VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Sáng-thế Ký 1 | Sáng-thế Ký 2 | Sáng-thế Ký 3 | Xuất Ê-díp-tô Ký

Sáng-thế Ký 2:24

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn