VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Con Hoang Đàng

Lu-ca 15
Minh Nguyên
C:6/5/2017; 669 xem
Xem lần cuối 1.40 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Website, Truyện Tích Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app