VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Gióp | Thi-thiên 117 | Thi-thiên 118 | Thi-thiên 119 | Châm-ngôn

Thi-thiên 118:22,24

118 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Hòn đá mà thợ xây loại ra, Đã trở nên đá đầu góc nhà. 24 Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, Chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn