VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Thi-thiên | Châm-ngôn 21 | Châm-ngôn 22 | Châm-ngôn 23 | Truyền-đạo

Châm-ngôn 22:1-2

22 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều; Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng. 2 Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau; Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn