VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mới Xem (1)

Địa Ngục Có Thật

Địa Ngục Có Thật

TYKBG / Mục Sư Đặng Phúc Ánh
Đăng 10/19/2014; 164 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 23:2:53
Xem  Đọc   Share Embed
Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

1 Ti-mô-thê 3:1-7
TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Đăng 9/28/2014; 427 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 22:44:29
Xem  Đọc   Share Embed
Autumn PhotoAutumn Photo

Tình Thương Mạnh Hơn Bão Tuyết

P / Rebecca St. James
Đăng 10/13/2014; 59 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 22:14:7
Xem  Đọc   Share
Thành Công Trong Sự Thất Bại

Thành Công Trong Sự Thất Bại

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Đăng 6/22/2014; 591 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 22:12:38
Xem  Đọc   Share Embed
Thêm Một Người Cho Chúa Giê-xu

Thêm Một Người Cho Chúa Giê-xu

STHV / STHV
Đăng 10/23/2011; 465 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 21:48:10
Xem  Share Embed
Ngày Cuối Cùng

Ngày Cuối Cùng

TYKBG / Mục Sư Trương Đình Phong
Đăng 8/24/2014; 566 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 21:43:30
Xem  Đọc   Share Embed
Làm Sao Để Biết Có Thượng Đế

Làm Sao Để Biết Có Thượng Đế

TYKBG / Mục Sư Trần Đào
Đăng 10/12/2014; 427 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 21:41:49
Xem  Đọc   Share Embed
Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Đăng 8/10/2014; 582 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 19:58:10
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Gõ Cửa Lòng

Chúa Gõ Cửa Lòng

TYKBG / Mục Sư Đặng Thế Quân
Đăng 10/5/2014; 410 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 18:16:41
Xem  Đọc   Share Embed
Vết Hằn Trên Thân Chúa

Vết Hằn Trên Thân Chúa

TYKBG / TYKBG
Đăng 4/3/2011; 1186 xem
Xem lần cuối 10/21/2014 14:21:44
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Trang Chủ | Webcast | Hướng Dẫn Kỹ Thuật