VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Bổn Phận Vợ Chồng

Ê-phê-sô 5:22-33
VPNS
C:4/1/2024; 362 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1.32 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net