VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 1 | Châm-ngôn 2 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 1:8

1 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

8 Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con;

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn