VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | E-xơ-ra | Nê-hê-mi 8 | Nê-hê-mi 9 | Nê-hê-mi 10 | Ê-xơ-tê

Nê-hê-mi 9:31

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

31 Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn