VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mới Xem (1)

Chúa Chết Phải Rao

Chúa Chết Phải Rao

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/29/2015; P: 3/27/2015; 828 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 10:48:20
Xem  Đọc   Share Embed
Hãy Tỉnh Thức (Phần 2)

Hãy Tỉnh Thức (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Ngô Thành Tâm
C:3/18/2012; 829 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 10:6:20
Xem  Đọc   Share Embed
Sống Để Làm Gì? (Phần 1)

Sống Để Làm Gì? (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:7/19/2015; P: 7/17/2015; 335 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:54:22
Xem  Đọc   Share Embed
Hiện Tại Là Ngày Vui

Hiện Tại Là Ngày Vui

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/2/2014; 489 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:42:20
Xem  Đọc   Share Embed
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:7/12/2015; P: 7/10/2015; 349 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:40:54
Xem  Đọc   Share Embed
Lời Khẩn Nguyện

Lời Khẩn Nguyện

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:8/11/2013; 582 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:31:20
Xem  Đọc   Share Embed
Thấy Chúa (Phần 1)

Thấy Chúa (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:3/15/2015; P: 3/14/2015; 1102 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:30:53
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Jesus, Nền Tảng Của Hội Thánh

Chúa Jesus, Nền Tảng Của Hội Thánh

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:9/16/2012; 737 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:27:51
Xem  Đọc   Share Embed
Chấp Nhận Bị Chế Giễu

Chấp Nhận Bị Chế Giễu

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:8/2/2015; P: 7/30/2015; 77 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 9:2:52
Xem  Đọc   Share Embed
Từ Thất Bại Đến Thành Công

Từ Thất Bại Đến Thành Công

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:10/7/2012; 832 xem
Xem lần cuối 8/2/2015 8:54:49
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.