VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 36 | Gióp 37 | Gióp 38 | Thi-thiên

Gióp 37:5

37 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Đức Chúa Trời phát tiếng và sấm rền ra lạ kỳ; Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta hiểu không nổi?

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn