VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Mới Xem (1)

Tâm Tình Về Thiên Quốc

Tâm Tình Về Thiên Quốc

TYKBG / Mục Sư Tôn Thất Bình
Đăng 7/27/2014; 535 xem
Xem lần cuối 9/23/2014 0:43:56
Xem  Đọc   Share Embed
Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

Cầu Nguyện Mở Cửa Trời

TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Đăng 8/10/2014; 556 xem
Xem lần cuối 9/23/2014 0:12:36
Xem  Đọc   Share Embed
Biết Ơn Những Người Lính

Biết Ơn Những Người Lính

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
Đăng 5/29/2011; 1360 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 23:51:6
Xem  Đọc   Share Embed
Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 1)

Hôn Nhân Và Gia Đình (Phần 1)

1 Ti-mô-thê 3:1-7
TYKBG / Mục Sư Trần Mạnh Hùng
Đăng 9/21/2014; 213 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 23:32:8
Xem  Đọc   Share Embed
Hư Không Trở Về Hư Không (Phần 1)

Hư Không Trở Về Hư Không (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
Đăng 9/7/2014; 402 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:57:58
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Giê-xu Câu Giải Đáp Cho Cuộc Đời

Chúa Giê-xu Câu Giải Đáp Cho Cuộc Đời

STHV / STHV
Đăng 4/21/2012; 496 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:56:25
Xem  Share Embed
Sự Bình An Thật (Phần 1)

Sự Bình An Thật (Phần 1)

STHV / STHV
Đăng 9/11/2014; 93 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:51:49
Xem  Share Embed
Theo Chúa Từng Ngày

Theo Chúa Từng Ngày

TYKBG / Mục Sư Hồ Xuân Phước
Đăng 8/31/2014; 501 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:49:56
Xem  Đọc   Share Embed
Hư Không Trở Về Hư Không (Phần 2)

Hư Không Trở Về Hư Không (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
Đăng 9/14/2014; 356 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:49:7
Xem  Đọc   Share Embed
Chỉ Vì Tình Yêu

Chỉ Vì Tình Yêu

STHV / Mục Sư Bùi Đức Nguyên
Đăng 8/24/2014; 102 xem
Xem lần cuối 9/22/2014 22:14:36
Xem  Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 4  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 

Trang Chủ | Webcast | Hướng Dẫn Kỹ Thuật