VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Ớ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta!

Ma-thi-ơ 16:21-23
VPNS
C:5/24/2024; 346 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1.36 giây
Nghe Lưu   Đọc   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 16.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

@ svtk.net