Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Kính Trọng: Ngày Lễ Mẹ

[ English | Vietnamese ]

Tuần lễ ngày 2 tháng 5, 2005

Làm thế nào tôi có thể tỏ ra cho cô ấy biết rằng cô rất là quý giá?

Khi bạn tỏ lòng kính trọng thì bạn nên nghĩ, "Tôi sẽ tỏ ra cho cá nhân này biết rằng anh ấy hay cô ấy thì vô cùng quý giá đối với tôi."

Sự kính trọng , đầu tiên và trên hết, làmột sự quyết định. Nó là một sự quyết định đơn giản để đặt giá trị, sự xứng đáng, và tầm quan trọng cao trên một người khác, xem anh ta hay cô ta là một món quà vô giá và ban cho người đó một vị trí trong cuộc đời của bạn mà có giá trị của sự kính trọng cao. Tình yêu đòi hỏi phải đặt quyết định đó vào trong hành động. Nói cách khác, sự kính trọng là một món quà mà chúng ta dành cho những người khác. Nó không phải được mua chuộc bởi những việc làm của họ hay sự tình cờ trong những cảm giác của chúng ta. Bạn ban cho họ sự ưu đãi dù là họ thích hay không thích, muốn hay không muốn, xứng đáng hay không xứng đáng với nó. Nó là một sự ưu đãi ban cho, giống như một địa vị danh dự. Bạn kính trọng một người thân yêu chỉ bởi vì người đó đang sống và đang thở, không phải bởi anh ta hay cô ta đã làm điều gì mà xứng đáng để nhận nó - bạn muốn làm điều đó; nó là một quyết định bạn làm. Bạn sẽ sớm thấy rằng sự kính trọng người phối ngẫu của bạn sẽ ban những cái chân cho những từ "Em thương anh." Nó đặt câu nói đó vào trong hành động.

Kính trọng không chỉ là bước đầu tiên của tình yêu, nó còn là một điều căn bản quan trọng nhất trong việc xây dựng một quan hệ mật thiết. Định nghĩa thường của sự kính trọng là "Ban cho sự ưu đãi tới một người nào đó bằng sự gắn liền giá trị cao nơi họ." Khi bạn ban sự kính trọng, bạn suy nghĩ, "Tôi đã lập gia đình với một Người rất là có phẩm chất tốt. Tôi quyết định xem anh ta hay cô ta còn quan trọng hơn chính bản thân tôi." Sự kính trọng là một mục đích, một cái giải thưởng, một niềm hy vọng mà bạn dành cho người phối ngẫu của bạn. Không ai có thể đạt được sự toàn diện, nhưng niềm hy vọng đó luôn ở trước bạn; cả hai điều đó sẽ hướng dẫn mối quan hệ của bạn và điều hòa nó. Tôi đã tìm thấy rằng sự kính trọng có thể là một sự nhắc nhở; nó làm cho tôi muốn sửa lại bất cứ thiệt hại nào mà tôi gây ra trong mối quan hệ gia đình của tôi, đơn giản là bởi vì tôi kính trọng người phối ngẫu của tôi.

Bạn có đang đem đến cho Chúa điều tốt nhất của bạn không? Trong thời gian của bạn? Những tài nguyên? Những quan hệ? Những tài năng?

Những người trong những quan hệ gần gủi nhất của bạn có cảm thấy rằng họ thật có giá trị đối với bạn không?

Quyền sao chép 2005 Trung Tâm Quan Hệ Gia Đình Smalley

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di© 2002 - 2007 Smalley Relationship Center. Used by permission.