VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Autumn Photo

Phân Biệt Tiên Tri Giả

Ma-thi-ơ 7:15-20
VPNS
C:8/16/2021; P: 8/15/2021; 434 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.69 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 7.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net