Trang ChủHy VọngGiúp Đỡ Đời SốngChuyện Đời SốngPhúc ÂmChia Sẻ

Học hỏi để Tha Thứ -- Phần Hai

[ English | Vietnamese ]

Viết bởi
Ngày 27 Tháng Giêng, 2003

Chúng ta sống trong một thế giới chao đảo. Chúng ta sẽ phạm phải lỗi lầm mà không những chỉ ảnh hưởng đến riêng mình mà đến những người xung quanh chúng ta nữa. Đặc biệt là những người quan trọng nhất đối với chúng ta, và không có mối quan hệ nào có tác động hơn là mối liên hệ hôn nhân. Nhưng tại sao tha thứ là quan trọng?

Tôi sẽ đưa ra ba lý do chính tại sao sự tha thứ quan trọng cho mối liên hệ của bạn với người phối ngẫu của mình. Lý do thứ nhất là sư thật là chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa trời mang theo một trách nhiệm và vinh dự lớn lao. Vinh dự được biết giá trị bẩm sinh của chúng ta bởi giống tính của chúng ta với Đấng Tạo Hóa. Trách nhiệm bởi vì tha thứ là bản năng của Đức Chúa Trời

1 Giăng 1:9 nói, "Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Nếu chúng ta cố gắng để được giống như Đấng Christ trong mọi việc chúng ta làm, thì sự tha-thứ vô cùng quan trọng. Nếu bản năng của Đức Chúa Trời không bao gồm sự tha-thứ, liệu chúng ta ở đâu? Đức Chúa Trời biết quyền năng đáng-sợ của sự tha-thứ, và Đức Chúa Trời tỏ rộng ân điển sử dụng nó để thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi chúng ta.

Bản năng của chúng ta là khát khao Đức Chúa Trời, và ở trong ánh sáng của Đức Chúa Trời. Hầu hết người ta, nếu được cho chọn lựa giữa hai đường hầm, một cái dẫn đến ánh sáng ở cuối đường và cái kia dẫn tới một hang đen tối, sẽ chọn đường hầm có ánh sáng. Chúng ta làm việc tốt hơn trong ánh sáng, và chúng ta thấy tốt hơn trong ánh sáng, và thường thường ít sợ hơn trong ánh sáng. "Hễ ai yêu mến anh em mình thì sống trong sự sáng, và không có gì trong anh ta làm cho chính mình vấp ngã. Nhưng ai ghét anh em mình (tức là, không tha thứ hay làm hòa), thì ở và đi trong sự tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người (1John 2:10)." Khi chúng ta từ chối theo làm theo ý chỉ và khuôn đúc của Chúa, chúng ta chỉ tìm thấy đau đớn và chịu khổ.

Lý do thứ hai tại sao sự tha thứ là quan trọng nằm trong căn bản của tình yêu thương. Sự tha thứ là một trong những cách chúng ta có thể yêu thương như Chúa yêu thương. Khi chúng ta quyết định tha thứ một người đã làm hại chúng ta, chúng ta đang quyết định yêu thương người đó vô điều kiện. Nhà văn và đạo-đức gia người Pháp, Francois Duc de La Rochefoucauld, đã viết trong thế kỷ thứ 17, "Chúng ta tha thứ tới mức độ mà chúng ta yêu thương." Nếu chúng ta chọn không tha thứ, thì chúng ta đang dựïng nên những giới hạn và ranh giới trên tình yêu thương của chúng ta đối với những người khác. Không nghi ngờ gì, những lời nói cao đẹp nhất về tình yêu thương là trong 1Cô-rinh-tô 13. Chúng được nhắc đến trong những lễ cưới, những bài thơ, và những cuộc tình lãng mạn kỳ vọng. Những lời văn nói về tình yêu thương là gì, và cách làm sao chúng ta nên thực hiện công việc của tình yêu thương. Tất cả những gì chúng tôi nhắc ra đây là câu cuối cùng của đoạn văn đó, 1 Cô-rinh-tô 13:13 nói, "Và bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, hy vọng, và tình yêu thương. Nhưng trọng hơn hết trong ba điều đó là tình yêu thương."

Thứ ba, sự tha thứ là thả tự do cho linh hồn. Sự tha thứ cho phép chúng ta bẻ gảy xiềng xích của sự hờn giận, giận dữ, thù hằn, và trả oán. Tất cả những điều này dẫn đến con đường hủy hoại. Chúng giống như những nọc độc cho linh hồn, và sự tha thứ là chất thanh tẩy. Nhiều công việc trong điều trị thường tập trung vào vấn đề tha thứ. Sự hờn giận, giận dữ, thù ghét và trả oán ngăn trở chúng ta lớn lên thành những người trưởng thành theo ý Chúa muốn đối với chúng ta.

Chuyển ngữ: TDN


© 2003 Smalley Online. Used by permission.