VietChristian
VietChristian
Trông Cậy Chúa

Website Tin Lành

Home | Recent View | What's New!

No.EventEvent DateVisitShare
1US: GA - College Park - Đại Hội Báp Tít - Sống Đắc Thắng (2014/7/3-6)7/3/2014 19:30315Share
2US: WA - Seattle - Mạnh Mẽ Trong Đức Thánh Linh (5/23-25/2014 6:30 PM)5/23/2014 18:30118Share
3VN: TPHCM - Tân Phú - Ngợi Ca Chúa (2014/5/5 7 PM)5/5/2014 19:00145Share
4US: TX - Arlington - Special Easter Service (2014/4/20 11 AM)4/20/2014 11:0069Share
5US: TX - Houston - HTBTVN Sugar Land - Lễ Phục Sinh (2014/4/20 10 AM)4/20/2014 10:0081Share
6VN: Mỹ Tho - P7 - Một Trời Thương (2014/4/19 6:30 PM)4/19/2014 18:3081Share
7VN: TPHCM - Gò Vấp - Dòng Huyết Tha Tội (2014/4/18 7:15 PM)4/18/2014 19:1558Share
8CA: ON - Toronto - Gô-gô-tha Yêu Thương (2014/4/18 7 PM)4/18/2014 19:0090Share
9VN: TPHCM - Q10 - Tin Đấng Sống (2014/4/12 7 PM)4/12/2014 19:0093Share
10VN: TPHCM - Bình Thạnh - Đời Người Chóng Qua (2014/3/27 7:15 PM)3/27/2014 19:1527Share

Đầu  Trước  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Contact Us | Church Directory | English | Share

224443
47466695