời Mới Trong Đấng Christ

Đời Mới Trong Đấng Christ

Cô-lô-se 3:1-17
Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:2/9/2014; 274 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 23:59:7
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Tìm Điều Gì Trước Hết?

Ma-thi-ơ 6:18-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/2/2014; 454 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 16:1:39
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Đời Đời Hay Ngắn Ngủi

Thi-thiên 90:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:2/2/2014; 383 xem
Xem lần cuối 12/2/2014 9:39:13
Nghe Lưu  Share Embed
Sức Mới

Sức Mới

Ê-sai 40:27-31
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:2/2/2014; 282 xem
Xem lần cuối 12/19/2014 19:59:31
Xem Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Mừng Xuân Phước Hạnh

Thi-thiên 1:1-6
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:2/2/2014; 976 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/19/2014 20:52:5
Nghe Lưu  Share Embed
Thịnh Vượng Mọi Mặt

Thịnh Vượng Mọi Mặt

3 Giăng 1:1-15
Mục Sư Lê Thế Đinh
C:2/2/2014; 511 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 1:16:51
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Năm Mới, Tâm Trí Đổi Mới

Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/2/2014; 383 xem
Xem lần cuối 12/5/2014 9:26:36
Nghe Lưu  Share Embed
Winter PhotoWinter Photo

Năm Mới Phát Tài

2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/2/2014; 146 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/3/2014 17:23:49
Nghe Lưu  Share Embed
Người Mới

Người Mới

Giăng 3:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/2/2014; 1618 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/20/2014 2:3:50
Xem Nghe Lưu  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 21  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc

RSS

Trang Chủ | Bài Giảng