VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

Năm Mới Mọi Sự Đều Mới

TYKBG / Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/21/2016; P: 2/18/2016; 333 xem
Xem lần cuối 35.37 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Sứ Điệp Đầu Năm

Sứ Điệp Đầu Năm

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:2/14/2016; P: 2/12/2016; 449 xem
Xem lần cuối 35.45 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 435 xem
Xem lần cuối 35.49 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 317 xem
Xem lần cuối 35.52 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/17/2016; P: 1/14/2016; 409 xem
Xem lần cuối 35.57 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Kinh Nghiệm Phục Sinh

Kinh Nghiệm Phục Sinh

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
C:4/10/2016; P: 4/7/2016; 281 xem
Xem lần cuối 40.35 phút
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Người Mẹ và Giáo Dục Tại Hoa Kỳ

Người Mẹ và Giáo Dục Tại Hoa Kỳ

TYKBG / Mục Sư Lâm Lý Trí
C:5/12/2013; 811 xem
Xem lần cuối 55.02 phút
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại

Tận Dụng Cuộc Đời Còn Lại

TYKBG / Nicky Gumbel
C:5/1/2016; P: 4/28/2016; 199 xem
Xem lần cuối 5/3/2016 16:23:36
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Biết Ơn Mẹ Hiền

Biết Ơn Mẹ Hiền

STHV / STHV
C:5/11/2014; 261 xem
Xem lần cuối 5/3/2016 16:14:2
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Đức Tin Không Nao Sờn

Đức Tin Không Nao Sờn

TYKBG / John Bevere
C:4/24/2016; P: 4/21/2016; 205 xem
Xem lần cuối 5/3/2016 15:54:42
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.