Winter Photo
[Home]

Hội Thánh Tin lành Việt Nam
2800 Tara Hills Dr.
San Pablo, CA 94806

Quản Nhiệm:
Mục Sư NC Nguyễn Thọ Hân
Tel. (510) 656-8658
E-mail: hantn@aol.com

Phụ Tá:
Mục Sư NC Châu An Phước
Tel. (707) 422-5317
Conduongchanly@hotmail.com

Công Tác Viên Mục Vụ:
Bà Nguyễn Lĩnh
Tel. (408) 935-9364
Mary_Phan_Nguyen@yahoo.com

Website của Hội Thánh Tin Lành San Pablo: www.tinlanhsp.org

Ân nhân ủng hộ Con Đường Chân Lý Trong Tháng 6 &7:
Ông Bà MSNC Nguyễn Thọ Hân, CA.
Bà Nguyễn Lĩnh, San Pablo, CA.
Cô Nguyễn Thanh Thúy, San Pablo, CA.(2 lần)
Cô Nguyễn Phan Bảo Trâm, Columbia, SC.
Qúy vị con cái Chúa và Ban Thanh niên Hội Thánh San Pablo.
Tổng cộng: $ 255.00.

Ban biên tập xin chân thành cám ơn quý vị ân nhân đã ủng hộ tài chánh và góp phần cầu nguyện cho Con Đường Chân Lý. Nguyện Chúa chúc phước lành dư dật trên quý vị và gia đình.

Hội Thánh Tin lành Việt Nam San Pablo kính mời quý vị đồng hương dành thì giờ đến dự buổi Thờ Phượng Chúa mỗi trưa Chúa Nhật tại nhà thờ theo địa chỉ trên.

Chương Trình Sinh Hoạt
Mỗi Chúa Nhật:
12:30 pm
Cầu Nguyện
Trường Chúa Nhật
1:30 pm
Chương Trình Thờ Phượng và
Giảng Thánh Kinh
3:00 pm
Chương Trình Sinh Hoạt và
Tập Hát Của Thanh Niên.
3:15pm


CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ

"Chúa Cứu Thế Jêsus tuyên bố: Ta là đường đi chân lý và nguồn sống.
Nếu không nhờ ta, thì không ai được đến cùng Cha." (Giăng 14:6)

Số 5, tháng 8 năm 2000

Sự Tự Do Thật

Người dân Hoa Kỳ và những người sống trên đất nước này thường rất tự hào là họ đang sống trong một quốc gia tự do. Mặc dầu vậy, trong chúng ta, không ít người phàn nàn là tinh thần của mình thường căng thẳng (stress) quá độ vì bị ràng buộc và chạy theo cuộc sống hàng ngày. Vậy thì sự tự do thật là gì? Và làm thế nào để chúng ta có một đời sống thật sự tự do? Thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được sự tự do thật nếu chúng ta không ở trong Chúa, không đặt niềm tin nơi Thượng Đế. Nói cách khác, sự tự do thật chính là được giải phóng tự do trong Chúa.

Chúng ta hãy ôn lại lịch sử của dân tộc Do-thái (Y-sơ-ra-ên) để hiểu được quyền năng giải cứu của Thượng Đế. Vào khoảng năm 1400 T.C, dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ ở Ai-cập trong một thời gian dài đằng đẵng 430 năm. Dưới ách thống trị hà khắc của vua Pha-ra-ôn, con dân Chúa kêu than cùng Thượng Đế. Đức Chúa Trời đã lắng nghe và đoái xem sự thống khổ của họ nên Ngài ngự xuống để giải phóng dân Ngài.

I. Một Phép Lạ Lớn Lao

Cuộc giải phóng dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ là một phép lạ lớn lao do Chúa thực hiện. Nếu không bởi quyền năng vĩ đại của Thượng Đế thi thố thì dân Y-sơ-ra-ên không thể đi ra khỏi xứ Ai-cập được. Họ là dân nô lệ và mù chữ. Lúc bấy giờ họ sống rải rác khắp miền Giô-sen, thiếu sự thông tin liên lạc. Họ thô sơ không có khí giới gì và cũng nghèo khổ, yếu đuối. Vua Pha-ra-ôn và triều đình vua thì giàu có, khôn ngoan, có quyền hành, cũng có quân đội đông đúc, khí giới dư dật. Thượng đế đã chọn Môi-se và A-rôn để bày tỏ quyền năng của Ngài qua chín phép lạ, nhưng vua Pha-ra-ôn và triều thần vua vẫn cứng cỏi, cố chấp không cho dân Chúa ra đi. Cuối cùng, Chúa làm phép lạ thứ mười cũng là một tai họa kinh hoàng xảy ra: Thượng Đế sai thiên sứ hủy diệt giáng xuống, và trong một đêm tuần hành, thiên sứ giết tất cả các con trai đầu lòng của người Ai-cập. Sau tai họa này, vua và toàn dân Ai-cập hoảng sợ nên phải yêu cầu, nài nỉ, thậm chí phải tặng quà để dân Y-sơ-ra-ên mau mau ra khỏi nước họ. Đây là một bài học cho những ai cố chấp, khinh lờn Thượng Đế cao cả. Đức Chúa Trời yên lặng mà làm việc. Chúng ta không nên đùa giỡi với Chúa mà lầm tưởng Chúa không thấy, không nghe biết gì.

Điều quan trọng chúng ta cần chú ý ở đây là dân Y-sơ-ra-ên được giải cứu vì họ có đức tin. Họ tin lời hứa của Chúa do Môi-se và A-rôn truyền lại cho họ. Họ vâng lời làm theo các điều Chúa dạy, như giết chiên con, bôi huyết ở hai cột và ở mày cửa để khi thiên sứ đi qua thấy dấu hiệu này mà không giáng tai họa lên những gia đình Y-sơ-ra-ên. Chắc chắn lúc bấy giờ, nhiều gia đình người Ai-cập cũng biết cần bôi huyết chiên con ở cột và mày cửa để tránh khỏi tai họa, nhưng họ không tin. Còn nếu gia đình nào tin, thì chắc thiên sứ sẽ đi vượt qua, không hủy diệt và để cho con họ được sống. Nếu gia đình người Y-sơ-ra-ên nào không tuân theo mệnh lệnh Chúa và làm theo Môi-se và A-rôn chỉ dạy thì chắc sẽ bị tai họa vậy. Thư tín Hê-bơ-rơ 11:28-29 chép: "Bởi đức tin, người giữ lễ Vượt Qua và làm phép rưới huyết, hầu cho Đấng hủy diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng dân Y-sơ-ra-ên. Bởi đức tin, dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ như đi trên đất khô, còn người Ê-díp-tô thử đi qua, bị nuốt mất tại đó."

II. Các Phước Hạnh

Qua cuộc giải phóng kỳ diệu của Thượng Đế, dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập. Cuộc nô lệ 430 năm dài đằng đẳng chấm dứt. Phước hạnh to lớn họ nhận được là tự do thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ dâng của lễ cho Chúa. Mỗi gia đình có vị gia chủ làm thầy tư tế để thờ phượïng và cầu hỏi ý Chúa, tìm thấy mặt Ngài. Họ có thì giờ cầu nguyện và tôn thờ Chúa họ. Họ nhận đượïc luật pháp, điều răn và các huấn lệnh của Chúa qua Môi-se và A-rôn. Bây giờ họ không còn bị buộc phải thờ hình tượng, chối bỏ Thượïng Đế nữa. Sau nhiều năm làm nô lệ ở Ai-cập, ảnh hưởng của sự thờ cúng tà thần đã in sâu vào họ; nhưng nay họ được thoát khỏi xiềng xích của ma loài và hình tượng. Một nhóm người nô lệ nay được tự do. Ngoài ra, họ còn nhận được của cải, vật chất, quà biếu tặng, vàng bạc quý giá từ dân Ai-cập. Từ con người nô lệ được thành con người giàu có. Môi-se và A-rôn có biệt tài tổ chức nên nhờ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hai ông đã tổ chức đoàn dân ngày hôm qua là nô lệ, khốn khổ, ngày nay thành một dân tốt, một nước dưới thể chế thần minh có Đức Chúa Trời cai trị họ. Họ vượt qua Biển Đỏ, sa mạc… để đến đất hứa đượm sữa và mật, đất Ca-na-an.

III. Lòng Dạ Và Thái Độ Của Dân Sự

Trước hết chúng ta hãy nói đến một số đông người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ biết tạ ơn và khen ngợi Chúa vì Ngài đã giải cứu họ khỏi tay bạo tàn của vua tàn ác Pha-ra-ôn, triều thần và toàn thể dân xứ này. Thánh Kinh chép bà Mi-ri-am chị của

Môi-se và một số đông phụ nữ đã nhảy múa, ca hát, ngợi khen và cảm tạ Chúa Gia-vê đã giơ tay quyền năng Ngài giải cứu họ (Xuất 14:30,31; 15:1-4). Tuy nhiên, giữa vòng họ có một số người tham lam, ham ăn và muốn trở lại Ai-cập để thờ hình tượng và ăn thịt cá, củ cải, củ kiệu… Nhiều lần họ dấy loạn cùng Môi-se và A-rôn và đòi trở lại Ai-cập. Cũng có một số khác bất kỉnh và phạm tội ô uế, ăn của cúng hình tượng, bị các phụ nữ người Mô-áp cám dỗ mà sa ngã. Những người này đã bị Chúa hủy diệt giữa đồng vắng không có phần được vào đất hứa.

IV. Sự Dạy Dỗ Của Lời Chúa

Thưa quý vị, khi chúng ta chưa thuộc về Chúa thì chúng ta đang bị nô lệ, bị ràng buộc bởi cuộc đời tạm bợ này. Có nhiều người trong chúng ta đang làm nô lệ nhưng không ý thức được thân phận nô lệ của mình. Còn ai trong chúng ta đang bị đời sống vật chất, danh vọng phù du ràng buộc, lôi cuốn? Còn ai đang đam mê những thú vui trụy lạc chóng tàn của trần thế? v.v… Đó là lúc chúng ta đang sống dưới ách nô lệ. Hôm nay, quý vị muốn được Thượng Đế giải phóng ra khỏi sự nô lệ và quyền lực của những cám dỗ trần gian, mời quý vị trở về với lời của Chúa trong thơ Rô-ma 6:17-18: "Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, trước kia anh chị em là nô lệ cho tội lỗi nhưng anh chị em đã thành tâm vâng phucï mẫu mực giáo huấn đã ký thác cho anh chị em, được giải thoát khỏi tội lỗi anh chị em trở thành nô lệ cho sự công chính".

Đời sống đầy đủ vật chất, thành công trên đường đời chưa chắc đem lại hạnh phúc cho con người, nhưng yếu tố để đảm bảo cho con người sống cuộc đời tự do, tươi mới là đến với Chúa Jêsus, Chúa đang kêu gọi mọi người tin nhận Ngài để được sống tự do, thoát khỏi lề lối thế tục của thế gian, ra khỏi phong tục tập quán mê tín do truyền thống của con người và do ma quỉ trói buộc mà đặt ra. Hễ ai đến với Chúa, sẽ tìm thấy một tia hy vọng chợt ló dạng ra trong ngã cụt của cuộc đời. Tóm lược lại, chúng ta cần nhớ bốn điều quan trọng để được sự giải phóng tự do trong Chúa:

1. Quý vị cần mở lòng mình tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết thế và cứu chuộc mình khỏi tội lỗi và quyền lực của thế gian tội ác này. Với tấm lòng biết ơn, quý vị hãy quay trở về thờ phượng Thượïng Đế toàn năng.

2. Từ đất lên trời, trong cuộc linh trình Cơ- đốc-nhân chắc chắn gặp nhiều sự cám dỗ, bẫy lưới của ma loài. Vậy nên, quý vị cần bước với Chúa và theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Nếu không có Chúa và Thần Linh Ngài hướng dẫn, thì Môi-se A-rôn và dân Y-sơ-ra-ên không thể vượt qua sa mạc mênh mông để đến đất hứa được.

3. Cơ-đốc-nhân cần có Lời Đức Chúa Trời hướng dẫn và nuôi dưỡng hằng ngày hầu trung tín với Chúa mỗi ngày cho tới ngày gặp Ngài ở Thiên đàng vinh quang.

4. Cơ-đốc-nhân cần để thì giờ sống riêng với Chúa và nhớ lại các ơn huệ của Ngài mà cảm tạ tôn vinh Ngài như dân Y-sơ-ra-ên hằng năm kỷ niệm lại lễ Vượït Qua và sự giải cứu của Thượng Đế.

Thưa quý vị, Chúa Jêsus hứa trong Thánh Kinh: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28). Đến với Chúa Jêsus, khi trao hết mọi gánh nặng, mọi nhọc nhằn, ưu tư và lo lắng cho Chúa quý vị sẽ sống một đời sống mới, một đời sống bình thường như mỗi ngày nhưng được sự bình an, thư thái thỏa vui tràn ngập tâm hồn. Đây là lúc quý vị thật sự sống một cuộc đời tự do. Amen.

Mục Sư NC Châu An Phước

Thơ! Nguyện Cầu

Chúa ơi! Nếu Chúa chẳng đoái thương
Dâân Việt chúng con phải đoạn trường
Mấy mươi năm máu tuôn lai láng
Trên non sông trên đất Việt đáng thương
Bởi loài người chúng con còn tội lỗi
Chẳng biết nhìn "Cứu Chúa" là ai?
Cứ mãi say nơi cõi thế tạm thời
Đem linh hồn về nơi tội lỗi.
Đem linh hồn về cõi chết muôn thu
Với xác không hồn bơ vơ lạc lõng
Giữa trần gian đầy nợ máu hận thù
Ôi! Chúa loài người! Hỡi Chúa!
Xin Chúa nhìn và cứu chúng con!
Đem chúng con về vinh hiển đời đời
Và tha tội cho con người đất Việt.

Ca-Thương