VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 19 | Châm-ngôn 20 | Châm-ngôn 21 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 20:7

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Người công bình ăn ở cách thanh liêm; Những con cháu người lấy làm có phước thay!

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn