VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 10 | Sáng-thế Ký 11 | Sáng-thế Ký 12 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 11:19

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Sau khi Bê-léc sanh Rê-hu rồi, còn sống được hai trăm chín năm, sanh con trai con gái.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn