Trang Đầu | Mục Lục | Chương 2 >> | Hướng Dẫn

 THÁNH KINH

"Kinh Thánh là tài sản quí giá hơn hết của loài người."

  

Một bản bình luận Kinh Thánh tóm tắt

của

HENRY  H. HALLEY

 

 Tổng Quát Tra Cứu Kinh Thánh

Những Ý Tưởng Ðối Với Kinh Thánh Phát Từ Ðáy Lòng

Những Cuộc Phát Minh Kỳ Lạ Của Khảo Cổ Học

Chú Giải Từng Quyển Trong Kinh Thánh

Những Chi Tiết Cần Biết Về Kinh Thánh

Chú Giải Những Ðoạn Khó Hiểu

Những Bằng Cớ Lịch Sử Liên Quan Ðến Kinh Thánh

Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc

Gợi Ý Về Sự Ðọc Kinh Thánh

Gợi Ý Về Sự Ði Nhà Thờ

 

  

Nhà In Tin Lành

SAIGON

1960


 

 "Sức mạnh của sự sống thiêng liêng chúng ta theo đúng tỉ lệ của địa vị mà Kinh Thánh chiếm được trong đời sống và tư tưởng chúng ta. Tôi long trọng tuyên bố điều nầy, dựa vào 54 năm từng trải.

"Ba năm đầu sau khi trở lại tin Chúa, tôi đã xao lãng Lời Ðức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu chuyên cần nghiên cứu lời ấy, thì được ơn phước lạ lùng.

"Tôi đã đọc suốt cả Kinh Thánh 100 lần, và luôn luôn có hứng thú càng hơn. Mỗi lần Kinh Thánh lại dường như là một Quyển Sách mới cho tôi.

"Tôi đã được phước lớn do nghiên cứu Kinh Thánh một cách liên tục, chuyên cần và hằng ngày. Ngày nào tôi không biệt riêng thì giờ quý báu đọc Lời Ðức Chúa Trời, thì tôi kể như đã mất ngày ấy."

-- George Muller, nổi tiếng vì Cô nhi viện Bristol, tấm gương xuất chúng về sự cầu nguyện linh nghiệm đương thời nay.

"Tôi cầu xin Chúa ban đức tin cho, và nghĩ rằng một ngày kia, đức tin sẽ giáng xuống và đụng đến tôi như một tiếng sét. Nhưng đức tin dường như không đến.

"Ngày kia, tôi đọc thơ Rô-ma, đoạn 10 -- "Ðức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Ðấng Christ được rao giảng" (câu 17). Tôi đã đóng Kinh Thánh lại, và cầu xin Chúa ban đức tin. Nhưng bây giờ tôi mở Kinh Thánh ra và bắt đầu nghiên cứu, thì từ đó tới nay đức tin cứ lớn lên."

D. L. MOODY


Courtesy of VNBaptist.net