VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mới Xem (1)

Sứ Mạng Cơ Đốc Lưỡng Diện

Sứ Mạng Cơ Đốc Lưỡng Diện

Ma-thi-ơ 22:15-22
UT / Giáo Sư Trương Văn Thiên Tư
C:5/19/2013; 297 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 22:48:39
Xem  Share Embed
Sự Làm Lành Và Cảm Tạ (Phần 2)

Sự Làm Lành Và Cảm Tạ (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:11/16/2014; P: 11/15/2014; 340 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 22:31:56
Xem  Đọc   Share Embed
Chớ Quên Các Ân Huệ Đức Chúa Trời

Chớ Quên Các Ân Huệ Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:11/23/2014; P: 11/20/2014; 111 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 22:30:43
Xem  Đọc   Share Embed
Địa Ngục Có Thật

Địa Ngục Có Thật

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:10/19/2014; P: 10/22/2014; 570 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 19:45:2
Xem  Đọc   Share Embed
Phủ Một Màu Tang

Phủ Một Màu Tang

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:10/26/2014; P: 10/23/2014; 495 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:48:24
Xem  Đọc   Share Embed
Khách Dự Tiệc

Khách Dự Tiệc

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:7/20/2014; 356 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:46:48
Xem  Đọc   Share Embed
Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/10/2014; 592 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:45:53
Xem  Đọc   Share Embed
Ba Kế Hoạch Và Một Giải Pháp

Ba Kế Hoạch Và Một Giải Pháp

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:8/17/2014; 466 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:44:59
Xem  Đọc   Share Embed
Ngày Cuối Cùng

Ngày Cuối Cùng

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:8/24/2014; 591 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:44:15
Xem  Đọc   Share Embed
Theo Chúa Từng Ngày

Theo Chúa Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:8/31/2014; 546 xem
Xem lần cuối 11/22/2014 17:43:21
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Trang Chủ | Webcast | Liên Lạc