VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | 1 Sử-ký | 2 Sử-ký 5 | 2 Sử-ký 6 | 2 Sử-ký 7 | E-xơ-ra

2 Sử-ký 6:18

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Mà chi! Có thật rằng Đức Chúa Trời ngự chung với loài người ở trên đất ư? Kìa trời, cho đến đỗi trời của các từng trời còn chẳng có thế chứa Chúa được thay, phương chi cái đền nầy tôi đã cất!

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn