VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mới Xem (1)

Niềm Tin Thực Tế

Niềm Tin Thực Tế

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:4/12/2015; P: 4/9/2015; 615 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 7:38:33
Xem  Đọc   Share Embed
Phủ Một Màu Tang

Phủ Một Màu Tang

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:10/26/2014; P: 10/23/2014; 724 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 7:3:35
Xem  Đọc   Share Embed
Vinh Danh Thân Phụ Mẫu (Phần 1)

Vinh Danh Thân Phụ Mẫu (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:6/14/2015; P: 6/12/2015; 584 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:54:30
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Chết Phải Rao

Chúa Chết Phải Rao

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/29/2015; P: 3/27/2015; 898 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:54:21
Xem  Đọc   Share Embed
Địa Ngục Có Thật

Địa Ngục Có Thật

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 823 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:54:18
Xem  Đọc   Share Embed
Mồi Của Satan

Mồi Của Satan

TYKBG / John Bevere
C:8/30/2015; P: 8/27/2015; 14 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:51:6
Xem  Đọc   Share Embed
Quyền Năng Của Sự Sống

Quyền Năng Của Sự Sống

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:5/25/2014; 462 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:30:51
Xem  Đọc   Share Embed
Năm Mới Có Gì Mới

Năm Mới Có Gì Mới

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/25/2015; P: 1/22/2015; 671 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 6:23:32
Xem  Đọc   Share Embed
Đổi Đời

Đổi Đời

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:5/3/2015; P: 5/2/2015; 555 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 5:54:49
Xem  Đọc   Share Embed
Sự Làm Lành Và Cảm Tạ

Sự Làm Lành Và Cảm Tạ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:11/9/2014; 869 xem
Xem lần cuối 8/28/2015 5:46:33
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.