VietChristian
VietChristian
Thi Kinh Thánh

Mới Xem (1)

Chúa Chết Phải Rao

Chúa Chết Phải Rao

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/29/2015; P: 3/27/2015; 254 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 23:15:29
Xem  Đọc   Share Embed
Mùa Xuân Hy Vọng

Mùa Xuân Hy Vọng

TYKBG / Mục Sư Nghiêm Hà Lộc
C:3/1/2015; P: 2/26/2015; 524 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:12:49
Xem  Đọc   Share Embed
Món Quà Từ Trời (Phần 1)

Món Quà Từ Trời (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Lê Thành Hiệp
C:12/22/2013; 633 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:9:22
Xem  Đọc   Share Embed
Chúa Jesus, Người Chia Đôi Dòng Lịch Sử

Chúa Jesus, Người Chia Đôi Dòng Lịch Sử

TYKBG / Mục Sư Phạm Đình Nhẫn
C:12/15/2013; 692 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:9:21
Xem  Đọc   Share Embed
Sứ Điệp Giáng Sinh (Phần 2)

Sứ Điệp Giáng Sinh (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:12/8/2013; 664 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:9:20
Xem  Đọc   Share Embed
Sứ Điệp Giáng Sinh (Phần 1)

Sứ Điệp Giáng Sinh (Phần 1)

TYKBG / Mục Sư Phan Vĩnh Cự
C:12/1/2013; 798 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:9:19
Xem  Đọc   Share Embed
Tan Vỡ

Tan Vỡ

TYKBG / Mục Sư Andrew Dũng Nguyễn
C:9/15/2013; 713 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:4:18
Xem  Đọc   Share Embed
Con Người Tìm Kiếm Gì? (Phần 2)

Con Người Tìm Kiếm Gì? (Phần 2)

TYKBG / Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn
C:9/8/2013; 560 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:4:17
Xem  Đọc   Share Embed
Lễ Thương Khó

Lễ Thương Khó

STHV / STHV
C:4/6/2012; 498 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 21:1:14
Xem  Share Embed
Hạnh Phúc Hôn Nhân

Hạnh Phúc Hôn Nhân

TYKBG / Mục Sư Nguyễn Minh Ánh
C:2/15/2015; P: 2/12/2015; 473 xem
Xem lần cuối 3/30/2015 20:55:36
Xem  Đọc   Share Embed

Đầu  Lùi  1 / 6  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 

Trang Chủ | Webcast