VietChristian
VietChristian
TinLanh.Church

Mới Xem (1)

Hái Lộc Đầu Năm

Hái Lộc Đầu Năm

STHV / STHV
C:1/23/2012; 449 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 18:11:31
Xem  Share Embed
Tâm Tình Về Thiên Quốc

Tâm Tình Về Thiên Quốc

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:7/27/2014; 567 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 17:49:47
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Gõ Cửa Lòng

Chúa Gõ Cửa Lòng

TYKBG / Mục Sư Đặng Thế Quân
C:10/5/2014; P: 10/3/2014; 477 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 17:48:8
Xem  Đọc   Share Embed
Sự Làm Lành Và Cảm Tạ (Phần 2)

Sự Làm Lành Và Cảm Tạ (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:11/16/2014; P: 11/15/2014; 421 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 17:22:12
Xem  Đọc   Share Embed
Câu Chuyện Và Lời Chứng Mùa Tạ Ơn

Câu Chuyện Và Lời Chứng Mùa Tạ Ơn

STHV / STHV
C:11/23/2014; 91 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 17:10:8
Xem  Share Embed
Nan Đề Và Những Lý Do Để Yêu Thương

Nan Đề Và Những Lý Do Để Yêu Thương

TYKBG / TYKBG
C:11/2/2014; 548 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 16:54:59
Xem  Đọc   Share Embed
Từ Thất Bại Đến Thành Công

Từ Thất Bại Đến Thành Công

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
C:10/7/2012; 800 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 16:8:24
Xem  Đọc   Share Embed
Chớ Quên Các Ân Huệ Đức Chúa Trời

Chớ Quên Các Ân Huệ Đức Chúa Trời

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:11/23/2014; P: 11/20/2014; 204 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 14:53:11
Xem  Đọc   Share Embed
Sự Làm Lành Và Cảm Tạ

Sự Làm Lành Và Cảm Tạ

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:11/9/2014; 643 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 14:16:43
Xem  Đọc   Share Embed
I Cô-rinh-tô 13

I Cô-rinh-tô 13

1 Cô-rinh-tô 13
KT / Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/23/2000; 4959 xem
Xem lần cuối 11/28/2014 13:32:4
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Trang Chủ | Webcast