VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Tâm Tình Của Phao-lô Đối Với Người Do-thái

Rô-ma 9:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:6/11/2011; 1072 xem
Xem lần cuối 0.99 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Học Kinh Thánh trong Rô-ma 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 9.

Rô-ma.

Trang Chủ | Bài Học Kinh Thánh