VietChristian
VietChristian
httl.org

Mới Xem (1)

Ngày Trở Về

Ngày Trở Về

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:3/4/2012; 812 xem
Xem lần cuối 12.92 phút
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Đấng Dẫn Dắt Trọn Đời

Đấng Dẫn Dắt Trọn Đời

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:9/29/2013; 519 xem
Xem lần cuối 27.60 phút
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Mồi Của Satan

Mồi Của Satan

TYKBG / John Bevere
C:8/30/2015; P: 8/27/2015; 364 xem
Xem lần cuối 37.40 phút
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Uống Nước Nhớ Nguồn

Uống Nước Nhớ Nguồn

TYKBG / Jim Klassen
C:11/29/2015; P: 11/26/2015; 24 xem
Xem lần cuối 41.54 phút
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Ngày Nay Đức Chúa Trời Có Còn Chữa Bịnh Không?

Ngày Nay Đức Chúa Trời Có Còn Chữa Bịnh Không?

TYKBG / Nicky Gumbel
C:11/22/2015; P: 11/20/2015; 256 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 19:59:24
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Khôn Ngoan - Tỉnh Thức - Cầu Nguyện

Khôn Ngoan - Tỉnh Thức - Cầu Nguyện

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:11/15/2015; 229 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 19:6:2
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Chín Chữ Cù Lao

Chín Chữ Cù Lao

TYKBG / TYKBG
C:5/10/2015; P: 5/7/2015; 448 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 18:40:11
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Bạn Chọn Hướng Đi Nào?

Bạn Chọn Hướng Đi Nào?

STHV / STHV
C:11/19/2011; 647 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 18:7:17
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Nuôi Dạy Con Cái

Nuôi Dạy Con Cái

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:8/23/2015; P: 8/20/2015; 419 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 17:45:13
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Tinh Thần Dân Tộc

Tinh Thần Dân Tộc

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:8/8/2015; 305 xem
Xem lần cuối 11/28/2015 17:30:39
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.