VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Phước cho người chịu khổ vì Chúa Cứu Thế (II)

Ma-thi-ơ 5:10-12
VPNS
C:7/14/1994; 930 xem
Xem lần cuối 0.85 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5.

Website, Sống Với Thánh Kinh.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh

KinhThanh.app | svtk.net