VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Winter Photo

Cái Dằm Xóc Vào Thịt

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/13/2022; 67 xem
Xem lần cuối 1.37 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 12.

Thư II Cô-rinh-tô.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app