VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Ê-xơ-tê | Gióp 37 | Gióp 38 | Gióp 39 | Thi-thiên

Gióp 38:4-5

38 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

4 Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu? Nếu ngươi thông sáng, hãy tỏ bày đi. 5 Ai đã định độ lượng nó, Và giăng dây mực trên nó, ngươi có biết chăng?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn