VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Dầu Thánh Dành Riêng Cho Chúa

Xuất Ê-díp-tô Ký 30:22-33
VPNS
C:6/29/2022; P: 6/28/2022; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2022 22:56:50
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 30.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net