VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Bước Vào Xuân

Bước Vào Xuân

TYKBG / Mục Sư NguyễnLê Thu Vân
C:2/4/2016; 152 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 10:18:33
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:1/10/2016; P: 1/8/2016; 285 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 9:46:19
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Chấp Nhận Bị Chế Giễu

Chấp Nhận Bị Chế Giễu

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:8/2/2015; P: 7/30/2015; 422 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 9:43:52
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Cái Lưỡi (Phần 2)

Cái Lưỡi (Phần 2)

Hê-bơ-rơ 11:3
TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:10/18/2015; P: 10/16/2015; 611 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 9:8:25
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Đời Sống Phước Hạnh 2

Đời Sống Phước Hạnh 2

STHV / Mục Sư Bùi Đức Nguyên
C:1/17/2015; P: 1/19/2015; 60 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 8:10:21
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 2)

1 Ti-mô-thê 3:1-7
TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:9/28/2014; 612 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 6:20:21
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Phước Lộc Thọ

Phước Lộc Thọ

TYKBG / Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/29/2016; 301 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 4:59:49
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Cái Lưỡi (Phần 1)

Cái Lưỡi (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
C:10/11/2015; P: 10/8/2015; 569 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 3:21:1
Xem  Đọc   Gửi Tin Nhắn Embed
Không Hề Lìa Khỏi Đó

Không Hề Lìa Khỏi Đó

STHV / STHV
C:8/4/2012; 326 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 1:12:20
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed
Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

Vươn Tới Mục Đích (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
C:1/24/2016; P: 1/21/2016; 245 xem
Xem lần cuối 2/10/2016 0:53:20
Xem  Gửi Tin Nhắn Embed

Đầu  Lùi  1 / 3  Tiếp  Cuối

1 2 3 

Trang Chủ | Webcast

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.