VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Mới Xem (1)

Người Gặp Được Chúa

Người Gặp Được Chúa

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:4/7/2013; 765 xem
Xem lần cuối 7/6/2015 1:52:35
Xem  Đọc   Share Embed
Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

Năm Ngôn Ngữ Của Tình Yêu

STHV / STHV
C:2/15/2014; 248 xem
Xem lần cuối 7/6/2015 1:0:17
Xem  Share Embed
Thành Công Trong Sự Thất Bại (Phần 2)

Thành Công Trong Sự Thất Bại (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:6/29/2014; 507 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 23:34:42
Xem  Đọc   Share Embed
Thành Công Trong Sự Thất Bại

Thành Công Trong Sự Thất Bại

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:6/22/2014; 662 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 23:34:40
Xem  Đọc   Share Embed
Sự Thờ Lạy Thật

Sự Thờ Lạy Thật

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:3/30/2014; 495 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 23:23:0
Xem  Đọc   Share Embed
Những Cám Dỗ Trong Cuộc Sống

Những Cám Dỗ Trong Cuộc Sống

Ma-thi-ơ 4:1-11
TYKBG / Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:3/23/2014; 601 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 23:22:58
Xem  Đọc   Share Embed
Tuyên Bố Tự Do

Tuyên Bố Tự Do

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:7/5/2015; P: 7/3/2015; 12 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 23:20:25
Xem  Đọc   Share Embed
Bài Học Qua World Cup 2014 (Phần 1)

Bài Học Qua World Cup 2014 (Phần 1)

STHV / STHV
C:6/29/2014; 226 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 22:34:59
Xem  Share Embed
Chúa Không Hề Quên

Chúa Không Hề Quên

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:7/15/2012; 971 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 22:21:51
Xem  Đọc   Share Embed
Vinh Danh Thân Phụ Mẫu (Phần 1)

Vinh Danh Thân Phụ Mẫu (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:6/14/2015; P: 6/12/2015; 454 xem
Xem lần cuối 7/5/2015 22:21:46
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Trang Chủ | Webcast